May 14, 2011

No.1 ရွင္ဣဒၶိပါလ ၏ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 8:09 AM | Be the first to comment!
သံဃနာယက ၀ိနိစၦယ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္
အပုိဒ္ (င) တြင္ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက သံဃာ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင္႔
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင္႔အညီ အေရးယူျခင္းခံရပါမည္ဟု ဟု ပါရွိပါသည္။
သုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ အထက္သုိ႔သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပႏုိင္ရန္ No.1 ရွင္ဣဒၶိပါလ ၏ လွဳပ္ရွားမႈ႔မ်ား
ျဖန္႔ေ၀စာမ်ား၊ ဗြီဒီယုိဖုိင္မ်ား အစရွိေသာ ခုိင္လုံေသာ အေထာက္ထားမ်ားရွိပါက
ဓမၼဥပေဒ ျပန္ပြါးေရးအသင္းသုိ႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

ဘေလာ႔တြင္ ပုံတင္ရ အဆင္မေျပသည္႔အတြက္ေၾကာင္႔
၀န္ခံကတိျပဳခ်က္ မူရင္းကုိ http://dhammaanalysis.multiply.com/photos/album/13/13 တြင္
သြားေရာက္ ၾကည္႔ရွဴႏုိင္ပါသည္။


အရွင္၀ရသာမိ
ဓမၼဥပေဒ ျပန္႔ပြါးေရးအသင္းခ်ဳပ္
Read more ...

ေခြျမီးေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္ (သုိ႔မဟုတ္) No . 1 ရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 7:38 AM | 1 Comment so far

ေခြျမီးေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္ ဆုိေသာ စကားပုံေလးကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိင္း ၾကားဖူးၾကမည္ထင္ေပ၏။
အျမီးေကာက္ေနေသာ ေခြးကုိ ေျဖာင္႔ေစခ်င္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ က်ည္ေတာက္စြပ္ေပးေသာ္ျငား
ထုိက်ည္ေတာက္ကုိ ခၽြတ္လုိက္သည္႔အခါတြင္ အျမီးသည္ ေကာက္ျမဲေကာက္သည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။
ထုိစကားပုံေလးကုိ တီထြင္ခဲ႔ေသာ ျမန္မာေရွးပညာရွိတုိ႔သည္ ယခုေခတ္အခါတြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ
သာသနာဖ်က္ အဓမၼ၀ါဒီမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ထုိစကားပုံေလးကုိ ဆုိခဲ႔ေလသလား ထင္မွတ္ရေပသည္။

မွန္ေပသည္၊ သာသနာဖ်က္ အဓမၼ၀ါဒီ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ သံဃမဟာနာယက ၀ိနိစ ၦယ ဆရာေတာ္မ်ား၏
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေနာင္ မလုပ္ေတာ႔ပါဘူးဟု ၀န္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ထုိးျပီး မိမိေနရာေရာက္သည္႔အခါတြင္
သူတုိ႔၏၀ါဒကုိ စြန္႔လြတ္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ျမဲဆက္လုပ္ေနၾကေပ၏။

ယခုလည္း ေပၚေပါက္လာေပျပီ ေတာင္တြင္း အညတရဘိကၡဳ တဲ႔၊ အြန္လုိင္းေပၚမွာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ျပန္႔ႏွံ႔ေနပါျပီ
လြန္ခဲ႔သည္႔ ၁ လပုိင္းေလာက္ကတည္းက ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ပုိ႔ခ်ေသာသင္တန္းေခြတုိ႔ facebook ႏွင္႔
အျခားေသာ web စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႔ခဲ႔ရေပျပီ။ ႏွစ္လပုိင္းတြင္ သံဃနာယကမွ ေခၚယူစစ္ေဆးျပီး
ေနာင္မလုပ္ဖုိ႔ ၀န္ခံလက္မွတ္မ်ား ထုိးျပီးျဖစ္ေပသည္။

ဆက္မလုပ္ဘဲ ျငိမ္သြားျပီထင္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ားကုိ အြန္လုိင္းေပၚသုိ႔ မတင္ျဖစ္ခဲ႔ေပ။
အခုေတာ႔ အထင္အနဲ႔အျမင္ လႊဲေခ်ျပီ၊ ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက ျမန္မာျပည္တြင္မကဘဲ ျပည္ပထိေတာင္
ေရာက္၍သြားေပျပီတကား။ တကယ့္ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာသာသနာကုိ ေစာ္ကား ဖ်က္ဆီးေနေပျပီ။
ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၀တ္ရတဲ့ သကၤန္းေတာ္ကုိ ၀တ္ဆင္ၿပီး
ဗုဒၶဘုရားရွင္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ၀ိနည္းဥပေဒကုိ လုံး၀လုိက္နာျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းဆန္႔က်င္ေနေပျပီတကား။
လူေသလူျဖစ္ အဖြဲ႔၏ အရုိက္အရာကုိ ဆက္ခံသူ ပီသပါေပ၏။ အာဂပုဂၢဳိလ္ပင္
ျမတ္ဗုဒၶသာ ရွိေနဦးမည္ဆုိလွ်င္ ဘြဲ႔ေတြတသီၾကီးေပးျပီး ခ်ီးျမင္႔မွာ ေသခ်ာေပ၏။ ထုိဘြဲ႔တုိ႔မွာ .......

