November 22, 2009

ဓမၼေစတီ၏ေဟာတရားအမွားမ်ား (အပုိင္း-၆-)

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 11:29 PM | | | Be the first to comment!
ကေလာင္ရွင္= မစုိးရိမ္စာသင္သား
`ဓမၼေစတီ´အမည္ရွိေခြပါအမွတ္(၁၅)ပုဒ္၌ ဦးေကာသလႅ’က ဤသုိ႔ ေဟာထားပါသည္။

"ဒီေနရာမွာ... ဓမၼေစတီ ဆရာစဥ္ဆက္တုိ႔ရ႕ဲ တိဟိတ္လ႔ို ယူဆပံုကုိလဲ ေျပာပါ့မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ... ရွိရွိသမွ် ဆရာေတာ္မ်ားက လဲ သူတုိ႔ကုိယ္သူတ႔ို `တို႔က ဒြိဟိတ္။ ဒီဘ၀ေတာ့ တရားမရႏိုင္ဘူး`လိ႔ု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကပါတယ္။`.ဒါေပသိ-ဘုန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးက စကားတစ္ခြန္း ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ပဋိသေႏၶတုန္းကေတာ့ ဒြိဟိတ္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းနဲ႔ ေတြ႔၍ တရား ဘာ၀နာလုပ္ေသာအခါ ပ၀တၱိမွာ တိဟိတ္ျဖစ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အလြန္ရွားပါးတဲ ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲ ။ `ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္က-ဒီေန႔၀ိပႆနာေလာကႀကီး၊ တရားဓမၼေလာကႀကီးအတြက္ (အေရးႀကီးလွပါတယ္။) ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္သာမခ်ခဲ့ရင္ သူတုိ႔ လူထြက္ၾကရေတာ့မွာ။ မိန္းမယူရေတာ့မွာ။ ...တို႔ဆရာေတာ္ကေတာ့ ပဋိသေႏၶတိဟိတ္၊ ပ၀တၱိတိဟိတ္။ ဒါ- ကီး။"

"အဲဒါ ပစၦိမဘ၀ိကသားနဲ႔ ဗုဒၶေလာင္းပါ။ ေမြးတုန္းက ဒြိဟိတ္။ ပ၀တၱိမွာ တိဟိတ္။ အဲဒီဇာတ(ေမြးရာပါ) တိဟိတ္ကို က်ဳပ္တုိ႔ မသိႏုိင္ဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ သိႏုိင္သည့္ တိဟိတ္မွာ ၀ိဇၨာဥာဏ္ သမၼာဒိ႒ိကိန္းေအာင္ တရားအားထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ။"

"ဘုန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ဆရာေတာ္ေတြကပ၀တၱိတိဟိတ္ျဖစ္ရင္ တရားရတယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ ပစၦိမဘ၀ိကသား ဆိုတာ ဒီဘ၀ ေသာတာပန္မတည္ဘဲ မေသဘူး။ တရားရကို ရတယ္။"


ေျဖရွင္းခ်က္............


အထက္ပါတုိ႔သည္ အဂၤုတဳိၱရ္ပါဠိေတာ္၊ ဆကၠနပါတ္၊ သီတ၀ဂ္၊ အာ၀ရဏသုတ္၊ ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္၊ ဥာဏ၀ိဘင္း။ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္၊ မဟာ၀ဂ္။ ပုဂၢလပညတ္ ပါဠိေတာ္။ ထုိထုိအ႒ကထာမ်ား အားလံးုႏွင့္ ဆန္႔က်ငၾ္ကပါသည္။ အက်ယ္သိလုိပါက ျမတ္ပန္းရဂံု႐ုပ္စံု ဓမၼစာေစာင္၊ အမွတ္-၂၁၁၊ ဧၿပီလ၊ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၌ ပါရွိေသာ အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ)၏ `တိဟိတ္ ကိစၥ´ ေဆာင္းပါးကို  ရွာေဖြ၍ ဖတ္ရႈၾကပါကုန္။ ဤေနရာတြင္ လုိရင္းတစ္ခ်က္ ေလာက္သာ ေ၀ဖန္လုိက္ရလွ်င္

`ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပါဠိေတာ္မ်ား၊ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ အ႒ကထာမ်ားကို ပစ္ ပ ယ္ ထ ားသည္´ ဟူ ၍ သာ ျဖစ္ ပ ါသည္ ။ အကယ္၍ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာတုႏင့္ ညီညြတ္လွ်င္ အကိုးအကား အခုိင္အမာ ျပသင့္ပါသည္။

`ဘုန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ အာစရိယ၀ါဒ´ဟုသာ ကိုးကားျပ၍ မရႏုိင္ပါ။ မွန္၏။ ၄င္းဥကၠံသဗုဒၶိသည္ အဓမၼ၀ါဒီ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔ျပီးပါျပီ။

မွာထားခ်က္။ ။ အထက္ပါ တိဟိတ္ဆံုးျဖတ္သည့္အရာတြင္ ၀ိဇၨာဥာဏ္-သမၼာဒိ႒ိ-ကိန္းေအာင္ တရား အားထုတ္နုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ သံုးထားပါသည္။ ၀ိဇၨာဥာဏ္ သမၼာဒိ႒ိအရ အဘယ္ကို ယူရမည္နည္းဟု ေမးလွ်င္  အေၾကာင္းခႏၶာ (အေတြးပံုရိပ္-ပညတ္)ကို သိျမင္ေသာဥာဏ္ ဟူ၍ ယူရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိဇၨာဥာဏ္ ဟူသည္မွာ မိစၦာဥာဏ္သာတည္း။


"ဓမၼေစတီ"အမည္ရွိေခြ ပါအမွတ္(၁၇)ပုဒ္ ၌ ဦးေကာသလႅက ဤသို႔ ေဟာထားပါသည္။

"ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀ကတဲက ေထရ၀ါဒလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔  မ်ဳိးေစ့ခ်၊ စိုက္ပ်ဳိးေပးခဲ့ေသာ အေဖဦးသန္းျမင့္၊ အေမေဒၚတင္လွ တို႔ကို ပထမေက်းဇူးစကား ဆုိပါ၏။ ထုိေထရ၀ါဒမ်ိဳးေစ့ကို ေရေလာင္း ေပါင္းသင္၍ ႀကီးပြားေအာင္ သန္႔ရွင္းတဲ့ အပင္ကေလး တစ္ပင္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိကို ဒုတိယေက်းဇူးစကား ဆုိပါ၏။ `ဤ´ "ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ေရာက္ရွိလာပံု" ေခါင္းစီးကို အတည္ျပဳေပးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕ကို တတိယ ေက်းဇူးစကား ဆုိပါ၏။

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ကို အားလံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ပထမေနရာမွာ ထားၾကတယ္။ ကိုယ္ ကေတာ့ မရဘူး။ မထားဘူး။ ကုိယ္က နဂိုကတည္းက ေထရ၀ါဒကို ကိုယ္႔အေမ အေဖက ေပးတာ။

ၿပီးေတာ့မွ သူတုိ႔ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က `ဟာ ဒီေခါင္းစဥ္ သိပ္ေကာင္းတာ´လုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးတာ။ ဘုန္းႀကီးက ေတာင္းထားတာကို သူတို႔က အသိအမွတ္ျပဳတာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔ကို တတိယ ေနရာသို႔ ပို႔လုိက္ပါတယ္"

ဦးသန္းျမင့္+ေဒၚတင္လွ၊ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိတို႔ ထံမွ ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅ ရရွိထားေသာ ေထရ၀ါဒသည္ အဓမၼ၀ါဒ ျဖစ္ေသာ ေထရ၀ါဒ ျဖစ္သည္။ ယခု ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ ရရွိထားေသာ ေထရ၀ါဒသည္ ဓမၼ၀ါဒ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလာင္ရွင္=မစုိးရိမ္စာသင္သား
Read more ...

November 21, 2009

ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွာ၀ိပႆနာလုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ အ၀ီစိေရာက္ၾကမည္ဟူေသာေဟာေျပာခ်က္..(အပုိင္-၅-)

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 11:46 PM | | | Be the first to comment!
ကေလာင္ရွင္=မစုိးရိမ္စာသင္သား

`ပါသာဒိကသုတ္´ အမည္ရွိေခြထဲတြင္ ဒုတိယေခြ၌ ဓမၼေစတီ က ဤသို႔ ေဟာထားပါသည္။


(က)"ဘုန္းႀကးီ မ်ားက ေထရ၀ါဒ ဒႆနသမၸဒါနည္း ဆုၿိပီး နည္းတစ္ခုနဲ႔ ေဟာပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာ တစ္ျပည္လံုး မွာ ၀ိပႆနာလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘာ၀နာသမၸဒါ နည္းနဲ႔ လုပ္ေနၾကေတာ့ အက်ိဳးသတ္ သမားေတြျဖစ္ၿပီး ဥေစၦဒဒိ႒ိသမားေတြ ျဖစ္ေနၾကလုိ႔ ေသရင္ အ၀ီစိ ေရာက္ၾကရမယ့္ သူေတြခ်ည္း ပါပဲ ။ ဘုန္းႀကီးတို႔က နဲနဲကေလးပဲ (ေဟာမွာပါ။) အကုန္မေဟာပါဘူး။ ကိုယ့္ဆရာသမားမ်ားက ေပးခဲ့တဲ့...(နည္းေတြပါ။) ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိေပါ့။ (အဲဒါ) ဒီဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသတုိ႔ရဲ႕ ဆရာေပါ့။ အဲဒီ ဆရာေတာ္ (ဥကၠံသဗုဒၶိ)က ေပးခဲ့တဲ့ အရိယသစၥာနည္းရယ္၊ သတိပ႒ာန္နည္းရယ္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္းရယ္၊ ပဋိသမၻိဒါနည္းရယ္၊ ပ႒ာန္းနည္းရယ္လုိ႔ နည္း(၅)နည္း ရွိပါတယ္။

(ခ) `ဒီေတာ့ ဒီကေန႔ တရားအားထုတ္တဲ႔ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ ဘုန္းႀကးီမ်ားက ေမးၾကည့္ပါတယ္။ လူတုိင္းကို ေမးပါတယ္။ ေဟတုပစၥေယာ...(ပ)...အ၀ိဂတပစၥေယာ။ ဒီ (၂၄)ပစၥည္းထဲမွာ ယူတယ္ လွမ္းတယ္လုိ႔ ပါသလား။ (မပါဘူးဗ်။) မပါဘဲ တရားရတယ္ ။ (မွတ္ထား-မွတ္ထား။)

(ဂ) "ဘုန္းၾကီး တိ႔ု တရားေဟာတာကို သတိပ႒ာန္လည္း မပါဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဘာလုိ႔ မပါရမွာလဲ။ ငါက သတိပ႒ာန္လဲ ေဟာတယ္။ ဓမၼာႏုပႆနာ=ဥပါဒါနကၡႏၶာကို ေဟာတယ္။ ဓမၼာႏုပႆနာကို ဘယ္လုိ႐ႈလဲဆုိရင္ ပဥၥသုဥပါဒါနကၡႏၶသု။ ဒါပဲ။ အခု အဲဒါေတြကို မေျပာပါဘူး။ အရိယသစၥာနည္းက ဓမၼစၾကာက လာတယ္။ သတိပ႒ာန္နည္းက မဟာသတိပ႒ာနသုတ္က လာတယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္းက ေျပာစရာ မလုိပါဘူး။ ပဋိသမၻိဒါနည္းက်ေတာ့ ဗမာျပည္မွာ ေဟာတဲ့ ဘုန္းႀကီးက ရွားပါတယ္။ ဖႆ၌ သိေသာဥာဏ္သည္ အတၳပဋိသမၻဒါ မည္၏။ ဖႆ၏ အေၾကာင္း၌ သိေသာဥာဏ္သည္ ဓမၼပဋိသမၻိဒါ မည္၏။ အဲဒီအထဲမွာ ေကသာ=ဆံပင္ဆိုတာ ေတြလဲ မပါပါ။ ယူတာ လွမ္းတာ ၾကြတာ ေတြလဲ မပါပါ။

(ဃ) `ဘုန္းႀကီးတုိ႔ရဲ႕ ဆရာေတာ္ျဖစ္တဲ့ ဦးစေႏၵာဘာသက တရားေဟာေနတာ ႏွစ္ ၂၀-ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။ မွတ္တမ္းတင္ထားတာက မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဦးစေႏၵာေဟာသမွ်တုိ႔ကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ ေျပာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ၾကရပါတယ္။ ခုဆုိရင္ ဦးစေႏၵာေဟာထားတာေတြ ေတာ္ေတာ္ မွတ္တမ္းရွိလာပါၿပီ။`ဒီေထရ၀ါဒဒႆနသမၸဒါနည္းနဲ႔ ေဟာထားတဲ့ တရားေခြကို အေပၚမွာထားၿပီးေတာ့ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေအာက္ က ေန က်ဳံ ႕ က်ဳံ ႕ ကေလးနဲ ႔ ထုိင္ျပီး နာယူတယ္ ။ အဘိဓဇ ဆရာေတာ္ႀကီး ေတြက နာယူၾကတယ္။ အဲဒါ...။

(င) `ဦးေကာသလႅ’သည္ စာတတ္ပါတယ္။ တရားေဟာပါတယ္။ ဒါေပသိ-တဏွာေက်ာ့ကြင္းမွလဲ မလြတ္ေသးပါ။ မိစၦာဒိ႒ိေက်ာ့ကြင္းမွလဲ မလြတ္ေသးပါ။ ငါက စာတတ္တယ္။ အသက္ ၄၀-နဲ႔ ပိဋကတ္သံုးပံု အာဂံုေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ မာနေက်ာ့ကြင္းမွလည္း မလြတ္ေသးပါ။ ခုခ်န္ထိေတာ့ ေခ်ာတိုင္ထိပ္မွာပဲ ရိွတယ္။ ေခ်ာတုိင္ေပၚက ေလွ်ာမက်ေသးပါဘူး။ `ဦးစေႏၵာဘာသ' က ဘုနး္ ႀကးီ တိ႔ု ဆရာပါ။ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘနဆုိတာလဲ ဆရာသမားပါပဲ။

"မယံ၊ တပည့္ေတာ္=ေထရ၀ါဒီတုိ႔ သည္။ တဏွာပါေသဟိ၊ လုိခ်င္တဲ့ တဏွာေက်ာ့ကြင္းတုိ႔မွလည္း။ ၀ိမုစၥႏၲိ၊ လြတ္ၾကပါကုန္၏။ ဒိ႒ိပါေသဟိ၊ အယူမွားတဲ့ ေက်ာ့ကြင္းတုိမွလည္း။ ၀ိမုစႏ၊ိၲ လြတၾ္ကပါကုန္၏။ မာနပါေသဟိ၊ ...။ ဣႆမစၦရိယ ပါေသဟိ၊..." ဦးေကာသလႅကို ၾကည့္။ ဦးေကာသလႅ’က ေက်ာ့ကြင္းေတြထဲမွာ မရွိဘူး။ လြတ္ကင္းေနတယ္။

(စ) "ဟိုလြန္ေလၿပးီ ေသာ ၂၆-ႏွစ္ေလာက္က ေရျမဳပ္တဲ႔အထဲမွာ ေထရ၀ါဒတရားေတြကုိ က်ားကုတ္က်ားခဲ လုပ္ခဲ႔တ့ဲ ဦးစေႏၵာဘာသကို ရွိခုိးပါတယ္။ ဦးစေႏၵာဘာသဆုိတာ...ေျမာက္ဥကၠလာမွာ ဘုန္းႀကီးတယ္။ ဒီဂုဏ္ေတြကို ရွိမခုိးပါဘူး။ `ဦးေကာသလႅ’ဆုိတာကလဲ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းေဘးက သဲေတာထဲမွာ ဦးစေႏၵာတုိ႔၊ ဦးရွမ္းတုိ႔၊ တရားသင္တန္းလာတက္ၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြ၊ ဒီဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ ေထြးခံေဆးရင္း ၾကက္သြန္လွီးရင္း ေထရ၀ါဒကို ရခဲ့တဲ့ဘုန္းႀကီးပါ။

