December 14, 2011

မုိးျပာ၀ိနိစၧယ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ( ၃ )

လူေသလူျဖစ္ ေနာက္လုိက္ မုိးျပာ

မုိးျပာရွင္ဉာဏသည္-

လူေသလူျဖစ္၀ါဒကုိ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးသြားေသာ ဦးဥကၠ႒ႏွင့္ သမၼာဒိ႒ိ သုေတသနဆုိသူတုိ႔၏ “အဘိဓမၼာကုိ ဘုရား မေဟာ”ဟု ေျပာဆုိခ်က္မ်ားေနာက္ သံေယာင္လုိက္ကာ “ပ႒ာန္းအဘိဓမၼာကုိ ဘုုရား မေဟာ” ဟု ေျပာဆုိေရးသားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၃၅၂)

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဟု နာမည္ေပးေသာ္လည္း

မုိးျပာဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ အရွင္ဉာဏက ဘုရား၊ ၁၈၃-၌-

“ဘုရားက ပဟာသငရဲက်သူလဲ ရွိတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေျဖတယ္။ ဒီေနရာမွာ စာေစာင္က မွားထားတာ ရွိတယ္။ ငရဲခ်ည္းပဲ က်သလုိမ်ိဳးေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ အကအေပၚ ျမင္တာနဲ႔ ထပ္မိေအာင္ ေဆာင္ထားတာပဲ” ဟူ၍ ေဟာေျပာေရးသားထားသည္။

အဆုိပါစကားသည္ သဂၤါယနာတင္ သံယုတ္ပါဠိေတာ္လာ စကားတုိ႔ကုိ ယူ၍ ေျပာဆုိေရးသား ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး၊ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေျပာင္းလဲယူလုိက္ၿပီဟု ႏႈတ္ကေျပာ၊ စာျဖင့္ ပို႔ေနေသာ္လည္း အကယ္စင္စစ္ မုိးျပာဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ အရွင္ဉာဏက ေထရ၀ါဒက်မ္းဂန္တုိ႔ကုိ သုံးႏႈန္း၍ မိမိကုိယ္ကုိ “ေထရ၀ါဒပါပဲ” လုိ႔ ၀န္ခံလုိက္ရာေရာက္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေတာ္မူၾကသည္။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၄၂)

အရွင္ဉာဏိႏၵာလကၤာရကလဲ ဆရာမုိးျပာကဲ့သုိ႔ပါပဲ

ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္ျဖစ္ေစ၊ အ႒ကထာျဖစ္ေစ၊ ဋီကာျဖစ္ေစ မုိးျပာအရွင္ဉာဏသည္ မိမိအယူအဆႏွင့္ ကုိက္ညီလွ်င္ လုိလွ်င္ သုံး၏။ မိမိအယူ အဆႏွင့္ မကုိက္ညီလွ်င္ မလုိလွ်င္ မသုံး။ “တဏွာရွင္းတမ္း ႏွာ ၁၁- စသည္၌ “သေဗၺ ဓမၼာ အနတၱာ” ဆုိထားတဲ့ ဓမၼပဒက ဂါထာပုိဒ္ကုိ ၾကည့္လုိက္မယ္ ဆုိရင္ (လ) နိဗၺာန္မပါတဲ့ ဓမၼအားလုံးကုိ ဆုိလုိတာလုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖြင့္ဆုိထားတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါ အာဂမယုတၱိေပါ့” ဟူ၍ သုံးထားသည္။ ဤစကားကုိ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ပင္ ပါဠိအ႒ကထာကုိ လုိလွ်င္ သုံးေၾကာင္း သိႏုိင္ပါ၏။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ဉာဏိႏၵာလကၤာရ၏ အမွတ္(၅၂) ေစာဒနာလႊာပါ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္မ်ားသည္ အ႒ကထာအေပၚ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားခ်က္မ်ား၊ ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္ေတာ္လာ က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ေဟာေျပာ ေရးသားခ်က္မ်ား ျဖစ္ကုန္၏ဟု ၀ိနည္းဓုိရ္ဆရာေတာ္မ်ားက သုံးသပ္ေတာ္မူၾကပါသည္။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၃၈၈)

၀ိနည္းဓုိရ္ဆရာေတာ္မ်ား၏ စိစစ္ခ်က္

ေစာဒကဆရာေတာ္မ်ားက မုိးျပာႀကီး၏ အမွားေတြကုိ မ်ားစြာ ထုတ္ျပေတာ္မမူၾက။ တစ္ခုမွ်သာ ထုတ္ျပၾက၏။ မဟာသမုဒၵရာ၏ ေရမ်ားကုိ အကုန္ေသာက္ၾကည့္စရာ မလုိ။ တစ္စက္မွ်သာ တုိ႔ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မဟာသမုဒၵရာေရအားလုံးသည္ ငန္တူးစပ္ရွားေသာ အရသာအားျဖင့္ အတူတူပင္ ဟု သိရွိႏုိင္သလုိ သေဘာမေနာဆိုး၍ အေတြးအေခၚတိမ္းယိမ္းေနေသာ မုိးျပာႀကီး၏ တစ္ခုေသာ ဘာသာျပန္ခ်က္ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ က်န္သည့္ ေရးသားျပန္ဆုိခ်က္မ်ား သည္လည္း ဤနည္းတူ အပုိအလုိေတြ၊ မွားယြင္းတိမ္းယိမ္းေနေသာ အရာေတြသာဟု ျပဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ၾကရေပသည္။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၂၉၀)