ေမာဃပုရိသ (အလကားေကာင္)၊
ေဂါသီလ (ႏြားလုိေနတဲ႔ေကာင္)၊
ေဂါ၀တ (ႏြားလုိက်င္႔တဲ႔ေကာင္)၊
မိစ ၦာတပ ( အက်င္႔မွားတဲ႔ေကာင္)၊
မာယာတပ (လူေတြကုိ လိမ္ေနတဲ႔ေကာင္)၊
၀ဥၥနာတပ (လူေတြကုိ လွည္႔စားေနတဲ႔ေကာင္) ဟူေသာ ဘြဲ႔မ်ားျဖင္႔ ခ်ီးျမင္႔ေပလိမ္႔မည္။

(ယခုေတာ႔ ဘုရားရွင္မရွိေတာ႔သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ စာေရးသူကပင္ ခ်ီးျမင္႔လုိက္ရပါသည္)
ေထရ၀ါဒရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဂႏၳဓူရ၊ ၀ိပႆနာဓူရႏွစ္ခုသာ က်င့္ႀကံေတာ္မူပါ၏။
ဂႏၳဓူရသည္ စာသင္စာခ်ျခင္းျဖစ္၍ ၀ိပႆနာဓူရသည္ တရားအားထုတ္၊ တရားေဟာျခင္း ျဖစ္၏။
ထုိႏွစ္ပါးမွလြဲ၍ အကသင္တန္းေပးျခင္း၊ ေဗဒင္ေဟာျခင္း၊ ယႀတာေခ်ျခင္း၊ ဓာတ္ရုိက္ ဓာတ္ဆင္
ေဆးကုျခင္းစသည္မ်ားသည္ ေထရ၀ါဒရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အလုပ္မဟုတ္ေပ။
အလဇၨီ ဒုႆီလမ်ား၏ အလုပ္မ်ားသာျဖစ္ေပသည္။
ဦးဥတၱမ (ကေလာင္အမည္ ရွင္ဣဒၶိပါလ၊ အညတရဘိကၡဳ) သည္ကား အကသင္တန္းေပးျခင္းသာမက
တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ဖ်က္စီးထားေသာ လူေသလူျဖစ္ ရွင္ဥကၠဌ ၏ စာမ်ားကုိလည္း
ျဖန္႔ေ၀ေနလုိက္ေသး၏။ သုိ႔အတြက္ အလဇၨီႏွင္႔ ထုိက္တန္ေသာဘြဲ႔မ်ားကုိ ခ်ီးျမင္႔လုိက္ရေပသည္။
(နည္းမ်ား နည္းေနေသးလားေတာ႔ မသိရေပ)

ဘုရားအလုိေတာ္ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္တာကုိ
ေဟာေျပာေနတာ ၾကားရရင္
ဘုရားတပည္႔တုိင္းဟာ
ဘုရားဘက္က ေနဖုိ႔ အေရးၾကီးတယ္။

(မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရား)

အရွင္၀ရသာမိ
ဓမၼဥပေဒျပန္႔ပြါးေရး အသင္းခ်ဳပ္
Read more ...

May 11, 2011

စိန္ေခၚသူ မည္သူနည္း ၃

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 1:46 AM | Be the first to comment!
ေျဗာင္လိမ္ထားသည့္မုသားဝါစာ

အို..စာ႐ႈသူ၊ ေဖာ္ျပပါအေျဖ ၁၂-ခ်က္တို႔ကို ေသခ်ာဖတ္႐ႈၿပီးသြားၿပီဆိုလွ်င္ ၄င္း၏ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္ ့၄င္း၏ အေရးအသားမ်ားသည္ မည္သို႔မွ် မညီညြတ္ေၾကာင္းကို စာ႐ႈသူကိုယ္တိုင္ပင္ ထင္ထင္ႀကီး ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ။

သို႔ဆိုလွ်င္ ၄င္း၏ “အထူးသျဖင့္ သာသနာေတာ္အတြင္း သံဃာထုစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေတာ္ႀကီး မၿပိဳကြဲမပ်က္စီးေစေရးအတြက္-ဦးတည္ရည္ရြယ္လ်က” ဟူ၍ ေရးသားထားခ်က္သည္ ေျဗာင္လိမ္ ထားသည့္ မုသားဝါစာမွ်သာ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္တကား။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ယခုေကာက္ႏုတ္ထုတ္ယူျပအပ္ေသာ၊ စာမ်က္ႏွာ(၃) အစရွိသည္တို႔၌ ပါရွိေနေသာ ၄င္း၏စာသားမ်ားက သံဃာထုစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သာသနာေတာ္ႀကီး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေစေရးသို႔ ေရွး႐ႈထားေသာ မ႐ိုးမသား စိန္ေခၚစကားမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနပါၿပီ။

အေမးႏွင့္အေျဖ(၃)

႐ိုးသားမႈကိုမေရာင္းလင့္
ဆံုးမပံုေကာင္း၊ ေရွးသူေဟာင္းတို႔
႐ိုးေၾကာင္း ဂုဏ္တင္၊ ေရွးပံုျပင္ဝယ္-
ခ်ိန္ခြင္တည္ကာ၊ တစ္ဖက္မွာ၊ ေကာင္းစြာ ႐ိုးသားျခင္း။
တစ္ဖက္တြင္းမွာ၊ ေျမကမၻာ၊ ကမၻာေျမက ေပါ့ေလျခင္း။
ခ်ိန္ခြင္တည္ကာ၊ တစ္ဖက္မွာ၊ ေကာင္းစြာ ႐ိုးသားျခင္း။
ကမၻာေျမႏွင့္၊ ေက်ာက္-သံ ဆင့္၊ ေျမႏွင့္ဘက္က ေပါ့ေလျခင္း။
ခ်ိန္ခြင္တည္ကာ၊ တစ္ဖက္မွာ၊ ေကာင္းစြာ ႐ိုးသားျခင္း။
ေျမ-သံ အျပင္၊ သက္ရွိ တင္၊ ေျမျပင္ဘက္က ေပါ့ေလျခင္း။
႐ိုးသားျခင္းက၊ ဂုဏ္ ျပည့္ဝ၏
သူမွ ျပန္ျငား၊ မ႐ိုးသားေၾကာင့္
ႀကီးမား ျပစ္ရွိ၊ အ-ဝီစိ၌
က်ဘိ ရွည္ၾကာ၊ သူ႔ေခါင္းမွာလွ်င္
ကမၻာေျမ ပိ၊ ေက်ာက္ သံ ပိ ႏွင့္
သက္ရွိ ပိ ကာ၊ ေလးရရွာ-ဟု
ေရွးခါ ဘိုးဘြား၊ ဆံုးမထားသည္
႐ိုးသားမႈကိုမေရာင္းလင့္။

အေမး။ ။ ၄င္းက ၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(ဍ)တြင္- “အထူးသျဖင့္ သာသနာေတာ္အတြင္း သံဃာ ထုစည္းလံုးညီညြတ္ေရး....အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေတာ္ႀကီး မၿပိဳကြဲမပ်က္စီးေစေရးအတြက္-ဦးတည္ရည္ရြယ္ လ်က္” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားသည္။