(ဆ)"အခုဆုိရင္ ဆရာေတာ္ဦးဣေႏၵာဘာသ မရွိေတာ့ဘူး။ ဆရာေတာ္ဦးဥကၠံသဗုဒၶိ မရွိေတာ့ဘူး။ ဆရာေတာ္ ဦးဧသိက မရွိေတာ့ဘူး။ ဘုန္းႀကီးတို႔အလွည့္ ေရာက္လာပါၿပီ။ ဘုန္းႀကီးဆိုလိုတဲ့ သေဘာကို ခင္ဗ်ားတို႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္ေနာ္။ ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေထာင္ရပါတယ္။ ဆရာေတာ္ ဦးနာရဒ ဆုိရင္ "ညစာခုိး စားတယ္ ။ ဒကာမနဲ ႔တြဲသြားတယ္" လုိ႔ ဆရာႀကီး (ဦးျမင္႔သိန္း)ဆီ တရားလိုက္တုန္းက အေျပာခံရတယ္။ အံမယ္ေလး။ တုိ႔လဲ အေျပာခံ ရတာပဲ။ အဲသလုိမ်ဳိး ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေထာင္ခဲ႔ရတဲ ့ ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္ ႀကီး ...။ အခု ထုိက္သင့္သေလာက္ေပါ့။ ျပန္႔သင့္သေလာက္လဲ ျပန္႔ပါတယ္။ ပြားသင့္သေလာက္လဲ ပြားပါတယ္...။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ မပယ္သင့္ မပယ္ထုိက္တဲ့ခႏၶာကို ပယ္ရင္သတ္ရင္ ဥေစၦဒဒိ႒ိ ျဖစ္တယ္။ ပယ္သင့္ပယ္ထိုက္တဲ့ခႏၶာကို လက္ထဲမွာ သိမ္းထားရင္ သႆတဒိ႒ိ ျဖစ္တယ္။

ေ၀ဖန္ေျဖရွင္းခ်က္ အက်ဥ္း။

(က)၌ အဓမၼ၀ါဒျဖစ္ေသာ ေထရ၀ါဒ ... နည္းဟု မွတ္ပါ။ျမန္မာျပည္ရွိ တရားသမားေတြအရ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး တုိ႔ပါ ဥေစၦဒဒိ႒ိသမားမ်ားျဖစ္၍ အ၀ီစိက်-ဟု ဆုိထားပါသည္။

(ခ)ျဖင့္ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္လာ ကာယာႏုပႆနာ-ဣရိယာပထပဗၸႏွင့္ သတိသမၸဇညတုိ႔ကို ပယ္ခ်ထားသည္။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတြကို ဖ်က္ဆီးသူပါလား။

(ဂ)၌ ဓမၼာႏုပႆနာကို ဥပါဒါနကၡႏၶာဟု ဆုိထားရာ ၄င္းဥပါဒါနကၡႏၶာဟူသည္ အေတြးပံုရိပ္(ပညတ္)ကို ဆိုလိုျခင္းေၾကာင့္ အမွားသာတည္း။ ပဋိသမၻဒါနည္းမွာ သာသနာႏွစ္ ၁၀၀၀- အတြင္း မွာသာလွ်င္ ရွိေကာင္းေသာနည္း (၀ါ) ပဋိသမၻိဒါဥာဏ္ျဖစ္၍ အရိယာျဖစ္သူသည္ ပါရမီႀကီးသူျဖစ္၍ သာသနာႏွစ္ ၁၀၀၀-ေနာက္ပုိင္းမွာ မရွိႏိုင္ေတာ့ၿပီဟူ၍ အဂၤုတဳိၱရ္အ႒ကထာ (ပ-အုပ္၊၆၇။ဋီကာ-ပ-အုပ္၊ ၁၁၈)တို႔၌ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼေစတီတုိ႔၏ ပဋိသမၻိဒါနည္း အယူ၀ါဒမ်ား အားလံုးသည္ အသက္မပါေသာ ကိုယ္သာတည္း။ ထု႔ိေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က က်ားေသကို အသက္သြင္းမႈ မျပဳဘဲ လက္ခံရံုသာ လက္ခံပါသည္။ ဤ(ဂ)ျဖင့္လည္း မဟာသတိပ႒ာနသုတ္လာ ဒြိတၱႎသကာယႏွင့္ ဣရိယာပထတုိ႔ကို ပယ္သည္။

(ဃ)၌ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ လူတုိ႔ကုိ လွည္႔စားထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဘြဲ႕အမည္၊ ေက်ာင္းတုိက္၊ ၿမိဳ႕ရြာ ရပ္ကြက္ အတိအက်ျဖင့္ ေျပာမွသာလွ်င္ ယံုေလာက္ပါသည္။ အဆုိပါ ဘြ႕ဲရဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ (ပညာတတ္ျဖစ္လွ်င္) အဓမၼ၀ါဒတုိ႔ကို မနာကုန္ရာ။

(င)တြင္ `ေက်ာ့ကြင္းတုိ႔မွ မလြတ္ေသးပါ။ ....ေက်ာ့ကြင္းတုိ႔မွ လြတ္ပါသည္´ ဟူ၍ ေဟာထားရာ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေရွ႕ႏွင္ေနာက္ တည္႔ေနပါသနည္း။ ပိဋကတ္သံုးပံု ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ တိပိဋကဘြဲ႕ ရရွိေအာင္ ၀င္ျပန္လုိက္ပါေတာ့လား။

(စ) ျဖင့္ ဓမၼေစတီတုိ႔၏ ေထရ၀ါဒသည္ သဂၤါယနာ(၆)တန္၀င္ ေထရ၀ါဒ-မဟုတ္-ဟု ျပသည္။

(ဆ)၌ အထူးရွင္းျပစရာ မရွိပါၿပီ။ အဓမၼ၀ါဒျဖစ္ေသာ ေထရ၀ါဒအဖြ႕ဲ အစည္းအေၾကာင္း သတင္းစကားမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းက မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသနည္း။ "ဆရာေတာ္ ဦးနာရဒ ဆုိရင္ `ညစာခုိးစားတယ္ ။ ဒကာမနဲ႔ တဲ႔ြသြားတယ္ လုိ႔ ဆရာႀကီး (ဦးျမင္႔သိန္း)ဆီ တရားလိုက္တုန္းက အေျပာခံရတယ္။ အံမယ္ေလး။ တုိ႔လဲ အေျပာခံ ရတာပဲ။"


ကေလာင္ရွင္=မစုိးရိမ္စာသင္သား
Read more ...

ဓမၼေစတီ၏ေဟာတရားအမွားမ်ားႏွင္႔ သူ၏ဆရာမ်ား(အဆက္-အပုိင္း-၄)

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 1:14 AM | | 2 Comments so far
ကေလာင္ရွင္=မစုိးရိမ္စာသင္သား

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ေဟာျပထားသည့္ ဒႆနသမၸဒါ ၈-ခ်ပ္တုိ႔ထဲက အမွတ္(၅)၌ ဤသုိ႔ ပါရွိၾကသည္။

(က) ကြၽႏ္ုပ္က ဆရာညြန္႔ရဲ႕တပည့္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္က ဂိုအင္ကာတိ႔ုရ႕ဲ တတိယဆရာ။ (မာစတာေအာ့ဖ္မာစတာ)။ ပါဠိလုိဆုိရင္ အာစရိယပါစရိယပါ။ ျမန္မာလုိက်ေတာ့-ဆရာ့-ဆရာရဲ႕ ဆရာ။ ဒါေပသိ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမသင့္ခဲ႔ေတာ့...။ ဗမာျပည္မွာ အဲသလုိမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။

(ခ) ဓမၼေစတီတရားက လြယ္လြယ္နဲ႔ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ကြၽႏ္ုပ္က လြယ္လြယ္နဲ႔ မေပးဘူး။ ေပါသြားမွာစိုးလုိ႔။ ျမန္မာျပည္မွာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရာေတြဟာဒီလုိပဲ ေပ်ာက္ကြယ္တတ္ပါတယ္။ အခု ေဟာေတာ့မယ့္ ဒႆနသမၸဒါနည္းဟာလဲ ဒီလုိခက္ခက္ခဲခဲ ရွာရွာေဖြေဖြ ရွာရပါတယ္။ ရွာလိုက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီဆရာႀကီး ဦးညြန္႔။ ဦးညြန္႔ရဲ႕တပည့္က ဆရာသက္ပါ။ ဓမၼာစရိယဦးေဌးလိႈင္က “ဦးညြန္ဆုိတာ ဖို၀င္ေတာင္လူသူေတာ္ဆရာႀကီး ။(သူက ပုတီး ဆရာႀကးီ မွ်သာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင႔္ လု႔ိ ေရးလုိက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ဒုကၡေရာက္သြားပါတယ္။ အဲသလုိနဲ႔ ဆရာညြန္႔ ျမဳပ္သြားတယ္။ ဖို၀င္ေတာင္နားမွာ ဆရာႀကီး ဦးညြန္႔က လူ၀တ္ေၾကာင္နဲ႔ ဓာတ္ေတာ္ က်ခဲ႔ပါတယ္။ ဓာတ္ေတာ္ေစတီ တည္ခဲ႔ပါတယ္ ။

“ထဘီပုဆုိး၀တ္၍ ဓာတ္ေတာ္က်ႏုိင္ပါတယ္” ဆုိတာကို ဒီ ဆစ္ဒနီ ျမဳိ႔မွာ ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅ ေဟာခဲ့ ပါတယ္ ။ (ဆရာႀကီးဦးညြန္႔ရဲ႕ ပုတီးစိပ္နည္းအတုိင္း)သာေကတမွာ က်ဳပ္က တစ္ရက္- ပုတီးပတ္ေရ ၂၀၀-ေက်ာ္ေလာက္ စိပ္ခဲ့ပါတယ္။

(ဂ) အဲဒီနည္းနဲ႔ ဘိုးေတာ္သန္းလွဆုိတာ ဖုိ၀င္ေတာင္မွာ ပုတီးစိတ္ျပီး ေအာင္ျမင္ပါတယ္ ။ သူ႔ကုိ န၀တက လက္ထဲ ထည့္သြားပါတယ္။ ဒီကေန သူက ဆရာညြန္႔ရဲ႕ ႐ုပ္တုေတာ္ႀကီးကို ဘုိးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္ အျဖစ္ ေျပာင္းထည့္ လုိက္တယ္။ ဆရာညႊန္႔ ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာညႊန္႔ရဲ႕ ဓာတ္ေတာ္ေစတီကုိလဲ  “ဘုိးေတာ္သန္းလွ- ေနလေစတီေတာ္” လုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ ျပင္ထည့္လုိက္ပါတယ္။ ဒါက ပထမတစ္ေယာက္ရဲ႕ မွားယြင္းခ်က္ပါ။

(ဃ) ဒုတိယတစ္ေယာက္ မင္းသိခၤေရာက္လာၿပီး အဲဒီမွာအဓိ႒ာန္၀င္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သြားပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သြားၿပီးေတာ့ သူက “ဧကံ သ ဗ်ာကရဏေစတီ”လုိ႔ ထပ္လုပ္လုိက္ပါတယ္။ ဆရာႀကီး ဦးညြန္႔ရဲ႕ ဓာတ္ေတာ္ေစတီက တတိယနာမည္ ရသြားပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ အဲဒီနားက ေက်ာင္းဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ပါတယ္။ “အရွင္ဘုရား-အဲဒီေစတီကို ဖ်က္ပစ္ လုိက္ပါ ဘုရား။ အရိယာ သူေတာ္စင္ႀကီး တစ္ပါး- ပရိနဗၺာန္စံျပီးေတာ႔ ဓာတ္ေတာ္က်တဲ့ ဒီလုိေနရာမွာ မဟာယာနေတြကေန အပိုလုပ္တာေတာ့ ရင္နာစရာေကာင္းတယ္”လုိ႔ ဘုန္းႀကီးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဖ်က္တာမဖ်က္တာက အရွင္ဘုရားတုိ႔ရဲ႕ တာ၀န္။ သမိုင္းအမွန္ကို ေျပာတာက တပည့္ေတာ္ရဲ႔ တာ၀န္။

(င) ဒီလုိဆုိရင္ အဲဒီဆရာႀကီး ဦးညြန္က (ယခုအသက္-၉၉ ႏွစ္)-ဘုန္းႀကီးကို ေတြ႕ခ်င္တယ္-တဲ။ ပင႔္ပါတယ္။ သူက မံုရြာမွာေနတာ။ ကြၽႏု္ပ္က ေနာက္ဆုံးတပည့္ပါ။ ေကာသလႅက ဒီတရားေတြ ေဟာေနတယ္ ဆုိေတာ့... ငါဟာ ဆရာႀကီး ဦးညြန္႔ရဲ႕တပည့္ပါ။ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား ကေတာင္မွ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုညြန္႔ကလဲကြာ-ဆုိျပီး ၾသခ်ေလာက္ပါတယ္။ ဦးညြန္႔ဟာ အဲသေလာက္အထိ ၀ိပႆနာ ထိပ္တန္းေရာက္ပါတယ္။အခု(၂၀၀၇ ခုႏွစ္)မွာ ရွိပါေသးတယ္။ ဘုန္းႀကီး (ေကာသလႅ)နဲ႔ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္မွာေတြ႔ေတာ့ ဦးညြန္႔က ၉၇-ႏွစ္ ပါ။ အဲဒီမံုရြာနယ္ တစ္နယ္လုံးမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလဲ မသြားဘဲ ဘုရားလဲမသြားဘဲ ဆရာညြန္႔ ဘက္လွည့္ၿပီး “ဒီေန႔ ဥပုသ္ ေဆာက္တည္ထားပါတယ္” ဆုိရင္ အဲဒီမုံရြာနယ္မွာ တစ္နယ္လုံး ...။

(စ) ကြၽႏ္ုပ္-ဘယ္သူလဲဆုိတာ ဒီေလာက္ဆုိရင္ သေဘာေပါက္ ေလာက္ပါၿပီ။ အဲဒီဆရာႀကီးဦးညြန္႔ရဲ႕ ၀ိပႆနာေတြပါ။ အဲဒီဆရာႀကီးရဲ႕ နည္းစနစ္ေတြပါ။ က်မ္းအေနနဲ႔ကေတာ့ “ပညာေနတၱိ ၀ိပႆနာက်မ္း” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီကေန ဒႆနသမၸဒါနည္း လာတာပါ။

(ဆ) ဦးၾသဘာတုိ႔ ဦးဖိုးရွမ္းတို႔ ဦးစႏိၵမာတုိ႔ဆုိတ့ဲ ဆရာေတြဟာ ဘုန္းႀကီး(ဦးေကာသလႅ’)နဲ႔ ပညာသင္ဖက္ေတြပါ။ သူတုိ႔က အခု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ အသက္ ၇၅၊ ၇၄-ေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ၁၃၄၁-၁၃၄၅-မွာ ကြၽႏ္ုပ္ ၀ိပႆနာလုပ္တဲ့အခါမွာ သူတို႔က အနိမ့္ဆံုး ဘုန္းႀကီးက ၂၈-၀ါ၊ ၅၈-ႏွစ္ပါ။ အခု ဦးစႏၵိမာက-၆၉။ ဒီ ဦးေကာသလႅက သူတုိ႔သင္ျပသမွ် အကုန္မွတ္မိတယ္။ အခုလဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီဒႆနသမၸဒါနည္း ဆိုတာက ကြၽႏု္ပ္သည္ ေနာက္ဆံုးက်ည္ဆန္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္ေသၿပီးရင္ အဲဒီနည္းေတြက ေပ်ာက္သြားမွာပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္နဲ႔အတူ ၀ိပႆနာသင္တန္း တက္ခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးဘုန္းႀကီးက-၇၀။ ဖုိးရွမ္းဆုိရင္-၈၀။ ကြၽႏ္ုပ္ မရွိၿပီးရင္ “ဤဒႆနသမၸဒါနည္းသည္ ဤျမန္မာျပည္မွ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္”။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ပါ။

(ဇ)၀ိပႆနာအားလံုးကိုယ္ ၾကားဖူးထားတဲ့ အရာအားလံုး အဲဒါေတြကို ခဏဖယ္ထားလုိက္ပါ။ အခုဒႆနသမၸဒါနည္း ကိုေဟာပါ့မယ္။ (ပ)က်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဥကၠံသဗုဒိၶ ေျပာတာကေတာ့ “ဘုန္းႀကီးေတြက-ကြ။ သူမ်ားလွဴတာတန္းတာေတြ စားၿပီး သိပ္ႏွေျမာတာပဲ။ သူခုိးက ႏြားက်ားႀကီးကို ႏွေျမာတယ္ ဆုိတာ အဲဒါပဲ”တဲ။ “..သူမ်ားကိစၥထဲ ၀င္မရႈပ္နဲ႔။ သီလရွင္ ေက်နပ္ရင္ ဇရပ္ပဲက်ိဳးက်ိဳး ဗန္းပဲေပ်ာက္ေပ်ာက္ . ..”တဲ ့ ။ “ေဟ့ေကာင္ ေကာသလႅ’တဲ႔။ ဒီေန႔ ၀ိပႆနာ လုပ္တယ္ဆုိတဲ႔ လူေတြက ခါးေတာင္းက်ဳိက္- တလြဲ၊ တင္တလြဲ” တဲ့။ တတိယနည္း ကေတာ့ ယုဂနဒၶနည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစံုနည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္နည္းပါပဲ။


