December 12, 2011

မိုးျပာ၀ိနိစၧယ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား (၁)

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္ သီးျခား ၀ိနည္းဓုိရ္အဖြဲ႕

အမွတ္ (၁၇/၂၀၁၁)က ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူသည္

မုိးျပာ၀ိနိစၦယ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ( ၁ )

မုိးျပာအရွင္ဉာဏသည္-

= “၁၉၇၄- ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ တည္ဆဲကာလျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၃-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀- ရက္ေန႔မွာ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ေထရ၀ါဒရဟန္းသမဏ အျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ဓမၼ၀ိဟာရီအျဖစ္ ေၾကညာရပ္တည္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လည္းေကာင္း၊

= “ေထရ၀ါဒႏွင့္ မဟာယာနတုိ႔သည္ တစ္ဂုိဏ္းႏွင့္တစ္ဂုိဏ္း ကြဲျပားၾကေသာ္လည္း ထုိႏွစ္ဂုိဏ္းသည္ ေရွ႕ဘ၀ေနာက္ဘ၀ ခံယူမႈ တူညီၾကသည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဤခံယူမႈ၌ ဤဂုိဏ္းမ်ားနဲ႔ မတူေသာေၾကာင့္ ၀ိေသသဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေလသည္” ဟု လည္းေကာင္း၊

= “ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဟာ ပရမတ္ကို သစၥာခံတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္တယ္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာဟာ ကံကုိ သစၥာခံတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္တယ္။ ဒီ ဗုဒၶဘာသာ ၂- ရပ္ဟာ မုိးနဲ႔ေျမပမာ အလြန္ေ၀းကြာတဲ့ ဘာသာ ၂- ရပ္ ျဖစ္တာ သိၾကရမွာေပါ့” ဟု လည္းေကာင္း ဆုိထားသည္။

= ထုိေၾကာင့္ (ထုိသုိ႔ဆုိထားေသာစကား ထင္ရွားရွိေနျခင္းေၾကာင့္) မုိးျပာ၀ါဒသည္ မဟာယာန မဟုတ္။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၁)

မုိးျပာအရွင္ဉာဏသည္-

= ေထရ၀ါဒလမ္းေၾကာင္းအတြင္းမွ ေထရ၀ါဒကုိ ဖ်က္ဆီးေနေသာ-

မိမိအတြက္ သက္သာရာသက္သာခြင့္ကို ရွာေနသူ

သာသနာမွီခို ၾကည္ၫုိေနသူတုိ႔၏ သဒၶါစစ္သဒၶါမွန္ကုိ ဖ်က္ဆီးေနသူ

သာသနာ့အတြင္းရန္သူ ျဖစ္သည္။

ထုိေၾကာင့္ မုိးျပာ၀ါဒသည္ ေထရ၀ါဒပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ေထရ၀ါဒမွ မလြတ္ကင္းေသးဘဲ ရွိေနသည္။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၂)

= ၁၃၄၁- ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁- ရက္၊ ၁၉၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁- ရက္ေန႔တြင္-

“ယင္းေန႔မတုိင္မီ တည္ရွိခဲ့ေသာ ဂုိဏ္းႀကီး ၉- ဂုိဏ္းကို ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တည္ရွိခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ ေနာက္ ထပ္မံ၍ ဂုိဏ္းသစ္တည္ေထာင္မႈကုိ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခဲ့ သည္” ဟူ၍ အတည္ျပဳထားပါသည္။

= သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ အခန္း ၂-၊ အပုိဒ္ ၄- တြင္-

“ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ဤစည္းမ်ဥ္းအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္းသာ ရွိရမည္” ဟူ၍ အတည္ျပဳထားပါသည္။

= ဥပေဒကဲ့သို႔ ထပ္တူ အာဏာသက္ေရာက္ေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ အခန္း ၂-၊ အပုိဒ္ ၄- အရ ယင္းဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္ ၁၃၄၁- ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁- ရက္၊ ၁၉၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁- ရက္ေန႔၏ ေနာက္ပုိင္း၌ ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းသစ္ ထပ္မံ ထူေထာင္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၃၄၁- ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁- ရက္၊ ၁၉၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁-ရက္ေန႔ မတုိင္မီ တည္ရွိၿပီး ဂုိဏ္းႀကီး ၉- ဂုိဏ္းမွ တပါး အျခားဂုိဏ္းသစ္ကုိ တည္ေထာင္ခြင့္ မရွိ။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၂)

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕သည္-

၁။ သံဃာထုခ်ည္းသက္သက္ သံဃဆႏၵျဖင့္ခ်ည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္- ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္၊ သံဃာထု၏ သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

၂။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား က်မ္းစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၃- တြင္-