၄င္းစာသားမ်ားက ၄င္း၏ေရးသားခ်က္အတိုင္း သံဃာထုစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မည္သို႔မည္ပံု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္နည္း။ သာသနာေတာ္ႀကီး မၿပိဳကြဲမပ်က္စီးေစေရးကို မည္သို႔မည္ပံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ မည္နည္း။

ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္ျပစကား ၂-လံုးျဖင့္ ၄င္းက ျပလိုသည့္ျမင္ကြင္းမွာ “မစိုးရိမ္စာသင္သားသည္ သာသနာေတာ္အတြင္း သံဃာထုစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ဖ်က္ဆီးေနသူ ျဖစ္သည္- သံဃေဘဒကပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ မစိုးရိမ္စာသင္သားသည္ အမ်ိဳးၿပိဳကြဲပ်က္စီးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္- အမ်ိဳးဖ်က္သူ ျဖစ္သည္။ ဘာသာ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္- ဘာသာဖ်က္သူ ျဖစ္သည္။ သာသနာေတာ္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္- သာသနာဖ်က္သူ ျဖစ္သည္”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းျပေပးထားသည့္အျမင္အတိုင္း စာ႐ႈသူတို႔က ျမင္ၾကသည္- မျမင္ၾကသည္မွာ စာ႐ႈသူတို႔အေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။ ၄င္းက ျမင္ေစလိုသည့္အတိုင္း ျမင္ေနသူမ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္။
၄င္းကျမင္ေစလိုသည့္အတိုင္း မျမင္သူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။

သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းျပန္ျမင္သူမ်ားလည္း ရွိၾကလိမ့္ဦးမည္။ အဘယ္သို႔ေျပာင္းျပန္ျမင္သနည္းဟူမူကား- အရွင္ထာဝရအမည္ခံသူ ၄င္းသည္ သာသနာေတာ္အတြင္း သံဃာထုစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ဖ်က္ဆီးေနသူ ျဖစ္သည္- သံဃေဘဒကပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ အရွင္ထာဝရအမည္ခံသူ ၄င္းသည္ အမ်ိဳးၿပိဳကြဲပ်က္စီးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္- အမ်ိဳးဖ်က္သူ ျဖစ္သည္။ ဘာသာၿပိဳကြဲပ်က္စီးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္- ဘာသာဖ်က္သူ ျဖစ္သည္။ သာသနာေတာ္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္- သာသနာဖ်က္သူ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ျမင္သူမ်ားလည္း ရွိၾကလိမ့္မည္။

ကိုယ့္အျမင္ကို ပညာရွိမ်ားအလယ္တြင္ ပိဋကတ္စံျဖင့္ တိုက္ဆိုင္ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ရန္ ေပၚေပၚထင္ထင္ထြက္၍ စိစစ္ခံေစလိုပါသည္။

အေျဖ(၁)။ ။ ၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(၁၃-၁၄)တို႔၌ “ထို႔ေၾကာင့္ ပရဝါဒီတို႔၏” ၾကားရင္းနာရင္း ေသာတာပန္တည္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားဟာ လံုးဝမွားေနပါတယ္။ ဘုရားလက္ထက္ကလဲ ေသာတာပန္မတည္ခဲ့ၾကဘူး” ဟူေသာစကားတို႔သည္ သာသနာ့ဗာဟိရပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အမွားစကားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

“သို႔ပါ၍ ပရဝါဒီ၏ ” ဘုရားလက္ထက္ကလည္း ေသာတာပန္မတည္ခဲ့ဘူး, စေသာစကားတို႔သည္ အမွားသာ ျဖစ္၏” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။
ထိုစကား ၂-ရပ္၏မမွားပံုကို ေရွ႕တြင္ ရွင္းလင္းျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါလ်က္ “ထိုစကားရွင္သည္ သာသနာ့ ဗာဟိရကပုဂၢိဳလ္(သာသနာ့ျပင္ဘက္ကသတၲဝါ)ျဖစ္သည္” ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ အဆိုခံရသူက ယင္းစကားအတိုင္း မွားေနသူမဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ “ဆဲတတ္သူ ၄င္း၏ စကားစုသည္ ဆဲတတ္သူ၄င္းထံမွာပင္” ဝင္ကပ္ေနလ်က္ ရွိပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္သာလွ်င္ “သာသနာ႔ဗာဟိရကပုဂၢိဳလ္” ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ သာသနာ့ဗာဟိရကပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အသြားအျပန္ ဆက္ဆံရသည့္ ေဝဖန္ေရးဆရာဘဝကို ဝဋ္ကဲ့သို႔ပင္ မွတ္ယူခ်င္လာေပေတာ့သည္။

အေျဖ(၂)။ ။ ၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(၁၅-၁၆)တို႔၌ “ပရဝါဒီတို႔က ဘုရားတရားကို နာယူသူတို႔မွာ မွတ္မိ႐ံုသာ။ ပဋိေဝဓဥာဏ္ မျဖစ္ဟု ဆိုထားပါလွ်င္ “ေဒသနာဝသာေန ေသာတာပတၲိဖေလ ပတိ႒ဟႎသု။ ေဒသနာဝ သာေန ဗဟူ ေသာတာပတၲိဖလာဒီနိ ပါပုဏႎသူ-တိ။” အထက္ပါ တရားစကားတို႔ကို ျပက္ရယ္ျပဳရာ ေရာက္ေပေတာ့မည္။ ယင္းစကားရပ္မ်ား အ႒ကထာမ်ားစြာတို႔၌ ေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႕ရွိရသည္” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။

ထိုစကားစုတြင္ မူလစကားရွင္ ဝိဘဇၨဝါဒီ၏ အဆိုသည္ မမွားေခ်။ မမွားေၾကာင္းကို အေမးႏွင့္အေျဖ(၂) အခန္း အေျဖ(၉)စသည္တို႔မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စစ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိဘဇၨဝါဒီက အ႒ကထာ စကားတို႔ကို ျပက္ရယ္ျပဳသည္ မမည္ေခ်။
၄င္းသည္သာလွ်င္ စာကို မျမင္ဘဲ တလြဲယူေကာက္ၿပီး ေရးသားျပသလိုက္သည့္အတြက္ ၄င္း၏ ေကာက္က်စ္ ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္လာပါသည္။