အထက္ပါ (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င၊ စ၊ ဆ၊ ဇ)အမွတ္ျပတုိ႔သည္ ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅ၏ ႏႈတ္ထြက္စကား စစ္စစ္မ်ား ျဖစ္ပါ သတည္း။

အနည္းငယ္ေ၀ဖန္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

(က)ကို ျပန္ဖတ္ပါဦး။ ယင္း(က)ျဖင့္ဓမၼေစတီဥိးေကာသလႅ’သည္(ဂိုအင္ကာရဲ႕ ဆရာက ဦးဘခင္၊ ဦးဘခင္ရဲ႕ဆရာက ဦးသက္။ ဦးသက္ရဲ႕ဆရာက ဦးညြန္႔ျဖစ္၍)အနာဂါမ္ဆရာသက္ႀကီးႏွင့္ အဆင့္တူျဖစ္သည္။ ဤကား(၁)ခ်က္။

(ဦးညြန္႔ရဲ႕ တပည့္က ဦးသက္။ ဦးသက္ရ႕ဲတပည့္က ဦးဘခင္။ ဦးဘခင္ရဲ႕တပည့္က ဂိုအင္ကာျဖစ္၍) ဦးေကာသလႅ’သည္ ဂိုအင္ကာ၏ အဘုိးအဆင့္မွာ ရပ္တည္သူျဖစ္သည္။ ဤကား (၁)ခ်က္။

ဦးေကာသလႅ သည္ ဦးဘခင္၏ ဆရာအဆင့္မွာ ရပ္တည္သူ ျဖစ္သည္။ ဤကား(၁)ခ်က္။

ဤအခ်က္ႀကီး(၃)ခ်က္တုိ႔ကို ျပပါသည္။ မွန္-မမွန္ အေျဖရွာသင္႔ပါသည္။ ေျပာတုိင္း မယံုသင့္ပါ။ မွန္လွ၏။ အနာဂါမ္ ဆရာသက္ႀကီး၊ ဆရာႀကီးဦးဘခင္၊ ဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ကာတုိ႔သည္ အတၳဳပၸတ္အားျဖင့္ ထင္ရွားၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ေလ့လာလွ်င္ လက္လွမ္းမီသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ စာေရးသူ နားလည္သည့္ အတုိင္း ဆိုရလွ်င္ “ဦးညြန္႔၏ တပည္ ့ ဦးသက္ ဟူ ေသာ အခ်က္သည္ အမွားႀကီးသာတည္း။ ေက်းဇူးရွင္လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ က်မ္းႀကီး ၌ ရႈၾကပါေလ။

ဦးသက္သည္ ( မသိေသးသူ - နားမလည္ေသးသူ -ငယ္စဥ္ကာလအတြင္းမွာ) ဦးညြန္႔ထံ တပည့္ခံဖူးေကာင္း ခံဖူးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသက္က ဦးညြန္႔ကို သူ၏ဆရာဟူ၍ အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။အခ်ဳပ္ကေတာ့ ဦးညြန္႔သည္ အနာဂါမ္ဆရာသက္ႀကီး၏ ဆရာမဟုတ္။ ဦးဘခင္၏ ဆရာ့ဆရာ-မဟုတ္။ ဦးဂိုအင္ကာ၏ ဆရာ၏ ဆရာ့-ဆရာ (တတိယဆရာ)မဟုတ္ပါ ဟူသတည္း။ ဦးေကာသလႅသည္ ဆရာသက္ႀကီးႏွင့္ဆရာတူျဖစ္ေသာ အဆင့္တူမဟုတ္ပါ ဟူသတည္း။

(က) အမွတ္ျပမွာပါေသာ ကံမေကာင္းပံု၊ အေၾကာင္းမသင့္ပံု၊ ဗမာျပည္မွာ အဲသလုိမ်ိဳးေတြရွိပံု မ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ ထုျ႔ိပင္(ခ)ကို ျပန္၍ဖတ္ပါဦး။ ယင္း(ခ)ျဖင့္ ဦးညြန္႔သည္ ပုတီးဆရာႀကီး ျဖစ္သည္။ ဦးေကာသလႅ သည္ ပုတီးဆရာ ျဖစ္ခဲ့သည္ ဟူ၍ ျပပါသည္။

ေရွ႕ပိုင္း ေဆာင္းပါးမ်ားအရ အဆုိပါဦးညြန္႔၊ ဦးေကာသလႅ’တုိ႔၏ ေထရ၀ါဒ အယူ၀ါဒမ်ားသည္ တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ယင္း(ခ)၌ပါေသာ မွတ္တမ္းကိုၾကည့္လွ်င္ ဓမၼာစရိယ ဦးေဌးလိႈင္သည္ ဤကိစၥအတြက္ ျမန္မာျပည္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ကို ေက်းဇူးျပဳခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ သူ႔စကားအတုိင္း ဆုိရလွ်င္ တုိင္းျပည္ကို ကယ္တင္ခဲ့သူ ပါတကား။

(ခ)အမွတ္ျပဒုတိယပိုင္းတြင္ ဦးညြန္ေသၿပီး ဓာတ္ေတာ္က် ဟုဆုိကာ

(ဃ)အမွတ္ျပထဲတြင္ ဦးညြန္႔ပရိနိဗၺာန္စံ- ဟုဆုိထားသည့္အတြက္ ဦးညြန္႔သည္ လူ၀တ္ျဖင့္ရဟႏၲာ ျဖစ္ေနသူတည္းဟု ဆုိပါသည္။ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေၾကာင္း မဂၢသစၥာသည္ ပုတီးစိပ္ မဟုတ္ပါ။ ပုတီးစိပ္၍ ရဟႏၲာမျဖစ္ပါ။ ဦးညြန္သည္ ပုတီးသမားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ ေသခ်ာပါသည္။ ဦးေကာသလႅ ကိုယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ဦးညြန္႔နည္းအတုိင္းလုိက္၍ ပုတီးသမားပင္တည္း။ ဒြယနိႆိတ ပကာသနီက်မ္း ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ဤပုတီးဂိုဏ္း၏ သမိုင္းမ်ား ပါရွိၾကသည္။ အကယ္၍ ပုတီးစိပ္မႈျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ ယင္းရဟႏၲာ(ဦးညြန္႔)သည္ မဟာယာနလာ ရွင္ဥပဂုတ္၏ ညီကေလးသာ ျဖစ္ပါသည္။ မဟာယာနလာ ရွင္ဥပဂုတ္သည္လည္း ၀ိပႆနာ မဂၢသစၥာ မရွိသူျဖစ္၍ ရဟႏၲာမဟုတ္ သာတည္း။ မဟာယာနဂုိဏ္း၀င္ ေမာင္ၫြန္႔သည္လည္း ၀ိပႆနာမဂၢသစၥာ မရွိသူ(၀ါ)ပုတီးသိဒၶိ ျဖည့္က်င့္ေနသူ ျဖစ္၍ ရဟႏၲာမဟုတ္သူ ေပတည္း။

ေထရ၀ါဒအစစ္မွာမူ လူ၀တ္ျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္သည့္ေန႔မွာပင္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ရၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးညြန္႔သည္ ရဟႏၲာဟု ဆုိလွ်င္ ဦးညြန္႔သည္ (၁၉၉၆)တုိင္ေအာင္ အသက္ရွင္ေနသူျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ မဟာယာနရဟႏၲာ(၀ါ) မဟာယာန ရွင္ဥပဂုတ္၏ ညီကေလး ရဟႏၲာ(၀ါ) မဂၢသစၥာမရွိဘဲ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျဖစ္ေနေသာ ရဟႏၲာ-ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဆရာစဥ္ဆက္မွာ

“ဦးညြန္႔၊
၄င္းမွ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၊
အမရပူရဦးႀကိဳင္။
၄င္းတို႔မွ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိ၊
ဦးဧသိက၊
ဦးနာရဒစသူမ်ား၊
၄င္းတုိ႔မွဦးေကာသလႅ’၊
ဦးဖုိးရွမ္း၊
ဦးစေႏၵာဘာသစသူမ်ား။
၄င္းတုိ႔မွ ယေန႔ေခတ္

ဦးေကာသလႅ၀ါဒီ(အဓမၼ၀ါဒီျဖစ္ေသာ)ေထရ၀ါဒ ဆုိင္းဘုတ္တင္တရား လုိက္စားသက္၀င္သူမ်ား ဟူ၍ ျဖစ္လာၾကပါသည္။ဦးညြန္႔၊ ဦးျမင့္သိန္း၊ ဦးႀကိဳင္တု႔ိ၏ ဆရာမ်ားမွာ “ဒီပဲယင္းေက်ာက္စာတုိင္ရြာက ေက်ာက္စာတုိင္ဆရာေတာ္၊ ဓမၼေစတီဆရာေတာ္၊ ဓမၼစၾကာဆရာေတာ္ အမည္ခံ လူေသလူျဖစ္ရွင္ဥကၠ႒၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက မဟာယာနဆရာႀကီး ဒီ-တီ-ဆူဇူးကီး၊ ဆုိဟာကူအုိဂါတာ၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက မဟာယာနဆရာႀကီး စရခ္မတ္ဟန္႔ဖေရး၊ ဆရာႀကီး အယ္လင္၀က္၊ ဘယ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံကမဟာယာနဆရာႀကီး ေရာဘတ္လက္ဆင္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံက မဟာယာနဆရာႀကီး ခရစ္ရွနမူသီး-စသူမ်ား” ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဤနာမည္စဥ္မ်ားကို “အရိယသစၥာလမ္းစဥ္ ၀ိပႆနာတရား မွတ္ခ်က္ေပါင္းခ်ဳပ္” အစ ပန္ၾကားလႊာမွာ အျပည့္အစံု ေတြ႔ရပါသည္။အခ်ဳပ္ကုိဆိုရလွ်င္ ဦးေကာသလႅ’ သည္ မဟာယာန၀ါဒီသာတည္း။

အမွတ္(ဂ)(ဃ)တုိ႔မွာ သတင္းေပးမႈသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အံ႔ဖြယ္တစ္ခုမွာ မဟာယာန၀ါဒီျဖစ္ေသာ ဦးေကာသလႅက ဘုိးေတာ္သန္းလွ၊ ဘုိးေတာ္မင္းသိခၤတုိ႔ကို မဟာယာနေတြ ဟုဆုိကာ ပယ္ခ်ထားခ်က္ပင္တည္း။ ဤ၌လည္း ေအာင္ျမင္သူတုိ႔ကိုျပ၍ နာမည္ယူျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ထင္ရွားပံုမွာ ဘုိးေတာ္သန္းလွသည္ ဆရာညြန္႔ကို ဆရာမထားဘဲ ေအာင္မင္းေခါင္ကို ဆရာထားသူျဖစ္သြားသည္။

မင္းသိခၤကေတာ့ ေဗဒင္ဆရာပင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နာမည္ယူမႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

ထို႔ျပင္ (င)ကို ျပန္၍ဖတ္ရႈပါ။ ယင္း(င)ျဖင့္ ဦးေကာသလႅ သည္ဆရာႀကီးဦးညြန္႔၏ ေနာက္ဆံုးတပည့္ ျဖစ္သည္(၀ါ) ဦးေကာသလႅ၏ ေထရ၀ါဒဆုိသည္မွာ ဆရာႀကီးဦးညြန္႔၏ ၀ါဒျဖစ္သည္ဟူ၍ သိေစပါသည္။ ေထရ=ပုဆုိး၀တ္ ဆရာႀကီး ဦးညြန္႔၏။ ၀ါဒ=ျမတ္ဗုဒၶ ၏ တရားတုိ႔ကို ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ေသာ ၀ိပႆနာအတု တရားစုေပတည္း။

ဤသို႔ သာလွ်င္ ေထရ၀ါဒပုဒ္က အဓိပၸာယ္ရေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးေကာသလႅ’၏ ေထရ၀ါဒသည္ ပုဆုိး၀တ္မေထရ္ ဦးညြန္႔၊ ဦးျမင္႔သိန္းတုိ႔၏ ၀ါဒျဖစ္သည္ ဟူ၍ ဆုိခဲ႔ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ(င)၌လည္း နာမည္ႀကီးလွေသာ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးကို အသံုးျပဳ၍ နာမည္ေကာင္း-ယူထားပါသည္။ မံုရြာနယ္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလဲ မသြားရဘဲ ဘုရားထံမွလဲ မခံယူရဘဲ ဥပုသ္ေစာင္႔၍ ရႏိုင္ေသာ ေထရ၀ါဒ ရွိေနသည္ဆုိတာ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ယင္းဥပုသ္မ်ိဳးသည္ ေထရ၀ါဒအစစ္တုိ႔ က်င့္သံုးခံယူေသာ ဥပုသ္မ်ိဳး မဟုတ္ဟူ၍ မွတ္ၾကရမည္။

ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅ’၏ ဆုိလိုရင္းမွာ ဤသုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပုသ္ေစာင့္မႈဟူသည္ ဘုရားထံမွ၊ သို႔မဟုတ္ ဘုန္းႀကီးထံမွ ခံယူရ စၿမဲသာတည္း။ သို႔ျဖစ္၍ ဦးညြန္႔ရွိရာ မ်က္ႏွာမူလုိက္ၿပီး ဥပုသ္ခံယူလွ်င္ ဦးညြန္႔သည္ပင္လွ်င္ ဘုရားျဖစ္ေပသတည္း၊ သို႔မဟုတ္ ဦးညြန္႔သည္ပင္လွ်င္ ဘုန္းႀကီး ရဟန္း ျဖစ္ေပသတည္းဟူ၍ ဆုိလုိပါသည္။

အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းလွေသာ စကားေပတည္း။ ဗုဒၶသာ၀က၊ ေထရ၀ါဒီအစစ္တုိ႔ အေနျဖင့္လံုး၀ မဆုိ၀ံ့ေသာစကား ျဖစ္ပါသည္။ မဟာယာနတုိ႔ကေတာ့ ဘုရားခ်ည္းျဖစ္ၾကသကိုး။

ထုိ႔ျပင္(စ)ကို ျပန္၍ဖတ္ရႈပါ။ (စ)ျဖင့္ ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅကသူက ဘယ္သူလဲတဲ့။ ေျဖလုိက္ၾကပါေတာ့ေနာ္။ “ပညာေနတၱိ ၀ိပႆနာက်မ္းဆိုတာ ဤေနရာတြင္ ပညာေနတၱိ၀ိပႆနာက်မ္း၏ မာတိကာမွ်ကိုေသာ္မွ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မေကြးဆရာေတာ္ႀကးီ အားေလွ်ာက္ထားဖူးရာ ဆရာေတာ္ၾကီးက ဤသုိမိန္႔ပါသည္။“အဲဒီစာအုပ္ႀကီးကို တုိ႔လဲ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ တစ္လံုးမွ နားမလည္ပါဘူး။ ဘာေတြ ေရးထားမွန္းကို မသိဘူး။ တစ္ခ်က္မွ မွန္တာမပါဘူး”ဟူ ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးက နားမလည္ေသာ စာအုပ္ႀကီးသည္ မွန္ေသာစာအုပ္ႀကီး ျဖစ္ပါမည္လား...။ အမွားႀကီး ျဖစ္ပါမည္လား...။ စဥ္းစား ၾကည့္ေတာ္ မူၾကပါ။ မေကြးဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အစစ္ျဖစ္ေသာ ေထရ၀ါဒပိဋကသံုးပံုတုိ႔၌ လိမၼာကြၽမ္းက်င္ သိျမင္ေတာ္ မူပါသည္။လူေသလူျဖစ္ ရွင္ဥကၠ႒၀ါဒေတြကို အမွားအမွန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ေဆာင္ ၀ိနည္းဓိုရ္ဆရာေတာ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုတီးသမားႀကီးဦးညြန္႔၏ မဟာယာန၀ါဒ ျဖစ္ေသာ ၀ိပႆနာအမည္ခံ ေထရ၀ါဒအမည္ခံ၊ ဒႆနသမၸဒါအမည္ခံ-တရားတုိ႔၏ အေနအထားႏွင့္ဦးညြန္႔၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅ၏ ၀ိပႆနာအမည္ခံ၊ ေထရ၀ါဒအမည္ခံ၊ ဒႆနသမၸဒါအမည္ခံတရားတို႔၏ အေျခအေနတုိ႔ကို စာဖတ္သူကိုယ္တုိင္ ႀကိဳက္သလိုသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကပါေလ။