နိဂမနကထာ ႏွင့္ ဥေယ်ာဇနကထာ

ဤသို႔လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ က်ီကုန္းရြာ၊ အႏုပါဒါယဥ္ေက်းမႈမုိးျပာၿခံ၌ သီတင္းသုံး- ေနထုိင္ေသာ ရွင္ဉာဏဦးေဆာင္သည့္ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ အမည္ခံ မုိးျပာဂုိဏ္းသားတုိ႔သည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာ ေတာ္အား အေျခခံမွ စ၍ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္သည့္ စာအုပ္စာတန္းမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ေဟာေျပာျပသျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ပို႔ခ်ျခင္း၊ အင္တာနက္သုိ႔ တင္၍ ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ႔ ျဖန္႔လႊင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓမၼ- အဓမၼ စိစစ္ေပးရန္ ေစာဒကဆရာေတာ္ မ်ားက ေစာဒနာလႊာ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

စုဒိတကအဖြဲ႕က ေသာဓနာလႊာ တင္သြင္းျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။

ထုိသို႔စုဒိတကအဖြဲ႕က ေသာဓနာလႊာ မတင္သြင္းေသာ္လည္း ေစာဒကဆရာေတာ္မ်ား တင္ျပထားသည့္ ၀ိမုတၱိေဒသနာ စေသာ မုိးျပာဂုိဏ္း၀ါဒ စာအုပ္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈသုံးသပ္ေတာ္မူၾကၿပီး ယင္းမုိးျပာဂုိဏ္း၏ ၀ါဒတုိ႔ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ပါဠိေတာ္မ်ားကုိ အေျခခံပဓာန ထား၍ အ႒ကထာဋီကာအဆုိမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္႐ုံမွ်သာ အကုိးသာဓကျပဳကာ စိစစ္သုံးသပ္ၿပီး…

“မုိးျပာဂုိဏ္း၏ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္မ်ားအားလုံးတုိ႔ကို အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ ဓမၼ၀ိနယႏွင့္အညီ ဆုံးျဖတ္”၍ ၿပီးေပၿပီ။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၄၁၃)

၀ိနည္းဓိုရ္ဆရာေတာ္မ်ား၏ စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္

အထက္ပါ ေစာဒနာစကားရပ္တုိ႔တြင္ “၀ဋ္ဆုိတာ က်ဳပ္တုိ႔ ေပးတာက ေကာင္းမႈပဲ။ ေပးတာဟာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈပဲ။ (ပ) ဒါေလး ေျပာရမယ္ဗ်ာ” ဟူေသာစကားျဖင့္ အေၾကာင္း ကုသိုလ္ကံကုိ ပယ္ရမည္ဟု ေျပာလုိရင္း ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ “၀ိပါက္ဆုိတဲ့ဟာကျဖင့္ရင္ (ပ) သူခုိးျဖစ္ၿပီေပါ့။ ဒါ ၀ိပါက္ေပါ့” ဟူေသာစကားျဖင့္ အက်ိဳး၀ိပါက္ကို ပယ္ရမည္ဟု ေျပာလုိရင္း ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။

“အယူ၀ါဒကို ဗုဒၶဘာသာဟု အမည္ေပးထားေသာ္လည္း”

ဤသို႔အေၾကာင္းအက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးကို ပယ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ အရွင္ဉာဏ ဦးေဆာင္သည့္ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံယူေသာ သူတုိ႔သည္ နတၳိကဒိ႒ိ၊ အကိရိယဒိ႒ိ၊ အေဟတုကဒိ႒ိ ဟူေသာ ဒိ႒ိသုံးမ်ိဳးသုိ႔ သက္ေရာက္၍ ေနေပေတာ့သည္။ ဤဒိ႒ိသုံးမ်ိဳးတုိ႔တြင္ နတၳိကဒိ႒ိသည္ အက်ိဳး၀ိပါက္ကုိ ပယ္သည္။ အကိရိယဒိ႒ိသည္ အေၾကာင္းကံကုိ ပယ္သည္။ အေဟတုကဒိ႒ိသည္ အေၾကာင္းအက်ိး ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိ ပယ္။ ထုိႏွစ္မ်ိဳးတုိ႔တြင္ အေၾကာင္းကံကုိ ပယ္သျဖင့္ အက်ိဳး၀ိပါက္ကုိလည္း ပယ္သည္မည္၏။ အက်ိဳး၀ိပါက္ကုိ ပယ္သျဖင့္လည္း အေၾကာင္းကံကုိ ပယ္သည္မည္၏။ ဤသုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး ႏွစ္ပါးစုံကုိ ပယ္တတ္ကုန္ေသာ အလုံးစုံေသာ သူတုိ႔သည္ အနက္သေဘာအားျဖင့္ နတၳိက၀ါဒရွိသူတုိ႔ သည္လည္းေကာင္း၊ အကိရိယ၀ါဒရွိသူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ အေဟတုက၀ါဒရွိသူတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏။ (မ၊ ႒၊ ၂၊ ၈၅။)