အေျဖ(၃)။ ။ ၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(၃-၄)တို႔၌ “စာေရးသူသည္ သူတို႔ေရးေသာ(ပ) မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကို ခ်ီးက်ဴးအမႊမ္းတင္မႈ အတၲဳကၠံသနေတြမ်ားၿပီး သူတပါးကို ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ့္ခ်မႈ ပရဝမၻနစကားရပ္မ်ားသာ (ပ) ခံယူထား ၾကသည္” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။

၄င္း၏ေဖာ္ျပပါေရးသားခ်က္သည္ ဘိကၡဳဓမၼပိယ၊ နန္းဦး(တမၸဝတီ)၊ ဝိဘဇၨဝါဒီ၊ မစိုးရိမ္စာသင္သားတို႔ကို စာ႐ႈသူတို႔က အေလးမထားႏိုင္ေအာင္ ေရးျပခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေပၚေပါက္ေနသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ လံုးဝမရွိေခ်။ ေဘာင္မဝင္ေသာစကားမ်ားဟု ဆိုလိုပါသည္။

သို႔ေသာ္ အံ့ဩဖြယ္ရွိသည္မွာ “မိမိကိုယ္ကိုယ္ကို ခ်ီးက်ဴးအမႊမ္းတင္မႈ အတၲဳကၠံသနေတြမ်ားၿပီး သူတစ္ပါးကို ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ့္ခ်မႈ ပရဝမၻနစကားရပ္မ်ားသာ” ဟုဆိုေသာ္လည္း စာေရးသူ ၄-ဦးတို႔၏ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကို ခ်ီးက်ဴးအမႊမ္းတင္မႈ အတၲဳကၠံသနေတြမ်ားပံုျပစာပိုဒ္မ်ိဳးကို တိတိက်က် ထုတ္ျပေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။

စာေရးသူ ၄-ဦးတို႔၏ သူတပါးကို ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ့္ခ်မႈ ပရဝမၻနစကားရပ္မ်ားပံုျပစာပိုဒ္မ်ိဳးကိုလည္း တိတိက်က် ထုတ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အသားလြတ္ေျပာ-ေျပာေနျခင္းသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ သတိျပဳသင့္ပါေပသည္။

၄င္း၏ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကို ခ်ီးက်ဴးအမႊမ္းတင္မႈ အတၲဳကၠံသနစာပိုဒ္ႏွင့္ သူတပါးကို ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ့္ခ်မႈ ပရဝမၻနစကား ရပ္ကိုမူ စာေရးသူမစိုးရိမ္စာသင္သားက တိတိက်က် ထုတ္ျပေပးလိုက္ပါဦးမည္။ ၾကည့္ပါ။

၄င္း၏အတၲဳကၠံသနျပစာပိုဒ္

အေျဖ(၄)။ ။ ၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(၅)၌ “ဤေနရာ၌ အထူးျပဳတင္ျပလိုသည္မွာ ယင္းဓမၼကထိက ဆရာေတာ္မ်ားေဟာ တရားအားလံုးကို မွန္သည္ဟု မဆိုသာပါ။ ပုထုဇဥ္အေလ်ာက္ အေရြးအေကာက္မ်ား အနည္းငယ္ တိမ္းပါးခြ်တ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အမွားအယြင္းေတြ႕သည္ရွိေသာ္ စုေပါင္းဝိုင္းဝန္းညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာ၍ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ အမွန္ျဖင့္သာ ျပဳျပင္သင့္ပါ၏” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ဤစာပိုဒ္သည္ ၄င္းကို ၄င္းက သူေတာ္ေကာင္းအသြင္ ထင္ျမင္ေစခ်က္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းမွာ စာပိုဒ္ထဲကအတိုင္း စိတ္ေနစိတ္ထားရွိလွ်င္ “မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဘာသာေရးစိန္ေခၚမႈအသစ္” စာမူသည္ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္တျခား အေျပာတျခားအားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သူေတာ္ေကာင္းဟန္ ကို ၿခံဳထားလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ အတၲဳကၠံသနကထာမွ်သာ ျဖစ္သည္-ဟု မွတ္။


၄င္း၏ပရဝမၻနျပစာပိုဒ္

အေျဖ(၅)။ ။ ၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(၅)၌ “ပထမနိဗၺာန္စာအုပ္ ၃၈ ရွိ ” ေဒသနာႏုသာေရန ဥာဏံ ေပေသတြာ ေသာတာပတၲိဖေလ ပတိ႒ိေတာ= ေဟာအပ္ေသာ ေဒသနာအစဥ္ကို ဥာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္လို႔ ေသာတာပန္တည္တယ္” ဟု တေပါင္းတည္း မေျပာဘဲ တရားေဟာတရားနာျခင္းတို႔ကို အျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕လိုမႈေၾကာင့္ သီးျခားစီ ခြဲထုတ္ျပျခင္းမွာ ႐ိုးသားေသာ ေစတနာအမွန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ၄င္း၏စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၅)ပါစကားစုသည္ ပရဝမၻနကထာ ျဖစ္ပါသည္။

+ + +

၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(စ-ဆ)တို႔၌ “သူတို႔အေနႏွင့္ လူအမ်ားစုလက္ခံၾကည္ညိဳေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကို မယွဥ္ဝံ့ရကား ဆင္ကိုဆင္ခ်င္းတိုက္- က်ားကိုက်ားခ်င္းတိုက္ဆိုေသာမူအရ သာသနာေတာ္ထဲမွ ပရိယတၲိအထိုက္ အေလ်ာက္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္သူ ရဟန္းအခ်ိဳ႕၊ သီလရွင္အခ်ိဳ႕ကို ဆရာေမြး၍ ႏိုင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက ကမၼ႒ာနာစရိယ စေသာ ပရိသတ္အမ်ားစု အထင္ႀကီးလက္ခံကိုးစားထားၾကသည့္ ဆရာေတာ္မ်ားကို ပစ္မွတ္အျဖစ္ ပစ္ခတ္ထိုးႏွက္ရန္ ေသြးထိုး စည္း႐ံုး ရန္တိုက္ခဲ့ၾကပါသည္ဘုရား။