သမိုင္းအမွန္ေတြကို လံုေလာက္ေအာင္ တင္ျပေပးမႈသည္သာလွ်င္ ေ၀ဖန္ေရးဆရာတု႔ိ ေဆာင္ရကရမည္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ သမုိင္းအမွားေတြကုိ ယံုေလာက္ေအာင္ တင္ျပေပးမႈသည္ကား လူလိမ္တုိ႔၏ ကိစၥပါေပ။

ထုိ႔ျပင္ (ဆ)ကို ဆက္ၾကရေအာင္။(ဆ)ကိုျပန္၍ ဖတ္ပါဦး။ ယင္း(ဆ)ျဖင့္ ဦးေကာသလႅ’ မရွိေတာ့လွ်င္ ဒႆနသမၸဒါနည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ဟူ၍ျပပါသည္။ သာဓု-သာဓု။ သုိ႔ရာတြင္ သာဓုေခၚရပါေသာ္လည္း(ဦးေကာသလႅသည္ ေနာက္ဆံုး က်ည္ဆန္)ဟုဆုိသျဖင့္ ေၾကာက္မိပါေသးသည္။ က်ည္ဆန္ထဲမွာ ေပါက္ကျဲြခင္းသေဘာ၊ မီးေလာင္ကြၽမ္း ျခင္းသေဘာ၊ သက္ရွိေတြကို ေသေစႏိုင္ျခင္းသေဘာ၊ ေျချပတ္ လက္ျပတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳႏုိင္ျခင္းသေဘာ၊ သက္မဲ့ေတြကို ပ်က္စီးေစျခင္း သေဘာ စသည္မ်ားက အျပည့္ ရွိေနၾကေပသည္။

ဘုရားရွင္၏ သာသနာမွာေန၍ ဦးၫြန္႕၏၀ါဒတုိ႕ကုိ ေပ်ာက္သြားမွာစုိးရိမ္ ေနသူႏွင္ ့ဘုရားရွင္၏ သာသနာမွာ ေန၍ ဘုရားရွင္၏ ၀ါဒတုိ႔ကို ထိခုိက္ခံရမွာစိုးရိမ္ေနသူတုိ႔ မိမိတုိ႔ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း မိမိတုိ႔လုပ္ငန္း ေတြကုိ ျပဳလုပ္ ေနၾကရ ပါလိမ္႔ဦးမည္။

မွာထားခ်က္။ ။ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေထရ၀ါဒအမည္ခံ အဓမၼ၀ါဒသည္ ၁၃၄၁-(၁၉၈၀)ခု မွာ စတင္ ၍ ေမြးဖြားလာသတည္း။ ၁၃၅၁-(၁၉၉၀)မွာ အရြယ္ေရာက္လာပါသည္။ ၁၃၆၆-(၂၀၀၅)မွာ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္၍ ထင္ရွားလာပါသည္။၁၃၆၉-(၂၀၀၈)မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လႊမ္းမုိးေအာင္ က်ယ္ျပန္႔လာ၍ ပရိသတ္အင္အား အလြန္ ႀကီးထြားလာပါသည္။ ထုိအခါက်မွ ပရိသတ္အားကိုးျဖင့္ ပို၍ ေပၚတင္က်လာပါသည္။ ၁၃၇၁-(၂၀၁၀)ေလာက္က်ရင္ေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားအားလံုးတုိ႔က “ငါတုိ႔က အစစ္ျဖစ္ေသာေထရ၀ါဒ-ဗုဒၶ၀ါဒတုိ႔ကို လုိက္နာသူမ်ား ေပတည္း။ သူတို႔ကေတာ့ အတုျဖစ္ေသာေထရ၀ါဒ-ဦးညြန္႔၀ါဒ- ဦးျမင့္သိန္း၀ါဒ- တို႔ကို လုိက္နာသူမ်ားေပတည္း” ဟူ၍ ကြဲျပားကာ ျခားနားလာၿပီး-“ေၾသာ္ အစစ္ျဖစ္ေသာ ေထရ၀ါဒ-ဗုဒၶ၀ါဒါ တို႔ကို နာမည္ယူသံုးၿပီး အတုျဖစ္ေသာ ေထရ၀ါဒ-ဦးညြန္႔၀ါဒတုိ႔ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာေအာင္ ငါတုိ႔ကို မလိမ့္တစ္ပတ္-လွိမ့္-အပတ္ပတ္ တို႔ျဖင့္ ခ်ာခ်ာလည္ေအာင္ သူတို႔ကလွည့္ထားလ်က္ စားေနၾကတာပါကလား”ဟူ၍ သိျမင္ လာၾက ေပေတာ့မည္။ ထုိအခါမွာေတာ့ မည္သို႔ရွိပါေတာ့အ့ံနည္း။ (မသိႏုိင္ေသးပါ။)

“ဤဒႆနသမၸဒါနည္းသည္ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားပါလိမ့္မယ္”ဟူေသာ အဆုိသည္ (ဆုိသည့္အတုိင္း) မွန္ကန္ပါေစသတည္း ဟူ၍သာလွ်င္...။

ထုိ႔ျပင္(ဇ)ကို ဆက္ၾကည့္ရေအာင္။ (ဇ)မွာ ဓမၼေစတီက-”ၾကားဖူးထားေသာဗုဒၶ၏ ၀ိပႆနာနည္းေတြ၊ဗုဒၶ ေဟာသည့္အတိုင္း လုိက္ေနၾကေသာ မဟာစည္၀ိပႆနာနည္းေတြ၊ ဗုဒၶေဟာသည့္အတုိင္း လုိက္ေနၾကေသာ မုိးကုတ္ ၀ိပႆနာနည္းေတြ...နည္းေတြ...နည္းေတြ။ အဲဒါေတြအားလံုးကို ဖယ္ပစ္လုိက္ၾက- ပယ္ပစ္ၾက” ဟူ၍ အမိန္႔ေပး ထားပါသည္။

ဤအမိန္႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေပးရသနည္း။ အခုေထရ၀ါဒ ဒႆနသမၸဒါနည္းကို ေဟာျပေတာ့မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (၀ါ) ေထရ၀ါဒ ဒႆနသမၸဒါနည္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာေသာ တရားနည္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ဤ(ဇ)အမွတ္ျပတြင္ေကာက္ယူျပထားသည့္ ဥကၠံသဗုဒၶိ-ၾသ၀ါဒေတာ္သည္ “အစစ္ျဖစ္ေသာ ေထရ၀ါဒီဘုန္းႀကီး ရဟန္း သံဃာေတာ္တုိ႔သည္ ႏြားသူခုိးတို႔ ေပတည္း”ဟူ၍ စြပ္စြဲထားသည့္ရန္စ စကားႀကီးသာ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဤသို႔ေသာစကားျဖင့္ သံဃာတုိ႔ကိုစြပ္စဲြသူသည္ ဘယ္လို သတၱ၀ါ ျဖစ္သနည္းဟူ၍ ဆင္ျခင္ၾကည့္ လုိက္ေသာအခါ- ”သူမ်ားကိစၥထဲ ၀င္မရႈပ္နဲ႔။ သီလရွင္ ေက်နပ္ရင္ ဇရပ္ပဲ က်ဳိးက်ဳိး-ဗန္းပဲ ေပ်ာက္ေပ်ာက္” ဟူ၍ အယူ၀ါဒရွိသူ ျဖစ္သတည္း။

“ဇရပ္က်ဳိးက်ဳိး ဗန္းပဲေပ်ာက္ေပ်ာက္”ဟူ၍ အယူ၀ါဒရွိသူ ဥကၠံသဗုဒၶိသည္ သံဃာေတာ္တို႔ကို စြပ္စြဲ႐ံုမွ်ျဖင့္ အားမရေသးျခင္းေၾကာင့္ လူတုိ႔ကိုလည္း ဤသို႔ စြပ္စြဲလုိက္ပါေသးသည္။ “ဒီေန႔ ၀ိပႆနာ လုပ္တယ္ဆုိတဲ့
လူေတြက ခါးေတာင္းက်ဳိက္-တလြဲ...”ဟူ၏။

-မစုိးရိမ္စာသင္သား

Read more ...

ဓမၼေစတီေဟာထားခဲ့ေသာတရားအမွားမ်ား အပုိင္း(-၃-)

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 12:42 AM | | Be the first to comment!
ကေလာင္ရွင္=မစုိးရိမ္စာသင္သား

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ဓမၼေစတီေဟာထားခဲ့ရာ ဒႆန သမၸဒါ(၈)ခ်ပ္ တုိ႔ထဲက ေခြအမွတ္(၄) ထဲတြင္-

(၁)ရွင္မဟာကႆပႀကီးက သိၾကားမင္းအား ေတာက္ေခါက္ေၾကာင္း၊ ရဟႏၲာတု႔ိသည္ စိတ္တုိတတ္ ၾကေၾကာင္း၊ ရဟႏၲာတုိ႔မွာ မေနာ ဒုစရိုက္ ျဖစ္ေသးေၾကာင္း။

(၂) မဟာပန္ရဟႏၲာႀကီးက ညီစူဠပန္ကို ႏွင္ထုတ္ေၾကာင္း၊ စူဠပန္သည္ ရဟႏၲာျဖစ္မည္ဆုိတာကို မသိေၾကာင္း၊ ရဟႏၲာတုိ႔သည္ အကုန္သိသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း။

(၃) အရွင္သာရိပုၾတာက ေရေျမာင္းကို ခုန္၍ကူးေၾကာင္း၊ ၀ါသနာကို ရဟႏၲာတုိ႔ကေတာင္မွ မစြန္႔ႏုိင္ေၾကာင္း။

(၄) ဥ႐ုေ၀လကႆပညီေနာင္တသည္ မီးကိုလုပ္ေကြၽး၍ ပူေဇာ္သူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔အတြက္ မီးတရားကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေၾကာင္း၊ မီးတရားျဖင့္ အတိတဓမၼာ႐ုံ(ဥပဒါနကၡႏၶာ)ကို ေဖာ္ျပ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္ဓမၼာ႐ံု (ဥပါဒါနကၡႏၶာ)၌ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ၿပီး ကႆပညီေနာင္တုိ႔ ရဟႏၲာ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း။

(၅) ရွင္စူဠပန္သည္ ပန္းထိမ္သည္ျဖစ္ဖူးျခင္းေၾကာင့္ ရွင္စူဠပန္အတြက္ ပ၀ါကေလးကိုေပး၍ အတိတ္ဓမၼာ႐ံု (ဥပါဒါနကၡႏၶာ)ကို ေဖာ္ျပေပးေၾကာင္း၊ ရွင္စူဠပန္က ျဖစ္ပ်က္ကို ဖတ္ခနဲ ျမင္သြားၿပီး ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားေၾကာင္း၊ မဟာပန္ကို မခံခ်င္စိတ္ျဖစ္၍ ရွင္စူဠပန္က(မေနာဒုစရိက္ျဖင႔္) တန္ခုိးဖန္ဆင္းျပေၾကာင္း-တု႔ိကုိ ေဟာျပၿပီး -

(က) အတိတ္ဓမၼာ႐ံု (ဥပါဒါနကၡႏၶာ= တကယ္ ျဖစ္တည္ပ်က္ရွိ ပရမတ္တရား မဟုတ္ေသာ အေတြးပံုရိပ္= ပညတ္တရား)သည္ ဒုကၡသစၥာ။

(ခ) အဲဒါကို ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ တဏွာသည္ သမုဒယသစၥာ။

(ဂ)အဲဒီတရားႏွစ္မ်ိဳး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတာက နိေရာဓသစၥာ။

(ဃ) အတိတ္ဓမၼာ႐ံု=ဥပါဒါနကၡႏၶာ၏ ေျပာင္းလဲသြားပံုကို ျဖစ္ပ်က္ ျမင္လုိက္ေတာ့ ေလးမဂ္ (မဂၢသစၥာ) ေလးဖိုလ္ က်ၿပီး ရွင္စူဠပန္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားေၾကာင္း”တုိ႔ကို ေဟာထားသည္။

အထက္ပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅)တို႔သည္ အမွတ္(၄)ေခြ တစ္ေခြလံုး၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ်သာ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုတြင္ အမွတ္(၁)၌- ရဟႏၲာတိ႔ုမွာမေနာဒုစရိုက္မျဖစ္ၾကပါ။ ဓမၼေစတီက သဂႌတသတအ႒ကထာကို အကိုးအကားျပဳ၍ ရဟႏၲာတုိ႔မွာ မေနာဒုစရိုက္ျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ကို အျခားေခြမ်ားမွာ အာေပါင္အာရင္း သန္သန္ျဖင့္ ေဟာေလ့ရွိပါသည္။ ရဟႏၲာတုိ႔မွာ မေနာဒုစရိုက္မရွိပါ။ အဘိဇၩာ= သူတစ္ပါး၏ပစၥည္းကို ေလာဘ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မတရား နည္းျဖင့္ (သူတစ္ပါးကဲ့သုိ႕ ထုိဥစၥာကို ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရွာေဖြ စုေဆာင္းေသာ နည္းကို မလုပ္ေဆာင္ဘဲ) အေခ်ာင္ရေအာင္ ေကာက္က်စ္ လိမ္ညာ လွည့္ပတ္၍ ရယူသိမ္းပိုက္ျခင္း သေဘာရွိေသာ ေလာဘတရား၊ ဗ်ာပါဒ=သူတစ္ပါးတုိ႔ကို အသက္ခႏၶာ ဥစၥာပစၥည္း ပ်က္စီးေအာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္း သေဘာရွိေသာ ေဒါသတရား၊ မိစၦာဒိ႒ိ=အတၱေကာင္ရ၏ဟု ယူျခင္းသေဘာရိွေသာ သကၠာယမိစၦာဒိ႒ိ၊ အတၱေကာင္- ၀ိညာဥ္ေကာင္ ျဖစ္ေသာ ေလာက၏ အဆံုးသည္ရွိ၏-မရွိ- စသည္ျဖင့္ ယူျခင္းသေဘာရွိေသာ အႏၲဂၢါဟိကမိစၦာဒိ႒ိ၊ အလွဴ၏အက်ိဳးသည္ မရွိ-စသည္ျဖင့္ယူျခင္းသေဘာရွိေသာ ဒသ၀တၳဳကမိစၦာဒိ႒ိ၊ သတၱ၀ါေကာင္ဟု ယူျခင္းသေဘာရွိေသာ ဣႆရနိမၼာနမိစၦာဒိ႒ိ စသည္တုိ႔ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

မေနာဒုစရိုက္-အမည္ရရွိၾကကုန္ေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ဒိ႒ိတုိ႔သည္

(၁) ၀ီတိကၠမအဆင့္အားျဖင့္ ျဖစ္ၾကသည္။
(၂) ပရိယု႒ာနအားျဖင့္ ျဖစ္ၾကသည္။
(၃) အႏုသယအဆင့္အားျဖင့္ (မျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းညီညြတ္လွ်င္ ျဖစ္နုိင္ေသာေၾကာင့္) ရွိၾကသည္။
(၄) ၀ါသနာ အဆင့္အားျဖင့္ ရွိၾကသည္ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ ျခားနားၾကပါသည္။

ဤ(၄)ဆင့္တုိ႔တြင္- ၀ါသနာအေလ်ာက္ရွိျခင္းကို ရွိသည္ဟု မဆုိအပ္ေပ။ ျဖစ္သည္ဟု မဆုိအပ္ေပ။ အႏုသယ အဆင့္အားျဖင့္ ရွိျခင္းကို ရွိသည္ဟုသာ ဆုိရပါသည္။ ျဖစ္သည္ဟု မဆုိရပါ။

ပရိယု႒ာနအဆင္၊့ ၀ီတကၠမ အဆင္ျ့ဖစ္ျခင္းကိုသာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု လည္း ဆုိရပါသည္။ ရွိသည္ဟုလည္း ဆုိရပါသည္။ ဤသို႔အဆင္ဆင့္ ကြျဲပားျခားနားလ်က္ ရွၾိကရာတြင္ ရဟႏၲာတို႔သည္ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ျဖင့္ ၀ီတိကၠမအဆင္၊့ ပရိယ႒ာနအဆင္၊့ အႏုသယအဆင့္ မေနာဒုစရိုက္ (ေလာဘ၊ေဒါသ၊ဒိ႒ိ)တုိ႔ကို လံုး၀ အျမစ္ျပတ္ ပယ္စြန္႔ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ရဟႏၲာဟူ၍ ျဖစ္လာၾကပါသည္။