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၄-၅၅)

အဓမၼ၀ါဒအေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဟာေျပာေရးသားထားျခင္း

ဟုတ္/မဟုတ္ စိစစ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ( ၂၅ )

မုိးျပာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဓမၼ၀ိဟာရီ အရွင္ဉာဏသည္ အဓမၼ၀ါဒအေဟာင္းမ်ားကို အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေဟာေျပာေရးသားထားပါေၾကာင္း ေစာဒနာ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ တင္ျပထားၾကသည္။ ေစာဒကတို႔ တင္ျပထားေသာ မုိးျပာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဓမၼ၀ိဟာရီ အရွင္ဉာဏ၏ ေဟာေျပာေရး သားခ်က္တုိ႔ကုိ ေစာဒကတုိ႔ ၫႊန္ျပထားေသာ ၀ိနိစၦယစာတမ္းမ်ား၌ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ေသာ အဓမၼ၀ါဒမ်ား ဟုတ္/မဟုတ္သာ ႏုိင္ငံေတာ္ သီးျခား ၀ိနည္းဓုိရ္ အဖြဲ႕အမွတ္ (၁၇/၂၀၁၁) အဖြဲ႕၀င္ ဆရာေတာ္မ်ားက စိစစ္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါအံ့-။

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၃၈၉)

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအား တုိက္တြန္းျခင္း

ဤသို႔အားျဖင့္ ဓမၼ- အဓမၼ အျငင္းပြားမႈကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခား၀ိနည္းဓုိရ္အဖြဲ႕ အမွတ္(၀၇/၂၀၁၁) ၀ိနည္းဓုိရ္ဆရာေတာ္မ်ားသည္ ေစာဒနာလႊာ မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည့္႐ႈၾကၿပီး ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာ အျဖာျဖာတုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ ျဖစ္သင့္သည့္အတုိင္း ဆုံးျဖတ္ထားၾကေသာ အဆုံးအျဖတ္ ျဖစ္သည္။ ဤ၀ိနိစၦယခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ၌ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး ၀ိနိစၦယတည္ရွိေရး သာသနာေတာ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္အက်င့္တုိ႔ကုိ ဆက္လက္မက်င့္ေစေရးတုိ႔သည္ “ရာဇာ ပဓာနံ = မင္း ျပ႒ာန္း၏” ဆုိသည့္အတုိင္း အာဏာစက္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္မွသာ ျဖစ္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပထမသဂၤါယနာ တင္စဥ္အခါ၌ အဇာတသတ္မင္းႀကီးသည္-

“သာဓု ဘေႏၲ ၀ိႆတၳာ ကေရာထ၊ မယွံ အာဏာစကၠံ၊ တုမွာကံ ဓမၼစကၠံ ေဟာတု။ အာဏာေပထ ဘေႏၲ ကႎ ကေရာမိ။” (၀ိ၊ ႒၊ ၁၊ ၉။ ဒီ၊ ႒၊ ၁၊ ၉)

“အရွင္ဘုရားတုိ႔ ေကာင္းပါၿပီ ရြံရွာျခင္းကင္းေသာ စိတ္ႏွလုံးရွိသည္ျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူၾကပါ။ တပည့္ေတာ္၏ အာဏာစက္ ျဖစ္ပါေစ။ အရွင္ဘုရားတုိ႔၏ ဓမၼစက္ ျဖစ္ပါေစ။ အရွင္ဘုရားတုိ႔ ေစခုိင္းေတာ္မူၾကပါ။ အဘယ္ကုိ ျပဳရပါမည္နည္း” ဟု ေလွ်ာက္ထားသကဲ့သို႔-

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္လည္း-

အဓမၼ၀ိနိစၦယ= ဓမၼစက္၏ေနာက္က အာဏာစက္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အထူးအားျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

အမွတ္(၁၇/၂၀၁၁) ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခား၀ိနည္းဓုိရ္အဖြဲ႕

(မုိးျပာ၀ိနိစၦယက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၄၂၉)


0 comments:

Post a Comment