“သူတို႔၏ ဆရာေမြးစီးပြားရွာရည္ရြယ္ခ်က္လည္း အသင့္အတင့္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုရပါမည္ဘုရား။ သူတို႔ ရရွိေသာေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းမွာလည္း သာသနာေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာပြန္းပဲ့တိုက္စားရာမွ ရရွိျဖစ္ေပၚလာေသာ အျမတ္အစြန္းတို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။

“အမွန္မွာ အာဇီဝေဟတု အေကာင္းအဆိုး မခြဲျခားဘဲ နာမည္ႀကီးဆရာေတာ္တို႔ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစု အျပင္ အျခားဘာသာဝင္တို႔ကပင္ သို႔ေလာသို႔ေလာ ေတြးေတာဒြိဟ သံသယျဖစ္ကာ သာသနာတစ္ရပ္လံုးအေပၚ အယံုအၾကည္မရွိ အရွိန္အေစာ္ကင္းမဲ့ၿပီး ယင္းတို႔မဂၢဇင္း စာအုပ္မ်ား လူထုၾကားသို႔ စိမ့္ဝင္ျပန္႔ပြား ေရာင္းအားေကာင္း ေရးအတြက္သာ ယုတ္ညံ့ေသာရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ သာသနာ့အဖ်က္သေဘာေဆာင္ လုပ္ရပ္ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္ဘုရား” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။၄င္း၏စာမ်က္ႏွာ(စ-ဆ)ပါစကားစုမ်ားအားလံုးသည္ ပရဝမၻနကထာ ျဖစ္ပါသည္။ “သူတို႔အေနႏွင့္” ပုဒ္မွာ သူတို႔ဟူသည္ “မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာမ်ား” ကို ဆိုလိုပါသည္။
မဂၢဇင္း ၄-ေစာင္တို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာ အက်ိဳးအတြက္ မွန္ကန္ေသာသေဘာထားျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ျပန္႔ပြားေနေၾကာင္း ေၾကညာေပးလိုက္ပါရေစ။
ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

+ + +

၄င္း၏စာမ်က္ႏွာ(ဆ)၌ “စင္စစ္ ယင္းမဂၢဇင္းတိုက္ပိုင္ စီးပြားေရးသမားတို႔သည္ ပရိယတ္စာေပကို အနည္း အက်ဥ္းမွ် သင္ၾကားတတ္ေျမာက္သူမ်ား မဟုတ္ၾကသလို သာသနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္သမိုုင္းမွတ္တမ္း ဆို၍ ဘာတစ္ခုမွ ရွိခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္ပါဘူးဘုရား” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။၄င္း၏စာမ်က္ႏွာ(ဆ)ပါစကားစုသည္ ပရဝမၻနကထာသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ “သာသနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္” ဆိုတာ ဘာကို ေခၚဆိုပါသနည္း။ “သာသနာလာ တရားေတာ္ေတြကို ဒႆနအသစ္ေတြျဖင့္ ေရာေမႊၿပီး စာအုပ္ေတြထုတ္လုပ္ကာ မိမိ၏ ညီအစ္ကိုအစ္မႏွမတို႔အတြက္ အလုပ္ေပး ထားျခင္းမ်ိဳး” ကို ဆိုလိုပါသလား။ ယင္းသို႔ေသာ သာသနာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါအယ္ဒီတာတို႔မွာ ရွိၾကဟန္မတူေပ။

ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ေသခ်ာသိေအာင္ ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းၾကည့္ၿပီးမွ ေသခ်ာသိေသာအသိျဖင့္သာ မိမိရရ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူၾကေစလိုပါသည္။
၄င္း၏စာမ်က္ႏွာ(ဆ-ဇ)တို႔၌ “အယ္ဒီတာျဖစ္သူတို႔က ကုန္းေခ်ာစကားေျပာပံုမ်ား၊ လုပ္ဇာတ္ဆင္ပံုမ်ား” ကို ယံုေလာက္ေအာင္ ေရးျပထားပါသည္။ စာမ်ားလြန္း၍ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ ထားလိုက္ပါသည္။ မူရင္းမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါ သည္။

သို႔ေသာ္ ၄င္းစကားတို႔တြင္ “ကုန္းေခ်ာစကား” ဟုဆိုထားသည့္ အယ္ဒီတာတို႔၏စကားမ်ားသည္ “အမွန္စကားမ်ား” သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းတိုက္မ်ားစြာသို႔ ကိုယ္တိုင္လိုက္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ မယံုလွ်င္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါကုန္။

+ + +

၄င္း၏စာမ်က္ႏွာ(ဇ-ဈ)တို႔၌ “ဤသို႔ဗုဒၶ၏ ဥပေဒေတာ္ကို မလိုက္နာသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္ခ်က္တို႔ကိုပါ ေသြဖည္လ်က္ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္ ရဟန္းအခ်င္းခ်င္း အစိတ္စိတ္ ကြဲျပားေစရန္ မလိုအပ္ေသာ ေထရဝါဒသန္႔ရွင္းေရး အဓမၼဝါဒ ဖယ္ရွားေရး စသည့္ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ အဖြဲ႕အစည္း သီးျခားတည္ေထာင္ျခင္း၊ ဂိုဏ္းဂဏဖြဲ႕၍ ရန္စအျပစ္ရွာျခင္း စေသာ သံဃာ့စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေၾကာင္းလုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္ဘုရား။ ယင္းလုပ္ရပ္တို႔သည္ပင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ဘာသာေရးစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ၄င္း၏စာမ်က္ႏွာ(ဇ-ဈ)ပါစကားစုမ်ားသည္ ပရဝမၻနကထာအစစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီးကိုယ္ေတာ္တိုင္က ဩဝါဒေပးေတာ္မူသည့္ အတိုင္း လုပ္ကိုင္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္ခ်က္တို႔ကို ေသြဖည္ေၾကာင္း ျပဆိုထားေလရာ “မဟာဟာသ” ဟုသာ သမုတ္ထိုက္ပါေပေတာ့သည္။