၀ါသနာအဆင့္ မေနာဒုစရိုက္ (ေလာဘ၊ေဒါသ၊ဒိဌိ )တုိ႔၏ ရွိျခင္း ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အနာႀကီး၏ အမာရြတ္က်န္ေနသကဲ့သို႔ အနာမရွိေသာ္လည္း၊ အနာျဖစ္ ေနသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း စြဲထင္ေနျခင္းသေဘာ သက္သက္မွ်သာျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ါသနာအဆင့္ မေနာဒုစရိုက္- ရွိေနျခင္းကို မေနာဒုစရိုက္ ရွိသည္ဟု မဆုိရပါ။ မေနာဒုစရိုက္ ျဖစ္ေသးသည္ ဟုလည္း မဆုိရပါ။ ယင္းသို႔ ရဟႏၲာတို႔မွာ မေနာဒုစရိုက္ ျဖစ္ေသးသည္ဟု ဆုိလွ်င္ ထုိသုိ႔ဆုိသူသည္ အႏုသယယမက၊ ပဇဟန၀ါရ၊ ပဟီန၀ါရတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးသူမည္ပါသည္။ သမုဒယသစၥာ ပယ္အပ္ပံုကိုျပဆုိသည့္ ဓမၼစၾကာ၊ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စသည္ တုိ႔ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးသူ မည္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္  “ဒုစရိုက္ ၁၀-တုိ႔၌  တည္ေသာ အကုသုိလ္စိတ္သည္ မဂ္ဖိုလ္တရားတုိ႔ကို  ရရွိေအာင္  မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊  ဒုစရိုက္ ၁၀-ပါးစလံုး ကင္းရွင္း ၿပီး သုစရိုက္ ၁၀-ပါးတု၌ တည္ေနေသာ ကုသလစိတ္ (ဘာ၀နာစိတ္)က သာလွ်င္ မဂ္ဖိုလ္တရားတို႔ကို ရရွိေအာင္ ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း” ေဟာျပထားရာ

ခုဒၵကပါဠိေတာ္ ဓမၼပဒလာ (န တံ မာတာပိတာ ကယိရာ၊ အေည၀ါပိစဥာတကာ။ သမၼာပဏိဟိတံစိတၱံ၊ ေသယ်ေသာနံတေတာကေရ) ႏွင့္ ခုဒၵကပါဠိေတာ္ - သုတၱနိပါတလာ(အေသ၀နာစ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။ ပူဇာစပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံမဂၤလမုတၱမံ)တို႔ကို ဖ်က္ဆီးသူ မည္ပါသည္။

ဓမၼေစတီသည္ ဤသို႔ေသာ ပါဠိေတာ္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ (၀ါ) သူယူစြဲထားေသာ အဓမၼ၀ါဒႏွင့္ လံုး၀ညႇိမရေသာ ေဒသနာတုိ႔ကို ေစာ္ကား ပယ္ခ်၍ တစ္ဖတ္သတ္ ေဟာေလ့ရွိသူသာ ျဖစ္ပါသည္။ သူစြဲယူေနေသာ အဓမၼ၀ါဒႏွင့္ ညီညြတ္ႏုိင္ရာ ေဒသနာတုိ႔ကို ေတြ႔ရွိပါမူကား က်မ္းသိမခက္ က်မ္းညႇိခက္-စသည္ျဖင့္ လုပ္ယူေလ့ရွိပါသည္။ (လုပ္ယူ=...)

ဤအမွတ္(၁)ေကာက္စာမွာ ဓမၼေစတီေဟာသည့္အတုိင္း အရွင္မဟာကႆပက ေတာက္ေခါက္သည္ မဟုတ္ပါ။ သူဆင္းရဲတုိ႔အား ခ်းီေျမာက္လုိရာတြင္ သူဆင္းရဲတုိ႔က ရရွိထုိက္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကုိ သိၾကားမင္းက လုိခ်င္ေနသည့္အတြက္ သိၾကားမင္းကို တားျမစ္၍ ဆံုးမျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္တိုျခင္းေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ပါ။ (မိဘဆရာတုိ႔သည္ သားသမီးတပည့္တို႔ကို စိတ္မတိုဘဲ= ေဒါသမျဖစ္ဘဲ  ေငါက္ငမ္း၍ တားျမစ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ဆံုးမေလ့ရွိၾကပါသည္။)

“ဟဲ ့ သူအို ၊ နင္က သိၾကားမင္း ပဲ” ဟူ သည္ တို႔ကုိ မိန္႔ဟ ၍တားျမစ္မႈကို မေနာဒုစရိုက္ (ေဒါသ)ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဟုယူလွ်င္ ထိုသို႔ ယူသူ၏ ဓမၼေရးရာ နားမလည္ပံုႏွင့္ ေလာကေရးရာ မိုက္မဲပံုသာတည္း။

အထူးသတိ ျပဳရန္မွာ ။ ။

ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးတုိ႔ကို ဂုဏ္သိကၡာ ပ်က္ျပားေအာင္ ေစတနာပါပါျဖင့္ ေျပာဆုိ၍ ျပစ္မွားသူသည္ အရိယူပ၀ါဒ- အႏၲရာယ္ထုိက္သူ ျဖစ္၏။

ထုိ႔ျပင္ အမွတ္(၂)ေကာက္စာမွာလည္း မဟာပန္ရဟႏၲာႀကီးက မေနာဒုစရိုက္(ေဒါသ) ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရွင္စူဠပန္ကို ႏွင္ထုတ္သည္ဟု ဆုိလုိ ပါသည္။ (ရွင္းျပစရာ မလုိပါၿပီ။) ရဟႏၲာတို႔မွာ သဗၺညဳတဥာဏ္-မရွျိခင္းေၾကာင့္ ရဟႏၲာတိုက အကုန္လုံးကုိ မသိႏုိင္ၾကပါေပ။

ထု႔ိျပင္ အမွတ္(၃)ေကာက္စာမွာ ၀ါသနာအဆင့္ မေနာဒုစရိုက္(ေလာဘ၊ ဒိ႒ိ၊ ေဒါသ)တုိ႔သည္ရဟႏၲာတုိ႔မွာ ရွိေနတတ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို အမွတ္(၁)ေကာက္စာကို ရွင္းျပရာတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ရွင္သာရိပုၾတာက ေရေျမာင္းကိုခုန္၍ ကူးေၾကာင္း သည္ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ ဘယ္မွာမွ် မရွိပါ။
(ျပစ္မွားလုိ၍ ေျပာလွ်င္ ေျပာသူမွာ အျပစ္ရွိသည္။ ၀ါသနာ မပယ္စြန္႔ေၾကာင္း ေျပာလုိလွ်င္ ရွိသည့္အတုိင္းသာ ေျပာသင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အရွင္ပိလိႏၵ၀စၦ အေၾကာင္းမ်ဳိးကုိသာ ေျပာသင႔္ပါသည္။ ၀ါသနာအဆင္မွ် က်န္ရွိေနျခင္းသည္ မဂ္ျဖင့္ ပယ္ေလာက္ေသာ ပမာဏအထိ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ရွိစာရင္းတြင္မွ် မ၀င္ပါ။ ျဖစ္စာရင္းမွာ ပါ၀င္ဖို႔ဆုိလွ်င္ကား ေ၀းပါ၏။)

(၁) ျမတ္စြာဘုရားတုိ႔သည္ ကိေလသာတုိ႔ကို ၀ါသနာမွ် မက်န္ရေအာင္ ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (၂) ရဟႏၲာတုိ႔သည္ ကိေလသာတုိ႔ကို အျမစ္ျပတ္ ပယ္စြန္႔ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ၀ါသနာၾကြင္းက်န္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အမွတ္(၄) ေကာက္စာ၌ မီးတရား ေဟာျပေပးေၾကာင္းသည္ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မီးတရားျဖင့္ အတိတ္ဓမၼာ႐ံုကို (၀ါ)ဥပါဒါနကၡႏၶာကို ေဖာ္ျပေပးသည္ဟု ဆုိျခင္းမွာ အမွားသာတည္း။ အတိတ္ဓမၼာ႐ံု ဟူသည္ ပညတ္တည္း။

ဓမၼေစတီတုိ႔သည္ “ဤအတိတ္ ဓမၼာ႐ံု ( ၀ါ)ပညတ္ ဓမၼာ႐ံု ( ၀ါ)မိ စၦ ာ ဓမၼ ာ ႐ံ ု သည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာမည္၏” ဟုဆုိ၍ “အတိတ္ဓမၼာ႐ံုသည္  ၀ိပႆနာ႐ႈအပ္ေသာ အေၾကာင္းခႏၶာျဖစ္သည္” ဟုလည္း ဆုိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္“အဆုိပါ အတိတ္ဓမၼာ႐ံ (၀ါ) ပညတ္ဓမၼာ႐ံ (၀ါ) မိစာဓမၼာ႐ံ(၀ါ) ဥပါဒါနကၡႏာတု၌ ႐ႈဳျမင္ေနလွ်င္ တရားမရ” ဟုလည္း ဆိုၾကပါသည္။

“ဓမၼေစတီ”-အမည္ရွိေခြထဲတြင္ ပုဒ္ေရ ၂၄-အတြင္း ၁၀-မိနစ္ အေရာက္မွာ ဓမၼေစတီကိုယ္တုိင္ ဤသို႔ ေဟာထားပါသည္။

“ဦးဇင္း=(-ဦးဥကၠံသဗုဒၶိ)-ငယ္က်ိဳးငယ္နာေတြကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရင္ မိစၦာဓမၼာ႐ံု ျဖစ္တတ္တယ္ေနာ္လုိ႔ သူ႔ဆရာ (=ဥကၠံသဗုဒၶိရဲ႕ဆရာ ဦးျမင့္သိန္း)က ဆံုးမတယ္“ ဟူသတည္း။

ဆိုလုိရင္းကား “အတိတ္ဓမၼာ႐ံုကို ႐ႈဴေနလွ်င္ တရားမရႏုိင္။ အတိတ္ဓမၼာ႐ံုကို မေဖာ္ရ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေကာက္ျပထားေသာ ေကာက္စာအမွတ္(၄) (၅)တိုႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ တုိက္ဆုိင္ၾကည့္ၾကပါ။ ေကာက္စာ(၄)တြင္ အတိတ္ဓမၼာ႐ံု(၀ါ) ဥပါဒါနကၡႏၶာ (ပညတ္)၌ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ၿပီးဟုဆိုရာတြင္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ (ေလာကီတရားစု= ပရမတၳခႏၶာ)၌ ၀ိပႆနဥာဏ္ျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္(အနိစၥလကၡဏာ) ျမင္ၿပီးဟုျပင္၍ ဆိုမွသာလွ်င္ မွန္ေသာတရား ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေစတီဆရာစဥ္ဆက္တုိ႔က ယူၾကသည္မွာ- “ဥပါဒါနကၡႏၶာအရ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ေလာကီစိတ္ ၈၁-ပါး၊ ေလာကီေစတသိက္ -၅၂-ပါး၊ ႐ုပ္-၂၈-ပါး တရားစုတုိ႔သည္ ပရမတ္ဓမၼာ႐ံုမည္၏။ ယင္းပရမတၳတရားတို႔သည္ တကယ္ျဖစ္၍ တကယ္ရွိေန ၾကပါေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကုိ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားႀကးီ တုိ႔၏ ဥာဏ္ျဖင့္ အာ႐ံုျပဳႏုိင္သည္။ ႐ႈမွတ္သိျမင္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းပရမတ္ တုိ႔ကို သာ၀ကတုိ႔က ႐ႈမွတ္သိျမင္ႏိုင္ၾကသည္ဟုဆုိလွ်င္ ထိုအဆုိသည္ အမွားသာတည္း” ဟူ၍ ယူဆၾကပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ ဓမၼေစတီ ဆရာစဥ္ဆက္တုိက ယူၾကသည္မွာ ဥပါဒါနကၡႏၶာအရ အဆုိပါ ပရမတ္တရားစုတုိ႔ကို မယူရ။ ဥပါဒါနကၡႏၶာအရ မိစၦာဓမၼာ႐ံု(၀ါ) ပညတ္ဓမၼာ႐ံု(၀ါ) အေတြးပံုရိပ(၀ါ) သဏၭာနပညတ္တုိ႔ကိုသာ ယူရမည္” ဟူ၍ ယူဆၾကပါသည္။ ဤသို႔ ယူဆၾကကာ (က) အဆုိပါဥပါဒါန ကၡႏၶာ=ပညတ္ဓမၼာ႐ံုတုိ႔၌ ၀ိပႆနာ႐ႈဴျမင္မွ တရားရသည္။

(ခ) အဆုိပါ ဥပါဒါနကၡႏၶာ=ပညတ္ဓမၼာ႐ံုတုိ႔၌ ၀ိပႆနာ မ႐ွဴရ။ ႐ႈလွ်င္ တရားမရႏုိင္ဟူ၍ ေရွ႕ေနာက္မညီ ယူၾကပါသည္။ (မိစၦာဓမၼာ႐ံု ျဖစ္တတ္တယ္-ေနာ္..လို႔။) မွန္လွ၏။ ပရမတ္ဓမၼာ႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆူးေလ ဦးျမင့္သိန္းက သူေရးသားေသာ အကုပၸါေမ၀ိမုတၱိ- ဗုဒၶ၀ိညာဏ္ေတာ္စာအုပ္ သဘာ၀နိဒါန္း စာမ်က္ႏွာ(ဋ)၌ ဤသို႔ ေရးထားပါသည္။ ပဥၥကၡေႏၶ၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာတရား ငါးပါးတုိ႔ကို။ အသာရေတာ၊ အႏွစ္အသား  မရွိေသာအားျဖင့္။ ပႆေႏၲာ၊ ႐ႈျမင္ခဲ့သည္ ရွိေသာ္။ အႏုေလာမိက၊ံ မဂ္ဥာဏ္ႏွင္႔ေလ်ာ္ေသာ။ ခႏႎ၊ၲသမၼာဒိ႒ိ ဥာဏ္အျမင္မွန္ကို။ ပဋိလဘတိ၊ ရ၏။ ဤကား ေနယ်တၳနည္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူေသာ ေဒသနာေတာ္ျဖစ္သည္။

ဤ “ပဥၥကေႏၶ”ဟူေသာပုဒ္၌ ပရမတၳခႏၶာကို ေကာက္ယူခဲ႔လွ်င္ မသင့္။ (ပညတ္ခႏၶာကိုယူမွ သင့္သည္။) အဘယ္ေၾကာင့္ မသင့္သနည္းဟူမူ ပရမတၳခႏၶာကို ဋီကာဆရာက “ဗုဒါၶ နံေယ၀ ၀ိသေယာ၊ သာ၀ကာနံ န ၀ိသေယာ” ဤကဲသ႔ုိ ဖြင္ဆုိထားေသာေၾကာင့္ ပရမတၳခႏၶာသည္ သဗၺညဳတဘုရားရွင္တုိ႔၏ အာ႐ံုသာ ျဖစ္၏။ သာ၀ကတုိ႔၏ အာ႐ံု-က်က္စားရာ မဟုတ္ဘူး-တဲ့။

“ထိုစကားမွန္၏။ ပရမတၳခႏၶာသည္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးႏွင့္တကြ အထည္ ျဒပ္ ဥပါဒ္ ဌီ ဘင္ ဟူေသာ ခဏငယ္သံုးခ်က္ရွိ ေသာခႏၶာ ျဖစ္၏။ ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာသည္ ခဏငယ္သံုးခ်က္ႏွင့္တကြ ဓာတ္ႀကီး ေလးပါးတည္းဟူေသာ အထည္ျဒပ္-မရွိ။ သုညခႏၶာ ျဖစ္၏။ (ပညတ္ခႏၶာျဖစ္၏။)ဟူ၍ ေရးသားထားပါသည္။

မွာထားခ်က္။ ။ “ပဥၥကၡေႏၶ(ပ)ပဋိလဘတိ-ရ၏”သည္ ပဥၥကၡေႏၶ ပုဒ္အရ ဥပါဒါနကၡႏၶာ (ပရမတ္တရားစု)ကို ယူဟုျပရာ တစ္ခ်က္မွ်သာ ဥပစာသဒၵါ-ေနယ်တၳနည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပဥၥကၡႏၶာဟု သာမညအားျဖင့္ ရွိေသာ္လည္း ေလာကုတၱရာ ခႏၶာတို႔ကိုမယူရ- ဟု ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ေနယ်တၳ ျဖစ္ပါသည္။ အသာရေတာကို ေထာက္၍ ၀ိပႆနာ႐ႈအပ္ေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ=ပရမတၳကယပါ။ ေဒသနာ တစ္ခုလုံးသည္ကား နီတတၳသာတည္း။  မုခ်တၳသာတည္း။ ေနယ်တၳမဟုတ္ပါ။