“၀ိနိစၦယဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးလုိက္တဲ့ ေနာက္မွာ ၀ိနိစၦယ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေရာ၊ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သူ႔ရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြပါ ဆက္သြယ္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္သြားတယ္။ အားလုံး ဥပေဒထဲ အက်ဳံး၀င္သြားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ သာမန္အမ်ားစု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေလာက္ မယူဆရဘူး။ အားလုံး ဥပေဒအက်ဳိး သက္ေရာက္သြားတယ္” ဟု ဆုိထားသည္ ျဖစ္၍ ၀ိနိစၦယလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သူ႔ရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ အလားတူ အာဏာသက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔သည္ N.G.O မဟုတ္ပါ။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၃)

= ေနာက္ဆုံး ၿခဳံငုံဆိုရလွ်င္ “ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဤခံယူမႈ၌ ဤဂုိဏ္းမ်ားႏွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ ၀ိေသသဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေလသည္” ဟု စြဲၿမဲစြာ ဆုိပါလွ်င္ “ဂုိဏ္းသစ္တည္ေထာင္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္” ၁၃၄၁- ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁- ရက္၊ ၁၉၈၀- ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁- ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ အခန္း ၂-၊ အပုိဒ္ ၄-ကုိ လြန္က်ဴးသူ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ “မုိးျပာဂုိဏ္းကို တည္ေထာင္သူႏွင့္ ယင္းဂုိဏ္း၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားျဖစ္၍ တည္ဆဲဥပေဒအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္” ။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၃ - ၁၄)

တနည္းအားျဖင့္--

၁။ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္းလည္း မဟာယာနဟု ၀န္ခံမႈ ေျပာဆုိမႈ မရွိ၊ ၎တုိ႔ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္တုိ႔တြင္ မဟာယာနဂုိဏ္း လကၡဏာ တစ္စုံတစ္ခုကိုမွ် မေတြ႕ရ၍ မဟာယာနဂုိဏ္း၀င္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

၂။ ၎တုိ႔၏ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္တုိ႔သည္ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ ပါဠိေတာ္အ႒ကထာတုိ႔ကုိသာ မွီကပ္၍ ႀကံဆေဟာေျပာ ေရးသားသည္မွာ ထင္ရွားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

၃။ ေထရ၀ါဒ၌ပင္ အတြင္း၀င္ေသာ၀ါဒျဖစ္၍ ယင္းတုိ႔၏ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္မ်ား၏ ဓမၼ-အဓမၼ၏အျဖစ္ကုိ ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္ ပါဠိအ႒ကထာတုိ႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ-မရွိျဖင့္သာ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ထုိက္ေသာ၀ါဒ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

၄။ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ အျမင့္ဆုံးတရား၀င္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း- ယင္း(ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက)အဖြဲ႕အစည္း၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ခံယူရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၄)

= “သူတစ္ျပန္ ကိုယ္တစ္ျပန္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ စြပ္စြဲေနၾကျခင္းျဖင့္လည္း ၀ိ၀ါဒဟူသည္ ၿငိမ္း႐ုိးထုံးစံ မရွိ- အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ စြပ္စြဲလုိက္ စစ္ေဆးလုိက္ လုပ္ေနတာ ၾကာလာလွ်င္ ၀ိနည္းဓုိရ္မ်ားပင္ စုဒိတကဘ၀ ေရာက္လာႏုိင္သည္။

= သာသနာေတာ္အတြက္ အက်ိဳးစီးပြား မျဖစ္ႏုိင္။ သာသနာမွီခုိသူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးစီးပြား မျဖစ္ႏုိင္။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၄၂၇)

“ဓမၼႏွင့္မညီ၊ ဆန္႔က်င္သည္ကို၊ ႐ုံးတည္သုံးသပ္၊ ဆုံးျဖတ္ၿပီးရာ၊

အာဏာမလုိက္၊ ျပစ္မထုိက္ရင္၊ လူမုိက္အမ်ား၊ အျငင္းပြားလိမ့္။

ဤကားဓမၼ၊ အဓမၼႏွင့္၊

လုံး၀မၿပီး၊ အခ်ီးႏွီးပင္၊ အထင္အရွား၊ အျငင္းပြားခဲ့။

စဥ္းစားၾကပါ၊ အေျဖရွာၾက၊

ေရွ႕မွာထင္ရွား၊ ေနာက္ထင္ရွားထိ၊ ထင္ရွားေျဖျပ၊ ဆုိထားၾကၿပီ။

ၾကားၾကပါေစ- ၾကားပါေစ၊

ျမင္ၾကပါေစ- ျမင္ပါေစ၊

ေတြ႕ၾကပါေစ- ေတြ႕ပါေစ။

0 comments:

Post a Comment