အဓမၼဝါဒ ေဖာ္ထုတ္တားဆီးဖယ္ရွားေရး အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက စီစဥ္သည့္ “သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရး သာရဏီယဩဝါဒကထာမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ား” အမည္ရွိ စာအုပ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သေဘာေပါက္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။

ေထရဝါဒသန္႔ရွင္းေရး အဓမၼဝါဒေဖာ္ထုတ္တားဆီးဖယ္ရွားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တကယ္လိုအပ္ ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမင့္ျမတ္လွေသာ သာသနာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဩဝါဒကထာမ်ားတြင္ အလြန္ထင္ရွားစြာ မိန္႔မွာထားေတာ္မူပါသည္။

ဪ ေၾသာ္...အရွင္ထာဝရအမည္ခံသူ ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဩဝါဒကထာမ်ားကို “ဘာသာေရးစိန္ေခၚခ်က္”ဟု သတ္မွတ္ေၾကညာဝံ့သူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုပင္ စိန္ေခၚရဲသူ” လူစြမ္းေကာင္း ရွင္စြမ္းေကာင္း ျဖစ္ေပေတာ့သကိုး။ ေနာင္တြင္ ဘုရားရွင္ကိုေသာ္လည္း စိန္ေခၚရဲေလလိမ့္ဦးမည္လား။

+ + +

၄င္း၏စာမ်က္ႏွာ(ဈ-ည)တို႔၌ “အမွန္မွာ (ပ)သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္ဘုရား” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ၄င္း၏စာမ်က္ႏွာ(ဈ-ည)ပါစကားစုမ်ားသည္ ပရဝမၻနကထာ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းအေၾကာင္းအရာအတိုင္း တကယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု သက္ေသခံမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေထရဝါဒဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ဘုန္းႀကီးေတြ မညီညြတ္သည္ မဟုတ္ေပ။ အဓမၼဝါဒီေတြ ရွိေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဓမၼဝါဒီေတြရွိေနလွ်င္ ဤသို႔ဤပံု ျဖစ္ရသည္မွာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဓမၼတာသာ ျဖစ္ပါေပေတာ့သည္။

အထူးမွတ္ခ်က္။ ။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဘာသာေရးစိန္ေခၚမႈအသစ္-စာမူတစ္ခုလံုး အစမွအဆံုး တိုင္ေအာင္ ပရဝမၻနကထာမ်ားသာ မ်ားပါေပေတာ့သည္။ စာမ်က္ႏွာတိုင္းမွာပင္ “ပရဝါဒီ” ဟု အမည္တပ္၍ မစိုးရိမ္ စာသင္သားအေပၚ အျပစ္ျမင္ေစရန္ ေရးသားျပသခ်က္မ်ားကား ကူးထုတ္ျပေနစရာ မလိုပါၿပီ။

အေျဖ(၆)။ ။ ၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(၁၉)၌ “သို႔ျဖစ္ပါ၍ တရားနာျခင္းသည္ ကာရဏူပစာအားျဖင့္ တရားရႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးသည္က ဓမၼအစစ္ျဖစ္ဖို႔ (ပ) အဓမၼဝါဒီ၊ ဓမၼမစၦရိယဝါဒီ ျဖစ္ေပေရာ့မည္။ (ပ) တရားေဟာ တရားနာမႈသည္ အျပစ္မျဖစ္။ (ပ) ဒိ႒ိဇုကမၼစသည္တို႔ကို အျပစ္ဖြဲ႕ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ကို တားျမစ္သူသာ ျဖစ္ေပေရာ့ မည္။ (ပ) သာသနာေတာ္ အက်ိဳးမဲ့ေစရန္ တမင္ရန္ေစာင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေပသည္” ဟူ၍ ေရးသား ျပသထား ပါသည္။

၄င္းတြင္ “ဓမၼအစစ္မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဝဖန္ခံရသည္” ဟုသာ မွတ္ပါေလ။ ႐ိုုးသားမႈရွိဖို႔ လိုပါသည္။
တရားေဟာမႈတရားနာမႈသည္ ဓမၼဝါဒတရားျဖစ္လွ်င္ အျပစ္မရွိပါ။ အဓမၼဝါဒတရား ျဖစ္ေန လွ်င္ ယခုဘဝမွာလဲ သံဃဝိနိစၦယခံု႐ံုးမွာ အျပစ္ရွိသူအျဖစ္ ထင္ရွားႏိုင္ပါသည္။ ေနာင္ဘဝေတြမွာ လည္း အပါယ္ေလးပါးအျပစ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

အဓမၼဝါဒ ေဖာ္ထုတ္တားဆီးသူမ်ားကို အဓမၼဝါဒီ ျဖစ္သည္ဟုလည္းကာင္း၊ ဓမၼမစၦရိယဝါဒီ ျဖစ္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ နိဗၺာန္ကိုတားျမစ္သူ ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ သာသနာအက်ိဳးမဲ့ေစရန္-ရန္ျပဳသူ ျဖစ္သည္ဟု လည္းေကာင္း စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ထားခ်က္မ်ားကား အသိဥာဏ္ရွိသူတို႔ေရွ႕မွာ ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ စကားမ်ား မဟုတ္။

အေျဖ(၇)။ ။ ၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(င-စ)၌ “ဤကဲ့သို႔ သာသနာ့အက်ိဳးစီးပြား စည္ပင္ထြန္းကား ျပန္႔ေျပာသာယာခဲ့သလို တစ္ဖက္မွလည္း သာသာကို ခုတံုးလုပ္ စီးပြားရွာ စားေသာက္ေနသူတို႔မွာလည္း လာဘ္နည္းပါး လာခဲ့သည္မွာ ဓမၼတာသာ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

“အထူးသျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဓမၼကထိက ကမၼ႒ာနာစရိယ ဂႏၳကာရက ဆရာေတာ္မ်ား၏ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ားနာၾကားျခင္း၊ ယင္းဆရာေတာ္တို႔ ေရးသားျပဳစုေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုမွာ လက္ခံႏွစ္ၿခိဳက္ အႀကိဳက္ေတြ႕လာၾကသည္ျဖစ္ရာ-အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရးမဂၢဇင္း ဂ်ာနယ္စာေစာင္တို႔မွာ စီးပြားေရးအရ ထင္တိုင္းမေပါက္ ခရီးမေရာက္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ (ပ) အေကာင္းအဆိုးမခြဲျခားဘဲ နာမည္ႀကီးဆရာေတာ္တို႔ကို (ပ) မဂၢဇင္းစာအုပ္မ်ား လူထုၾကားသို႔ (ပ) သာသနာ့အပ်က္သေဘာေဆာင္လုပ္ရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္ဘုရား” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။