ပဥၥကၡေႏၶအရ ပရမတၳခႏၶာကို ေကာက္ယူမွသာလွ်င္ သင့္ပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ပညတ္ခႏၶာဟူ၍ပင္ မရွိေကာင္းေသာေၾကာင့္ ပညတ္ကို ေကာက္ယူလွ်င္ လံုး၀အမွားတည္း။ ပညတ္သည္ ခႏၶာမည္၏ဟူ၍ ဘယ္မွာမွ မရွိပါ။ ပိဋကသုံးပုံမွာရွိလွ်င္ ထုတ္ျပစမ္းပါ။

ဋီကာဆရာက “ဗုဒၶါနံေယ၀ ၀ိသေယာ” ဟုဆုိျခင္းသည္ ဗုဒၶတုိ႔ကသာလွ်င္ ထုတ္ေဖာ္၍ ေဒသနာဥာဏ္ျဖင့္ နာမည္တပ္၍ ေဟာျပႏုိင္ေသာ တရားျဖစ္၏။ ဗုဒၶတုိ႔က ေဟာမျပလွ်င္ သာ၀ကတုိ႔က မေဖာ္ထုတ္နုိင္။ ေဒသနာဥာဏ္ျဖင့္ နာမည္တပ္၍ မေဟာႏိုင္ဟူ၍ ဆိုလုိပါသည္။

သာဓကမွာ “ပရိ၀ါပါဠိေတာ္၌ ျမတ္ဗုဒၶမပြင့္လွ်င္ ပရမတၳတရား တုိ႔၏ ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ အစရွိေသာ နာမည္မွ်ကေသာ္လည္း မသိႏုိင္” ဟူ၍ ရွိပါသည္။ ဆူးေလဦးျမင္႔သိန္း ၊ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိ ၊ ဦးနာရဒ၊ ဦးေကာသလႅ’ စသူတို႔၏ ” ပဥၥကၡႏၶာ၌ ဥပါဒ္ ဌီ ဘင္ ခဏသံုးပါးရွိ၏။ ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ ၌ ခဏငယ္ သံုးပါးမရွိ”- ဟူေသာ စကားသည္ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာ ဘယ္မွာမွ် မရွိေသာ (၀ါ) ဘုရားမေဟာေသာ မတရား သာတည္း။

အဓိပၸာယ္မွန္မွာ ပရိ၀ါအတုိင္း ျမတ္ဗုဒၶတုိ႔က ပရမတၳတို႔ကို (အဓိပၸာယ္ေရာ အမည္တုိ႔ကိုပါ) အေသးစိတ္ေဟာျပ၍ ထိုေဟာျပေတာ္ မူေသာ နည္းအတိုင္း သာ၀ကတို႔က သိျမင္ၾကၿပီး ၀ိပႆနာ ႐ႈျမင္ၾကမွသာ လွ်င္ မဂ္ဖိုလ္ရၾကပါသည္။

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း ...ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅ’ စ သူ တုိ႔သည္ အထက္ပါအတိုင္း ပရမတၳကို ပယ္ျမစ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္သူတု႔ိေဟာထားရာ တရားတုိ႔ကို ၾကည့္ပါက ပရမတၳတရားတုိ႔ကို ရွင္းျပေသာ ေဒသနာမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဥပမာျပပါအံ့။
၁။ အ၀ိဇၨာအဖြင့္။
၂။ မဂၢင္လမ္း ၇-သြယ္။
၃။နည္းသုံသြယ္=(ပ႒ာန္းနည္း၊ပဋိစသမုပါၸဒ္နည္း၊ အရိယသစၥာနည္းဟူ၏။)
၄။၀ဋ္သုံးပါး။
၅။ သစၥဥာဏ္။
၆။ ဒိ႒သတ္ႏငတဏွာသတ္။
၇။ ၀ိညာဏ္သးုံ ပါး။
၈။ သမထႏွင့္၀ိပႆနာလမ္းခြဲ။
၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္သစၥာေလးပါး။
၁၀။ဣၿႏၵိယအႏုတၱရဘာ၀နာ။
၁၁။ ဒႆနသမၸဒါႏွင့္ ဘာ၀နာသမၸဒါ။
၁၂။ ေသာတာပတၱမဂ္အဖြင္႔။
၁၃။ နာမကၡႏၶာ။
၁၄။ ဥပါဒါနကၡႏၶာႏွင့္အႏုပါဒါနကၡႏၶာတုိ႔၏ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
စက္ရဟတ္လည္ေသာအခါႏွင့္။
၁၅။ ခႏၶာငါးပါး-ပဋိေ၀ဓဂမၻီရတရား။
၁၆။ဆဠဂၤုေပကၡာ။
၁၇။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္။
၁၈။ သတၱာ၀ါသဘံုကိုး၀ႏွင့္ ၀ိညာဏဌိတိ(၇)ပါး။ နိဗၺာန္ဂုဏ္ေတာ္အဖြင့္။ ပစၦိမဗုဒၶေဒသနာေတာ္=
(အရွည္တြင္သံသရာ အခ်ည္ကေတာ့ တဏွာ (ပ) ျပည့္စံုရစ္ၾကပါေလာ့။)

ဤမာတိကာတုိ႔သည္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ အရိယသစၥာလမ္းစဥ္ ၀ိပႆနာတရားမွတ္ခ်က္ ေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ႀကီးထဲက မာတိကာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေစတီ၏ တရားအမည္မ်ားကို အထူးေဖာ္ျပဖြယ္မလုိ။ အယူ၀ါဒ (မေနာကံ)ႏွင့္ အေဟာအေရး (၀စီက၊ံ ကာယကံ)တိ႔ု အခ်င္ခ်င္း ဆန္က်င္သူမ်ားေပတည္း။ ဤသို႔ ကံသုံးခ်က္ မညီသူတို႔ကိုျမတ္ဗုဒၶက “ေကာက္က်စ္သူ” ဟု သတ္မွတ္ေတာ္မူပါသည္။


မစုိးရိမ္စာသင္သား
Read more ...

ဓမၼေစတီ ေဟာတရားႏွင္႔ သူ၏ဆရာမ်ား (အပုိင္း-၂)

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 12:35 AM | | 1 Comment so far
ကေလာင္ရွင္= မစုိးရိမ္စာသင္သား


ဘုန္းၾကိးေတြသီလရွင္ေတြက ကေလးေမြးတယ္

ၾသစေၾတးလ်ား ႏုိင္ငံတြင္ ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ ဒႆနသမၸဒါ(၈)ခ်ပ္ထဲတြင္ ဤသုိ႔ ေဟာၾကားထားပါသည္..........

“ဥိးေကာသလႅက ပိဋကတ္စာေပေတြကုိ မသင္ခင္မွာပဲ ဆရာေတာ္ၾကီး(ဆူးေလဥိးျမင္႔သိန္း၏ တပည္႔ၾကိးျဖစ္သူ ဥိးဥကၠသံဗုဒၶိ) က“ဒီေထရ၀ါဒတရားေတြ၊ ဒီ၀ိပႆနာ တရားေတြ” ကုိ ၂ ႏွစ္ေလာက္အထိ သင္ေပးတာ။ ဒါေၾကာင္႔ ဥိးေကာသလႅ က ၀ိပႆနာတရားတည္သူ- ျဖစ္ေနေတာ႔ မႏၱေလးသြားျပီး စာသင္တာ -၃-လ နဲ႔ စာတတ္လာပါတယ္။ ပိဋကတ္ေတြကုိ မေမ႔ေတာ႔ဘူး။ “ဆရာၾကိးရဲ႕သင္တန္းမွာ“ဘုန္းၾကီးေတြ သီလရွင္ေတြက ညညဆုိရင္ ကေလးေမြးတယ္လုိ႔ မိန္႔တယ္။ အဲဒါကုိ မသိဘူး။ ငယ္ငယ္တုန္းကေပါ႔။ အဲဒီဟာကုိ ၀ိပႆနာ သင္တန္း လာတက္ၾကတဲ႔ ဘုန္းၾကီးေတြကုိ ေမးရတယ္။ ေနာက္ေတာ႔ ပိဋကတ္ေတာ္ေတြကုိ သိလာေတာ႔ “ရာဂပုတၱံ ၀ိဇာယတိ- စကၡဳ နဲ႔ ရူပါရုံ ဆုံမိေတာ႔ စြဲလမ္းျပီး ရာဂဆုိတဲ႔ သားကုိ ေမြးတာပဲ” လုိ႔ အေျဖရလာတယ္။

အထက္ပါ ေဟာေျပာခ်က္တြင္ ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅသည္ ဥိးဥကၠသံဗုဒၶိ၏ တပည္႔ ဦးဥကၠသံဗုဒၶိ သည္ ဆူးေလဦးျမင္႔သိန္း၏ တပည္႔ဆူးေလ ဥိျမင္႔သိန္းသည္ အဓမၼ၀ါဒီ ဦးဥကၠသံဗုဒၶိ သည္ အဓမၼ၀ါဒီ ဦးဥကၠသံဗုဒၶိ သင္တန္းေပးရာ ေထရ၀ါဒ အမည္ခံ သင္တန္းစာမ်ားႏွင္႔ ၀ိပႆနာတရား အမည္ခံ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ အဓမၼ၀ါဒ၊ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဦးေကာသလႅသည္ အဓမၼ၀ါဒီ၊ ဦးေကာသလႅ ေဟာေနေသာ ေထရ၀ါဒ အမည္ခံတရားမ်ားႏွင္႔ ၀ိပႆနာတရားမ်ားသည္ အဓမၼ၀ါဒ၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ဦးေကာသလႅသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ ၀ိပႆနာတည္သူမဟုတ္။ အတုအေယာင္ျဖစ္ေသာ ၀ိပႆနာတည္သူ ျဖစ္၏။ ဦးဥကၠသံဗုဒၶိ၊ ဥိးေကာသလႅ အစရွိကုန္ေသာ ေထရ၀ါဒ အမည္ခံ ဘုန္းၾကီးတုိ႔သည္ ရာဂသားေမြးတတ္သူ တဏွာတမားမ်ား ျဖစ္၏။ ဗုဒၶသာ၀က အစစ္ ေထရ၀ါဒီအစစ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ဘုန္းၾကီးမ်ားတြင္ ညညမွာ ရာဂသားေမြးတတ္ သူမ်ားလည္း ရွိၾကေပလိမ္႔မည္။ ဘာ၀နာ တရားပြားမ်ားသူလည္း ရွိၾကပါလိမ္႔မည္။

((((((မႏ ၱေလးသြားျပီး စာသင္တာ -၃-လ နဲ႔ စာတတ္လာပါတယ္။ ပိဋကတ္ေတြကုိ မေမ႔ေတာ႔ဘူး။))))))သုံးလႏွင္႔ ပိဋပတ္ေတာ္ေတြ တတ္သြားတာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ အံ႔ၾသစရာေကာင္းပါသည္။ တိပိဋကတ္ စာေမးပြဲ ဘာေၾကာင္႔ ၀င္မေျဖသလဲ မသိဘူး။ စာရွဴသူ႔တုိ႔ပဲ ေမးၾကည္႔လုိက္ၾကေနာ္ .........

မစုိးရိမ္စာသင္သား
Read more ...

ဓမၼေစတီ ဥိးေကာသလႅ၏ ဆရာမ်ား--အပုိင္း(၁)

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 12:08 AM | | Be the first to comment!
ကေလာင္ရွင္=မစုိးရိမ္စာသင္သား

Image Hosting by imagefra.me
Image Hosting by imagefra.me
အထက္ပါ အခ်က္လက္မ်ားသည္ ဓမၼေစတီဥိးေကာသလႅ၏http://www.dhammaceti.org/home.htm မွ
အခ်က္လက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ စာရွဴသူမ်ား သိသာေအာင္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။


ဦးဥကၠသဗုဒၶိ သည္ ဆူးေလ ဦးျမင္႔သိန္း၏ တပည္႔

ဤ စကားကုိ သက္ေသခံမရွိပဲ ေျပာလွ်င္ တရားဥပေဒ အရ တရားစြဲခံရဖြယ္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သက္ေသခံကုိ ထုတ္ျပရလွ်င္ အဗၻဳတဒီပနီ၊ ဦးျမင္႔သိန္း၊ ရန္ကုန္ျမဳိ႔၊ ဆူးေလ ဓမၼကထိကဆရာၾကိး”
ဟူ၍ မ်က္ႏွာဖုံးေပၚမွာ စာတန္း သုံးခုပါရွိေသာ စာအုပ္၏ ပန္ၾကားလႊာေအာက္မွာ-

“ဆရာၾကိး၏ သက္ေတာ္ (ပ) ေထရ၀ါဒ တပည္႔မ်ားႏွင္႔ တကြ (ပ) ဤကဲ႔သုိ႔ ပုံႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္ရန္ အစီစဥ္ ရွိျပီး ျဖစ္ေပရာ လက္ေရးတုိနည္းျဖင္႔ ရယူရသည္ မဟုတ္ေသာ ဤမွတ္ခ်က္သည္ မွတ္ခ်က္သဘာ၀ေလ်ာက္ ဆရာၾကီးကုိယ္တုိင္ ေဟာၾကားသည္ကုိ နာယူဖူးေသာ ပါရမီ ရွင္တုိ႔ အတြက္ လုိလွ်င္ျဖည္႔ ပုိလွ်င္ေလွ်ာ႔ ျပဳႏုိင္ပါေသာ္လည္း (ပ) ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ တပည္႔မ်ား ဟူ၍ ပါရွိပါသည္။

ပန္ၾကားလြာ ဒုတိယပုိင္း အေနျဖင္႔

နိကာယ ေဆက၊ နိကာယ ေကာ၀ိဒ၊ နိကာယ ဘာဏက ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမဳ႔ိ ဆူးေလ ဓမၼကထိက ဆရာၾကီး ဦးျမင္႔သိန္းသည္ (ပ) ဦးးျမင္႔သိန္း ၏ ေကာင္းႏုိးရာရာတရားတုိ႔ကုိ ဦးဥကၠသံဗုဒၶိ ႏွင္႔ ေမာင္ေရႊဘသိန္း တုိ႔သည္ ညစဥ္လုိလုိ သုံးလခန္႔ ဆရာၾကီးအား ဖတ္ျပ ျပင္ဆင္ခဲ႔ၾကပါသည္။ (ပ)

ေထရ၀ါဒ သာသနာ႔ မာမက သံဃအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ပဋိ၀ိေသာဓက အဖြဲ႔

(၁) က်ဳိကၠစံ ပဌမေရႊက်င္ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္
ေထရ၀ါဒီ ဥဳးဧသိက(မဟာနာယက)
(၂)သဃၤန္းကၽြန္း မဟာေအာင္ေျမ ေရႊဂူတုိက္သစ္
ဆရာေတာ္ ေထရ၀ါဒီ ဥိးအရိယ၀ံသာဘိဓမၼ
(ဂဏ၀ါစက) ဥကၠဌ။
(၃).......
(၄)..........
(၅)....................
(၆) သာေကတျမဳိ႔ အာဒိကာရုံ ေက်ာင္းတုိက္ အဘယာရာမ ေက်ာင္း
ေထရ၀ါဒီ အသွ်င္ေသာဘဏာဘိ၀ံသ(ဓမၼာစရိယ) န၀ကမၼမူး။.....(ပ)........

ျပင္ဆင္ျပီး၍ ေထရ၀ါဒ သာသနာ႔မာမက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူၾကိးမင္းမ်ား၊ ဦးေသာင္းတင္- ဥကၠဌ၊ ဦးးစံလွဳိင္- အက်ဳိးေဆာင္၊ ဦးဘသင္- ဒု အက်ဳိးေဆာင္၊ ဦးၾကဳိင္ၾကိဳင္ (ဘ႑ာေရးမူး)...(ပ)....

အသင္းၾကီး တုိးတက္ေသာ္လည္း ဣေျႏၵရရ ႏွင္႔ အေၾကာင္းသတ္ ၀ိပႆနာ တည္တံ႔ေရး ၾကဳိးပန္းရသည္ကား ေဘးက ၾကည္႔သူပင္ သက္သာအ႔ံ - မထင္ပါ (ပ).......

၁၃၃၆-ခု၊ နယုန္လဆုတ္ ၄ ရက္၊ (၈.၆.၇၄) စေနေန႔ ဥဳးအရိယ၀ံသဓမၼ (ခ)ဥဳးဥကၠသံဗုဒၶိ၊ မဟာေအာင္ေျမ ေရႊဂူတုိက္သစ္၊ သကၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကုန္ျမဳိ႔၊

ဟူ၍ ပါရွိပါသည္။ ဤသည္တုိ႔ကုိ ေထာက္၍ ဥိးဥကၠသဗုဒၶိသည္ ဆူးေလ ဦးျမင္႔သိန္း ၏ အဓိကက်ေသာ တပည္႔ၾကိး တစ္ဥိးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ တပည္႔ ဓမၼေစတီ ဥိးေကာသလႅသည္ကား.........