၄င္းတြင္ သာသာကို ခုတံုးလုပ္ စီးပြားရွာ စားေသာက္ေနသူတို႔ဟူသည္မွာ ဘယ္သူေတြျဖစ္သနည္း..။ ေနာက္ေၾကာင္းသမိုင္းမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ စူးစမ္း ေဝဖန္ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။

“မဂၢဇင္း” ဟူသည္မွာ “ဓမၼရံသီ၊ ဓမၼရတနာ၊ ျမတ္ပန္းရဂံု၊ အနႏၱဂုဏ္ရည္” တို႔ကို ဆိုလိုေၾကာင္း သိရပါသည္။ ျငင္းလိုကလည္း ျငင္းႏိုင္ပါသည္။
“အေကာင္းအဆိုးမခြဲျခားဘဲ” ဟူေသာ စကားလံုးမွာ “ဘာမွ အဓိပၸာယ္မရွိေသာ စကားလံုး” သာ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းျဖစ္ေသာ နာမည္ႀကီးဆရာေတာ္မ်ားကို မည္သူတို႔က မဂၢဇင္းကေန အျပစ္တင္ေနႏိုင္အံ့နည္း။ ယံုသင့္မွ ယံုထိုက္ပါသည္။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေလ့လာၿပီးမွ ယံုသင့္ရာကို ယံုမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူမ်ိဳးအတြက္ ေဖာ္ျပပါမဂၢဇင္းမ်ားကို သာသနာေရးစာစစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားေရးစာစစ္အဖြဲ႕တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လစဥ္ ထုတ္ေဝ ေပးေနပါသည္။ တစ္ဖက္စကားေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါသူမ်ိဳးအတြက္ေတာ့ အျပစ္က်စရာရွိလာလွ်င္ ထိုသူ႔မွာပါ အျပစ္မလြတ္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

အေျဖ(၈)။ ။ ၄င္း၏စာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(ည)၌ “တပည့္ေတာ္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလို သည္မွာ အထက္ပါ အေၾကာင္းအျခင္းအရာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အစြမ္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ သံဃာထုတစ္ရပ္လံုး၏ စုေပါင္းစြမ္းအားျဖင့္ ဒါယကာ ဒါယိကာမႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အကူအညီကိုပါ ရယူကာ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔၏ အနီးစပ္ဆံုးမွာရွိေသာ အတြင္းရန္ အလဇၨီ အဓမၼဝါဒီ အဝိနယဝါဒီတို႔ကို အျမန္ဆံုး ဖယ္ရွား သုတ္သင္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွစ၍ အျမစ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းေတာ္လွန္ၾကပါစို႔” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားပါသည္။

၄င္းစကားတို႔တြင္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ “ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔၏ အနီးစပ္ဆံုးမွာရွိေသာ အတြင္းရန္ အလဇၨီ အဓမၼဝါဒီ အဝိနယဝါဒီတို႔ကို အျမန္ဆံုးဖယ္ရွားသုတ္သင္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ” ဟူေသာစကားစုသာ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းစကား၏ အရေကာက္သ႐ုပ္ကို တည့္တည့္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိဘဲ နေဝတိန္ေတာင္လုပ္ကာ အဟုတ္ထင္ ေစခဲ့သည္။ သံဃာထု တစ္ရပ္လံုးကိုလည္း နေဝတိန္ေတာင္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဒကာဒကာမေတြကိုလည္း ေဝေဝ၀ါးဝါး ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အထူးအားျဖင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအကဲမ်ားကိုပင္ သံသယပြားေစခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဘာကို ကူညီရမွာလဲ။ ဒကာဒကာမေတြက ဘာကို ကူညီရမွာလဲ။ သံဃာထုက ဘာကို ကူညီရမွာလဲ။ ေမးလိုက္ပါၿပီ။ ေျဖစမ္းပါဦး။
အေျဖမွာ “ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔၏ အနီးစပ္ဆံုးမွာရွိေသာ အတြင္းရန္ အလဇၨီ အဓမၼဝါဒီ အဝိနယဝါဒီတို႔ကို အျမန္ဆံုးဖယ္ရွားသုတ္သင္ရန္ ကူညီၾကပါ” တဲ့။ ဤအေျဖကေတာ့ “မဟာဟာသ” မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။

သို႔ဆိုလွ်င္-

အေမး။ ။ အလဇၨီဆိုသည္မွာ ဘယ္သူနည္း။ အဓမၼဝါဒီဆိုသည္မွာ ဘယ္သူနည္း။ အဝိနယ ဝါဒီ ဆိုသည္မွာ ဘယ္သူနည္း။

အေျဖ။ ။ ၄င္းစာအုပ္-စာမ်က္ႏွာ(၉၈/၁၁၂/ ၁၄၀/၁၉၆)တို႔အရ “ပရဝါဒီမည္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္မစိုးရိမ္ စာသင္သား၊ သင္ ပရဝါဒီ=တိတၳိဂိုဏ္းသား၊ ဝိဘဇၨဝါဒီအမည္ခံ-မစိုးရိမ္စာသင္သားအမည္ခံ-အဓမၼဝါဒီပုဂၢိဳလ္၊ မစိုးရိမ္စာသင္သား၏ အဓမၼဝါဒ အဝိနယဝါဒ” ဟူ၍ ေရးသားျပသထားခ်က္အရ မစိုးရိမ္စာသင္သားႏွင့္ သေဘာတူသူမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။
ဤအေျဖသည္ မွန္သေလာ- မွားသေလာဆိုသည္ကို စိစစ္ဆင္ျခင္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေကာက္က်စ္ေသာ စိတ္ေစတနာျဖင့္ လုပ္ႀကံထားသည့္ မုသားဝါစာအေျဖမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မစိုးရိမ္စာသင္သားႏွင့္ သေဘာတူသူမ်ားက အလဇၨီမဟုတ္ေၾကာင္း အစစ္ခံႏိုင္ၾက ပါသည္။ အဓမၼဝါဒီမဟုတ္ေၾကာင္း အစစ္ခံႏိုင္ၾကပါသည္။ အဝိနယဝါဒီမဟုတ္ေၾကာင္း အစစ္ခံႏိုင္ၾကပါသည္။

အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ အကူအညီရရွိေအာင္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ ျဖစ္ျငားအံ့..။ ယင္းသို႔ျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ...