ဥိးျမင္႔သိန္းသည္ အဓမၼ၀ါဒီ
ဥိးဥကၠသဗုဒၶိသည္ အဓမၼ၀ါဒီ


ဤစကားသည္လည္း သက္ေသခံမရွိပဲေျပာလွ်င္ တရားစြဲခံရမည္႔ စကားေပတည္း။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သက္ေသခံကုိ ထုတ္ျပရလွ်င္ မ်က္ႏွာဖုံးေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္- ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ ညြန္ၾကားလြာမ်ား ညြန္ၾကားအမွတ္- (၁) မွ (၉၃)ထိ- ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ - သာသနာေရး ၀န္ၾကိးဌာန-သာသနာေရးဦးစီးဌာန ကမၻာေအး စာပုံႏွိပ္တုိက္၌ ရုိက္ႏွိပ္သည္။ သာသနာ-၂၅၅၂၊ ေကာဇာ-၁၃၆၉၊ ခရစ္-၂၀၀၈” စာတန္းမ်ားပါရွိေသာ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၆-၁၉၉) တုိ႔တြင္

“ညြန္ၾကားလႊာ အမွတ္(၅၀) ဆူးေလဦးျမင္႔သိန္း၏ ေထရ၀ါဒ အမည္ခံ တရားဓမၼမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ညြန္ၾကားျခင္း (၂၂-၁-၈၃) (၁၀-၁၁-၄၄).....(ပ).........ဆူးေလဥိးျမင္႔သိန္း၏ တရားဓမၼမ်ားကုိ ဒႆမ အစည္းေ၀းက ေဆြးေႏြးစိစစ္၍ အဓမၼ၀ါဒ အ၀ိနယ၀ါဒ မ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ျပီး ယင္းအဓမၼ၀ါဒ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတ၀န္းလုံး၌ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေစေရးအတြက္ ျမဳိ႔နယ္သံဃနာယက အဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ ညြန္ၾကားရန္”..........(ပ)...........

ဘဒၵႏ ၱဣႏၵာစာရ(အဘိဓဇ မဟာရဌဂုရု) ဥကၠဌ ဆရာေတာ္၊ ဘဒၵႏ ၱေတေဇာဘာသာဘိ၀ံသ-တြဲဖက္ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္” ဟူ၍ ပါရွိသည္။

ဤသည္တုိ႔ကုိ ေထာက္၍ ဆူးေလ ဥိးျမင္႔သိန္းသည္ အဓမၼ၀ါဒီ ဦးဥကၠသဗုဒၶိသည္ အဓမၼ၀ါဒီ- ျဖစ္ပါသည္။ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိ၏ တပည္႔ ဓမၼေစတီ ဥိးေကာသလႅသည္ အဓမၼ၀ါဒီ ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေစတီ ဥိးေကာသလႅသည္ ဆူးေလဦးျမင္႔သိန္း၏ အဓမၼ၀ါဒကုိ ဆက္လက္ စြဲယူျဖန္႔ခ်ီေနသူ အဓမၼ၀ါဒီျဖစ္ေၾကာင္း သူေဟာၾကားေသာ “ဒႆန သမၸဒါ” တရားမ်ားကုိ ထုတ္ျပ၍ ေျဖရွင္းေပးပါမည္။

ဓမၼေစတီရွင္းတမ္း စာအုပ္(ေထရ၀ါဒ ဆုိင္းဘုတ္ေအာက္မွာ အမွား၀ကၤပါ) ဒီမွာ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ယူ၍ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္..
http://www.sendspace.com/file/jbyo2g

မစုိးရိမ္စာသင္သား
Read more ...

November 19, 2009

ဦးေအးေမာင္(စာေပဗိမာန္) ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အဓမၼ၀ါဒ

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 12:04 AM | Be the first to comment!
ဦးေအးေမာင္၏ ‘ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒ’ 
အမည္ရွိစာအုပ္ႀကီးသည္ ပိဋကတ္သုံးပုံတို႔ကုိ အကုန္နီးပါးမွ် ပယ္ခ်ထားသည့္ စာအုပ္ႀကီးျဖစ္၍ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးအပိတ္ခံထားရပါသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါရမီစာေပမွ
ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာရာ တစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ျဖင့္ ေစ်းကြက္၀င္လာပါသည္။
ယခုအထိ ေရာင္းခ်ေနဆဲပင္ ရွိပါေသးသည္။
၎စာအုပ္ႀကီး၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ပိဋကတ္ေတာ္တို႔ကုိ တစ္အုပ္၊ တစ္သုတ္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မဖတ္ဖူးၾကဘဲ ပိဋကတ္ေတြကအမွားေတြျဖစ္မွာပါဟု ေျပာဆိုတတ္သူမ်ား တိုးပြားလာၾကပါသည္။
အဘိဓမၼာပယ္၀ါဒမ်ားလည္း အားႀကီးလာၾကပါသည္။
၎စာအုပ္ႀကီး၏ ေခတ္အဆက္ဆက္သံဃာေတာ္တို႔အား ေစာ္ကားထားမႈတုိ႔ႏွင့္
မူလဗုဒၶ၀င္ေဒသနာေတာ္ကုိဖ်က္ဆီးထားမႈ၊
ပိဋကတ္ေတာ္ကုိ ေခ်ဖ်က္ထားမႈစသည္တို႔ကုိ
အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ)က ျပဳစုစိစစ္ျပ၍ ‘ဗုဒၶ၏ဗုဒၶ’ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ဆရာႀကီးပါရဂူ၏ဘာသာမဲ့႐ုပ္၀ါဒ 
 

စာေရးဆရာႀကီးပါရဂူ၏ဘာသာမဲ့႐ုပ္၀ါဒသေဘာမ်ားသည္ကားအထင္အရွားပင္ ဆက္တိုက္ႀကီးထြားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ယင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသတိထားႏုိင္စိမ့္ေသာငွာ

ေဆာင္းပါးရွင္ပညာဏကာရီႏွင့္ေသာေတာဒကတို႔က

ဓမၼရံသီ၊ ဓမၼရတနာမဂၢဇင္းတို႔တြင္

သိဒၶတၳ၀တၳဳ(ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္)၊
စိၾတေလခါ(ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္)၊

ဗုဒၶဒုိင္ယာရီ(ေဆာင္းပါးေလးပုဒ္)၊

နိဗၺာန္၀တၳဳ(ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္)၊

ကံ၀တၳဳ(ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္)၊

ဒိဗ်ာ၀တၳဳ(ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္)တို႔ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕သိရပါသည္။

ဆရာပါရဂူ၏ ၀တၳဳႀကီးမ်ားတြင္ ႐ုပ္၀ါဒလည္း လႊမ္းမိုး၍ ဟိႏၵဴ၀ါဒ (အတၱ-အတၱမာ)လည္း လႊမ္းမိုးေနေလရာ ဗုဒၶဘာသာလာ ကံႏွင့္ကံ၏အက်ဳိးသေဘာတို႔ႏွင့္ မညီပုံတို႔ကုိ ေဇာင္းေပးတင္ျပထားေၾကာင္း သိရပါသည္။


တန္႔ၾကည္ေတာင္

ဦးေသာမဗုဒိၶဦးေဆာင္သည့္အဓမၼ၀ါဒ 

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဂိုဏ္း၏ အဘိဉာဏ္ဆုိင္ရာယူပုံတို႔သည္ တန္႔ၾကည္ေတာင္ ဆရာေတာ္ဦးေသာမဗုဒၶိ၏ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က အမႈျဖစ္ခဲ့ေသာ အဓမၼ၀ါဒေဟာင္းႀကီးႏွင့္ တူညီေနၾကပါသည္။ ယင္းဂိုဏ္းႀကီးသည္ ယခုအခါ ပုဂံနယ္တြင္ အလြန္စည္ပင္ႀကီးထြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။


ဦးေက်ာ္ဟိန္း၏ ျဖစ္လာေတာ့မည့္အဓမၼ၀ါဒ 

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒီတို႔သည္ဘုရားေဟာေဒသနာတို႔ကုိယူ၍ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အား လွည့္စားဖ်က္ဆီးေနၾကသကဲ့သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာေယာင္ေဆာင္လ်က္ ဗုဒၶတရားေယာင္ျဖင့္ မိမိ၏၀ါဒသစ္ကုိ ထူေထာင္စျပဳေနသည့္ ပုဂိၢဳလ္၊
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလည္း ယခုအခါတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရပါသည္။
ယင္းပုဂိၢဳလ္သည္ကား ႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ဦးေက်ာ္ဟိန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ဦးေက်ာ္ဟိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္လြင္(သုခခ်မ္းသာ)က ‘ဦးေက်ာ္ (သုိ႔မဟုတ္) အ၀ိဇၨာေလာင္းရိပ္ေအာက္ကလူ’ ေဆာင္းပါးကုိ ဓမၼရံသီမဂၢဇင္းတြင္ ‘ေလာင္းရိပ္ေအာက္က ထြက္ခဲ့ပါ’ အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(ေမတၱာတံခြန္အသင္းက မူရင္းေဆာင္းပါးကုိ ေထရ၀ါဒဓမၼဒါနအျဖစ္ ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ားကုိ ဒါနျပဳပါသည္။)

ထို႔ျပင္ ေမတၱာတံခြန္အသင္းက ဦးေက်ာ္ဟိန္း၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍
စစ္ကုိင္းခင္မကန္ဆရာေတာ္အရွင္ေခမိႏၵထံသုိ႔သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ
ဆရာေတာ္က စာေရး၍ ေျဖၾကားေပးသည့္အျပင္ တရားပြဲမ်ားတြင္လည္း
‘သာသနာျပဳမွာလား၊ သာသနာဖ်က္မွာလား’
အမည္ျဖင့္ လွည့္လည္ေဟာေျပာေပးခဲ့ပါသည္။


ခ်စ္ငယ္(ဒႆန)(ဗုဒၶစာေပဆု)၏အဓမၼ၀ါဒ 
 
ခ်စ္ငယ္(ဒႆန)(ဗုဒၶစာေပဆု)၏ ဂုိဏ္းႀကီးသည္လည္း တစ္ေန႔တစ္ျခား ႀကီးထြားလာေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယင္းဂိုဏ္း၏ဌာနခ်ဳပ္မွာ အမရပူရၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။

၎တို႔သည္ နိဗၺာန္၊ ရဟႏၱာ၊ ၀ိပႆနာစသည္ျဖင့္နာမည္ႀကီးႀကီးစာလုံးႀကီးႀကီးမ်ား
တြင္တြင္သုံးလ်က္ သူတို႔သည္သာလွ်င္

ျမန္မာျပည္သာသနာေတာ္ႀကီး၏ ဂုဏ္ေဆာင္ အရိယာ ဆရာ၊
တပည့္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းတြင္တြင္ႀကီး ေၾကညာေနၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဆရာက မည္သူမည္၀ါဟူ၍ပင္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိၾကေခ်။

အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ အေၾကာင္းအခုိင္အမာရွိပါသည္။

၎တို႔၏ စာအုပ္မ်ားကုိ အေၾကာင္းညီညြတ္ေသာအခါတြင္ ၾကည့္႐ႈသုံးသပ္ၾကလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွ်ကိုမူ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္၊ ဓမၼရံသီမဂၢဇင္းတြင္ ျပည္သူမ်ား သတိထားႏုိင္ၾကရန္ အျမည္းသေဘာအျဖစ္ တင္ျပေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ငယ္(ဒႆန)သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား MRTV-4 မွေန၍ ဗုဒၶစာေပဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေဟာေျပာျပသသည္အထိ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

(ယခုအခါ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျခင္းကုိ မေတြ႕ရေတာ့ေပ။)

Read more ...

November 18, 2009

ေတာင္တြင္းႀကီးရွင္ဥကၠ႒ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ လူေသလူျဖစ္အဓမၼ၀ါဒ

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 11:58 PM | Be the first to comment!
ရွင္ဥကၠ႒လက္ရာစာေပမ်ားသည္အဓမၼ၀ါဒ၊အဓမၼ၀တၳဳမ်ားျဖစ္၍
ထုတ္ေ၀ခြင့္မရွိေၾကာင္းတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျဖစ္ၾကပါလ်က္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ထိုး၀င္လာၾကပါသည္။
ထိုစဥ္ကမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာအုပ္အေဟာင္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ညေစ်းတန္းအေဟာင္းဆုိင္မ်ားသို႔ စတင္၍ ၀င္လာၾကပါသည္။
စာအုပ္မ်ားကမူအေဟာင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲမိတၱဴမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
၀ယ္သူမ်ားရွိေန၍ အေဟာင္းေရာင္းသူမ်ားက မိတၱဴကူးေပးၾကသည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လွည္းတန္းရွိ စာေပေလာကစာအုပ္ဆုိင္ႀကီးမ်ားမွာအထိ ေနရာယူလာၾကပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စုံစမ္းၾကည့္ေသာအခါတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားရွိ ရွင္ဥကၠ႒၀ါဒီမ်ားက မိတၱဴမ်ား လုိက္ျဖန္႔ေနေၾကာင္းႏွင့္ လိုခ်င္သမွ်ရႏုိင္ေၾကာင္းတို႔ကုိလည္း သိရပါသည္။ ‘
သွ်င္ဥကၠ႒’အမည္ရွိ စာအုပ္ႀကီးဆိုလွ်င္ ေရာင္းေစ်း က်ပ္၈၀၀၀ရွိ၍
ေရႊခ်ိန္ခြင္၊
အစြဲျပဳတ္တကုတ္ေရႊနန္းေတာ္၊
လူေသလူျဖစ္၊
လူေသလူျဖစ္ျပႆနာရွင္းတမ္း၊
ကပၸျပႆနာ စသည္မ်ားလည္းေရာင္းေစ်း က်ပ္၂၀၀၀၀န္းက်င္စီရွိၾကပါသည္။
ဤသုိ႔ျဖစ္ေအာင္လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားလည္းရွိေနၾကပါသည္။
ဘာသာေရးစာေပေလာကတြင္ နတ္မွီဆရာေတာ္ႀကီး၏ အဆို၊ အမိန္႔တို႔ကုိ ကုိးကား၍ ေရးေလ့ရွိသူမ်ားအဖြဲ႕က ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနေၾကာင္းသိရပါသည္။
နတ္မီွဆရာေတာ္ႀကီးဆိုသည္မွာ ရွင္ဥကၠ႒ (အဓမၼ၀ါဒီေခါင္းေဆာင္ႀကီး)ကုိ ဆိုလိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ရွိ သမၼဳတိသံဃာမ်ားကုိ အေရအတြက္ မျပဳသူမ်ားပင္။

Read more ...