မစိုးရိမ္စာသင္သားႏွင့္ သေဘာတူသူမ်ားသည္-
အလဇၨီမ်ား ျဖစ္သည္-မျဖစ္သည္ တစ္ခ်က္၊
အဓမၼဝါဒီမ်ား ျဖစ္သည္-မျဖစ္သည္တစ္ခ်က္၊
အဝိနယဝါဒီမ်ား ျဖစ္သည္-မျဖစ္သည္တစ္ခ်က္၊
တိတၳိဂိုဏ္းသားမ်ား ျဖစ္သည္-မျဖစ္သည္တစ္ခ်က္၊
ပရဝါဒီမ်ား ျဖစ္သည္-မျဖစ္သည္ တစ္ခ်က္၊
သာသနဗာဟိရက=သာသနာ့ျပင္ပသားမ်ား ျဖစ္သည္-မျဖစ္သည္တစ္ခ်က္၊
သာသနာဖ်က္မ်ား ျဖစ္သည္-မျဖစ္သည္တစ္ခ်က္-

စသည္တို႔ကို “ႏိုင္ငံေတာ္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လြင့္ေစလ်က္- ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအတည္ျပဳျဖင့္ အစစ္ခံသြားမည္” ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးလိုသည္။

Read more ...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Search

သြဝါဒါစရိယဆရာတော်များ

-ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ(ဓမၼဒူတ)

-အရွင္ဇနိႏၵသာရ(မုံရြာေနဇာ)

Blogroll

-အရွင္အဂၢဥာဏ(ေျမာင္းျမ)
-အရွင္တိကၡိၿႏၵိယာဘိ၀ံသ (မစုိးရိမ္တုိက္သစ္)၊
-အရွင္နာဒရ (ဟုိပင္)၊
-အရွင္ဣႏၵာစကၠာဘိ၀ံသ(မစုိးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္)၊
-အရွင္နႏၵာဘိ၀ံသ (မစုိးရိမ္တုိက္သစ္)၊
-အရွင္ပညာသိရီ (ဗဟန္း)၊
-အရွင္ဣႏၵာစရိယာဘိ၀ံသ(မစုိးရိမ္စာသင္သား)
-အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
အရှင်တိက္ခဉာဏာလင်္ကာရ၏ သီရိလင်္ကာနှင့် ဘာသာရေးအမွေ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးကို pdf အနေဖြင့် ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ click here သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် မျိုးဆက်သစ်များကို ဘာသာသွေးများ မွေးမြူ ပျိုးထောင်ပေးနေပုံများကို လေ့လာထားသော ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန် အမြော်အမြင်ကြီးသည့် ဆောင်းပါးရှည် ဖြစ်သည်။

Popular Posts

Categories

မစုိးရိမ္စာသင္သား အဓမၼ၀ါဒမုိးျပာ အဓမၼ၀ါဒဓမၼေစတီ အျခားကေလာင္ရွင္မ်ား ဆူနာမီ အဓမ္မဝါဒ မိုးပြာ သုတ အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ) ညြန္ၾကားလြာ သီရိလကၤာႏွင့္ဘာသာေရးအေမြ အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ မွ်ေ၀ခံစား အသင်းအကြောင်း ခ်စ္ငယ္ဒႆန မိစၦာဒိဌိမ်ား လူေသလူျဖစ္ ဝိနိစၧယေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္းပါး ေ၀ဖန္ေရး ၀ိနိစၧယ Dhammasadi ဓမၼမိတ္ေဆြ လူေသလူျဖစ္ အဓမၼ၀ါဒကြင္းဆက္ အမွားႏွင့္အမွန္ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဥပသကာ ဦးေကာ၀ိဒ(ျမိတ္) ေတာင္သာေအာင္ ေဒါက္တာတင့္ဦး E-books ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ စ်င္ဘာသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျပီးသား အဓမၼ၀ါဒမ်ား ညွန်ကြားလွှာ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ား ထက္စုႏွင္းဆီ ဒုႆီသုိ႔သာ ဓမၼကဗ်ာ ဓမၼဓူတအရွင္ပညာေဇာတ ဗာဟိရာနိစၥသုတ္ ဗုဒၶသာသနာ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒ ဘာမွမဟုတ္ဘူးလုိ႔မရႈႏွင့္ ဘာသာျပန္အလြဲမ်ား မက်က္တက်က္အႏၲရာယ္ မင္းတုန္းမင္း မစုိးရိမ္ စာသင္သား မဟာ္စည္ဆရာေတာ္ လြဲခ်က္ကယ္မနာရေအာင္ သတင္းစာ သတၱ၀ါတို႔၏ ၃၁- ဘံု သန္႔ရွင္းသာသနာေဆာင္ရြက္စရာ သမၼဳတိရသံဃာ့အဖြဲ႔ သီတဂူဆရာေတာ္ အခ်က္သုံးခ်က္ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ျပင္ေစခ်င္ အတိတ္အနာဂါတ္ကုိသိျမင္ျခင္းရဲ႕ စြမ္းရည္ အနာဂတ္ေဘး အရွင္ေဃာသိတ အရွင္ေလာကနာထ အရွင္၀ရသာမိ အလဇၨဓမၼအမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္း အလွတရား အာဏာစက္ဓမၼစက္ အေမး+အေျဖ ဥာဏ္၀င္း(ပင္လယ္ဘူး) ဦးေအးေမာင္ ဥဳံအမွန္တရား ေက်ာက္သေဘာၤ၀ါဒ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ ေနာက္ဆုံးေပၚတရား ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ၀ရဇိန္ ၀ိပႆနာအတုလုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား ၀ိဘဇၨ၀ါဒီ
Powered by Blogger.

Categories