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္းဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေထရ၀ါဒအမည္ခံ အဓမၼ၀ါဒ

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 11:10 PM | 4 Comments so far

၎ဂိုဏ္းႀကီး၏ ျပန္လည္ႀကီးထြားလာပုံမွာကား ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။

မိတၱဴမ်ားက တစ္မ်ဳိးျဖစ္၍ အသြင္ေျပာင္းထားသည္တို႔ကလည္း တစ္မ်ဳိးလုပ္ထားၾကပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတာင္ပုိ္င္းေရာ၊ ေျမာက္ပုိင္းပါ မိတၱဴေစ်းကြက္ ျဖန္႔ၾကက္ထားၾကပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခုိက္ ကုိယ္တိုင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

‘၀ိပႆနာညြန္႔ေပါင္းက်မ္းႀကီး’(တန္ဖိုးက်ပ္၄၀၀၀)မွစ၍

၎ဂိုဏ္းထုတ္ မိတၱဴစာအုပ္မ်ားကုိ ၀ယ္လိုလွ်င္ စာရင္းေပးၾကရေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။

ေဟာေျပာစည္းရုံးသူမ်ားလည္းရွိ၍ စာရင္းေပးရန္လြယ္ကူေသာအဆက္အသြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရပါသည္။ ၎ဂိုဏ္း၀င္ျဖစ္သူအမရပူရၿမိဳ႕ဆရာႀကိဳင္ေရးသည့္ ‘ဒြယနိႆိတပကာသနီက်မ္း’ တို႔ကုိပင္ မိတၱဴမ်ား ရႏုိင္ပါသည္။

ေထရ၀ါဒသမၼာပထ၀ိဘဇၹ၀ါဒီျဖစ္ေသာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆူးေလဓမၼကထိဆရာႀကီး ဦးျမင့္သိန္းေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ သမၼာပထ၀ိဘဇၹအေၾကာင္းသတ္ ေထရ၀ါဒတရားေတာ္မ်ား

အမွတ္စဥ္(၁)နိဗၺာန္ႏွင့္ သံသရာစာအုပ္မ်ဳိး၊

အမွတ္စဥ္(၂)ဂဟဏူပါဒါန္၀ါဒ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သံသရာတရားေတာ္စာအုပ္မ်ဳိး၊

ေရႊလေရာင္ဓမၼာစရိယ သင့္ဘ၀ဦးျမင့္သိန္းေရးသားသည့္ ေသာတာပန္အလင္းက်မ္း ဒုတိယဆင့္

ပထမတြဲႏွင့္ ဒုတိယတြဲစာအုပ္မ်ဳိးစသည္တို႔ကုိလည္း မိတၱဴမ်ား ရႏုိင္ၾကပါသည္။

၎ဂိုဏ္းႀကီး၏ ဦးစီးဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သူ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ခင္မကန္တိုက္၊ အနႏၱဂုဏ္ရည္ စည္သာေက်ာင္း ဦးနာရဒေရးသားသည့္ ေထရ၀ါဒ၀ိဘဇၹ၀ါဒ၀ိပႆနာက်မ္းႀကီးကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ထားၾကပါသည္။

ယင္းက်မ္း၏ အမွားမ်ားကုိ ျပဆိုလ်က္ ေဆာင္းပါးရွင္အရွင္ဣႏၵာစရိယာဘိ၀ံသက ေဆာင္းပါး ၁၆ ပုဒ္တို႔ကုိ ေရးသားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မည္သူကမွ် ေဖာ္ျပရန္ မစီစဥ္ႏုိင္ၾကေပ။ ယခုအခါတြင္ ဓမၼရံသီမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕ကေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သကၤန္းကၽြန္း၌ ေနေသာ ၎ဂိုဏ္း၀င္တစ္ပါး ေရးသားသည့္ ဗ်သနတရားငါးပါးအမည္ရွိ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိလည္း ဂိုဏ္း၀င္အလွဴရွင္မ်ားက အ႐ုဏ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္းႏွင့္တြဲ၍ ေလာင္းလွဴၾကေၾကာင္း သိရ၊ ဖတ္ရပါသည္။ ဦးနာရဒႏွင့္အတူ ဂိုဏ္းဦးေဆာင္တပည့္ႀကီးေလးပါးတို႔ကုိ ဦးျမင့္သိန္းက သာသနာျပဳရန္ ခ်န္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထုိေလးပါးတို႔တြင္ ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ၏ဆရာျဖစ္သူ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိလည္း တစ္ပါးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၎ဆရာေတာ္ကေမြးထုတ္လုိ္က္သူဦးေကာသလႅသည္လည္း

၎ဂိုဏ္းတရားတို႔ကုိပင္ ေဟာေျပာလ်က္ရွိပါသည္။ တရားေခြျပန္႔ပြားေစေရးအတြက္ လူမ်ားကုိ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕ေစလ်က္ တရားစိတ္၀င္စားေသာ ခ်မ္းသာသူမ်ားကုိ စုံစမ္းခ်ဥ္းကပ္ၿပီး တရားနာယူေစကာ ၾကည္ညိဳေစၿပီးမွ တရားေခြတစ္စုံလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀၀ စသည္ျဖင့္ သာသနာျပဳေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္းသည္ အဓမၼ၀ါဒဆုံးျဖတ္ခံရသူျဖစ္၍သာလွ်င္ ဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရ၀ါဒအမည္ခံ အဓမၼ၀ါဒဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္ကမူ ဂိုဏ္းဦးစီးေခါင္းေဆာင္မွာ ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ႀကီး (ဒီပဲယင္းေက်ာက္စာတိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး)ဟူ၍ ရွိပါေသးသည္။ သိလိုပါက ‘၀ိပႆနာညြန္႔ေပါင္းက်မ္းႀကီး’တြင္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါကုန္။

ယင္းဆရာေတာ္ႀကီးကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ‘ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅ’ ဟု ဘြဲ႕ခံထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ၎ဂိုဏ္းႀကီး၏ မူလနာမည္အျပည့္အစုံမွာ ‘ေထရ၀ါဒ ၀ိဘဇၹ၀ါဒ သမၼပထေၾကာင္းသတ္ ၀ိပႆနာဂုိဏ္း’ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ ျပဳျပင္လ်က္ အသြင္သစ္ျဖင့္ နာမည္တပ္ေသာအခါတြင္ကား ‘ေထရ၀ါဒဒႆနသမၸဒါနည္း’ ဟူ၍ ျဖစ္လာေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ အဓမၼ၀ါဒျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာတားျမစ္ထားၿပီးသည့္ မိစၦာ၀ါဒႀကီးမ်ားတြင္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္းဂိုဏ္းဆုိရာ အဓမၼ၀ါဒသည္ အမွတ္(၆) အျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။

၎အဓမၼ၀ါဒဂိုဏ္းႀကီးႏွင့္ အဓမၼ၀ါဒတရားမ်ားမည္မွ်ေလာက္အထိျပန္လည္ႀကီးထြားလာေၾကာင္းမွာ အထူးတင္ျပဖြယ္မရွိၿပီ။

၁၉၈၂ခုႏွစ္ကပင္ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၀ါဒရွိသူတို႔ကုိ အဓမၼ၀ါဒီအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။


Read more ...

November 17, 2009

ဗုဒၶသာသနာကုိအႏၱရာယ္ျပဳေနသည္႔ အမ်ဳိးဖ်က္၊ ဘာသာဖ်က္၊ သာသနာဖ်က္ မိစ ၦာဒီဌိမ်ား၊

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 9:24 PM | Be the first to comment!
စာေရးသူတုိ႔ မသိမီလုိက္ေသာ တစ္ခ်ိန္ကတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူေသလူျဖစ္ အဓမၼ၀ါဒတစ္ခုကုိ ျမန္မာ့သာသနာ့ အာဇာနည္မ်ားက ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကဖူးသည္။ ထုိႏွိမ္နင္းမႈတြင္ ထုိ အဓမၼ၀ါဒီေခါင္းေဆာင္သည္ ေခါင္းေဆာင္ပီသစြာ သူတစ္ဦးတည္း ေခါင္းခံခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္သူ၏ ေခါင္းေဆာင္ပီသမႈသည္ ျမန္မာ့သာသနာကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ အႀကံဆုိးမ်ား အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။သူ၏ တပည့္ေက်ာ္ ေလးေယာက္ကုိ ျမန္မာသာမက ကမာၻသို႔ ျဖန္႔ခ်ထားႏုိင္ ခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ တပည့္မွာ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိႏွင့္ ျမင့္သိန္းဦး(ဆူးေလ) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိႏွစ္ေယာက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသာသနာကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ အႀကံဆုိးျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေနထုိင္ၿပီး တပည့္ေက်ာ္မ်ား ေမြးျမဴထားခဲ့သည္။ သူတုိ႔ ေမြးထုတ္လုိက္၍ ေအာင္ျမင္သြားေသာ တပည့္မ်ားထဲတြင္ ၈၈ ေနာက္ပုိင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကယ္လုိက္ၿပီး အဓမၼ၀ါဒကုိ ႐ုိက္သြင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၀တြင္ တရားစေဟာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ေနာက္ပုိင္း နာမည္ရလာေသာ တရားေပါင္း ၃၉၉ ပုဒ္ကုိ ဗြီစီဒီ ခ်ပ္ေပါင္း ၅၃၂ ခ်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅမွာ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္သြားသူမွာဦးဉာဏဆုိၿပီးအမည္ႏွင့္အသြင္ေျပာင္းကာ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ(မုိးျပာ၀ါဒ)ကုိ တည္ေထာင္လုိက္ႏုိင္သူ ျဖစ္သည္။

ထုိသူက စာမတတ္ေသာ္လည္း စာတတ္ေသာ ဦးကုမာရဆုိသည့္ ရဟန္းႏွင့္ ဦး၀ိစိတၱဆုိသည့္ ရဟန္းကုိ ျမဴဆြယ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္တုိက္မ်ားကုိပါ ျမဴဆြယ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ အခ်ိန္တုိ အတြင္ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းျပင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံသံဃာေခါင္းေဆာင္ ဦးဣႏၵာစာရႏွင့္ ဦးေတေဇာဘာသတုိ႔က စာတင္ခဲ့ရာ ရွင္ဉာဏမွာ အ၀တ္ျပာ၀တ္လွ်က္ တ႐ုတ္ဘုန္းႀကီးလုိလုိ ဂ်ပန္ဘုန္းႀကီးလုိလုိ လုပ္ကာ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွ ရန္ကုန္မုိးျပာၿခံသုိ႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန လူထုစီးပြားေရးအေျခအေနတုိ႔ကုိ ေထာက္ဆရင္း ၎၀ါဒေတြႏွင္႔ ဆက္စပ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အဓမၼ၀ါဒီဂုိဏ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ႔ေပ၏။

ေတာင္တြင္းၾကိးရွင္ဥကၠဌဦးေဆာင္ခဲ႔သည္႔လူေသလူျဖစ္အဓမၼ၀ါဒ၊

ေက်ာက္သေဘာၤဆရာေတာ္ဥိးေဆာင္ခဲ႔သည္႔အဓမၼ၀ါဒ၊

ေျမာက္ဥကၠလာပေက်ာက္ပုံေတာရ ဦးစံရင္ဥိးေဆာင္ခဲ႔သည္႔အဓမၼ၀ါဒ၊

ဗုဒၶႏွင္႔ဗုဒၶ၀ါဒ က်မ္းျပဳဆရာဦးေအးေမာင္(စာေပဗိမာန္)ဥိးေဆာင္ခဲ႔သည္႔အဓမၼ၀ါဒ၊

စာေရးဆရာပါရဂူ၏ ဘာသာမဲ႔ ရုပ္၀ါဒ အဓမၼ၀ါဒ၊

စာေရးဆရာခ်စ္ငယ္(ဒႆန-ဗုဒၶစာေပဆု)၏ အဓမၼ၀ါဒ၊

တန္႔ၾကည္ေတာင္ ဦးေသာမဗုဒၶိ ဦးေဆာင္ခဲ႔သည္႔ အဓမၼ၀ါဒ၊

မင္းသားေက်ာ္ဟိန္း၏ျဖစ္လာေတာ႔မည္႔အဓမၼ၀ါဒတုိ႔သည္ျပန္လည္၍ ၾကိးထြားလာၾကပါသည္။

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ မုိးျပာ၀ါဒကုိ ရတနာ (http://www.yatanar.co.cc) စေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ားစြာႏွင့္ နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအ၀င္ ၎တို႔ အဓမၼအဖြဲ႕သည္ ၎တုိ႔၏ အဓမၼ၀ါဒကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ စာအုပ္ေပါင္း ၆၄ အုပ္ကုိ ျမန္မာ့သာသနာ့ စာေပအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိေနသည္ကုိ မည္သူမွ မရွင္းႏုိင္ေတာ့။ ထုိအေရးကုိ သိေသာ သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက (၃.၆.၂၀၀၇) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၂၂.၁၁.၂၀၀၈) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၁.၃.၂၀၀၉) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ ၎အဓမၼစုတုိ႔ အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ္လည္း ခုဆုိလွ်င္ ပုိမုိအတင့္ရဲလာၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၎တုိ႔၏ ၀ါဒကုိ ဓမၼ၀ါဒျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာေပးပါရန္ စာတင္လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။

ဦးေကာသလႅ၏ ေထရ၀ါဒသည္ ပုဆုိး၀တ္မေထရ္ ဦးညြန္႔၊ ဦးျမင္႔သိန္း တုိ႔၏ ၀ါဒျဖစ္သည္။
ဓမၼေစတီရွင္းတမ္း စာအုပ္(ေထရ၀ါဒ ဆုိင္းဘုတ္ေအာက္မွာ အမွား၀ကၤပါ) ဒီမွာ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ယူရန္
http://www.sendspace.com/file/jbyo2g

ဓမၼေစတီရွင္းတမ္း
ေအာက္မွ link ကုိ Download လုပ္၍ ဖတ္ပါ
http://www.sendspace.com/file/bdq0nx

ဒီမွာလည္း လုပ္လုိ႔ရပါတယ္
http://www.sendspace.com/file/aiiipo
http://ifile.it/jtcm6oe

မုိးျပာ ဂိုဏ္းအေၾကာင္း ႏွင္႔ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား
http://www.sendspace.com/file/irks5u

Read more ...

November 16, 2009

ဗုဒၶ၏ဗုဒၶ၀ါဒ

ေမတၱာတံခြန္ | 6:41 AM | Be the first to comment!
ဘာသာေရးပတ္သက္ၿပီး ပုခံုးေျပာင္းတာ၀န္ကို တက္တက္ၾကြၾကြ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့.. လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ ေတြၾကားမွာ.. စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အယူအဆတစ္ခုကို မၾကာခဏ ေတြ႔ရွိေနရပါတယ္..အဲဒါကေတာ့ ဘုရားေဟာ တရားစာေပမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး.. ကိုယ္နားမလည္ႏိုင္တဲ့ အယူအဆ၊ ေခတ္ကာလ.. အေတြးအျမင္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အေတြးအေခၚ.. ကိုယ့္အျမင္မွာ အတိတၱရ၀ုတၱိဆန္တယ္ထင္တဲ့.. အေရးအသားေတြ.. စာေပေတြ.. ေတြ႔ရင္၊ ျမင္ရင္.. ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာျခားေတြက ေမးျမန္းလာရင္.. ဒါ.. အ႒ကထာထဲက ဟာေတြပဲ.. ဘုရားေဟာ ပါဠိတိုက္ရိုက္ မဟုတ္ဘူး..ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသရဲ့ လက္ရာေတြပဲ.. ဒါေတြကို က်ဳပ္တို႔က လက္မခံဘူး.. စသျဖင့္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာေတြကို ခါးသီးစြာ လူလိမ္ေတြက ျပဳစုထားတဲ့ က်မ္းစာေတြပမာ.. ေျပာတတ္၊ ဆိုတတ္ၾကတယ္..

တခ်ဳိ႕လူငယ္ေတြကလည္း.. အ႒ကထာဆိုတာ.. ပါဠိေတာ္ေတြကို ပံုျပင္ေတြနဲ႔ တန္ဆာဆင္ ေဟာေျပာထားတာပဲ. ဘုရားေဟာ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ဘူး စသျဖင့္..အ႒ကထာဟူသည္.. မုသာ၀ါဒ အေပါင္းတို႔ စုေ၀းရာ စာေပသဖြယ္.. မိမိဘာသာ စာေပအႏွစ္သာရကို ေသးသိမ္ေအာင္၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ေျပာဆိုေလ့ ရွိတာကို မၾကာခဏေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္...
ဒီအေတြးအေခၚေတြ..ဘယ္ကေရာက္လာၿပီး ဘယ္လိုက်ယ္ျပန္႔လာတယ္ဆိုတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့..

ပင္ကိုယ္ သဘာ၀အားျဖင့္ လူငယ္ေတြဟာ.. ဆန္းသစ္မႈ၊ ေရွးရိုးစြဲအယူအဆမ်ားကို ဆန္႔က်င္လိုမႈ၊ သဘာ၀ယုတၱိကိုပဲ လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္မႈစတဲ့ အမူအက်င့္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္..

ဘာသာျခားေတြနဲ႔ ဘာသာေရးကိစၥ ျငင္းခုန္ေျပာဆိုၾကတဲ့အခါ..ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမိုင္းမွာ အခိုင္အမာရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပုံလုိို မွတ္တမ္းစာအုပ္ေတြကို ေလ့လာကိုးကား မိတတ္ၾကတယ္.. ဒါကေတာ့ အခုမ်ဳိးဆက္မွ မဟုတ္ပါဘူး.. ေရွ႕ကမ်ဳိးဆက္မွာလည္း ဒီလိုပဲ ရွိခဲ့တာပါပဲ.. ဒီစာေတြဖတ္ၿပီး မိမိဘာသာဖက္က ပိုင္ႏိုင္စြာ ေခ်ပေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ ရွင္ဥကၠ႒-ဟာ စာဖတ္သူရဲ့ အေတြးပံုရိပ္မွာ.. တကယ့္လူစြမ္းေကာင္း ဟီးရိုးၾကီးပမာ ထင္ျမင္ယူဆမိတတ္တာ သဘာ၀ပါ..ဒီကိစၥမွာ တကယ္လည္း ေတာ္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ဆိုတာကိုေတာ့ လက္ခံရမွာပါပဲ..

ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အႏွစ္သာရကို ေလ့လာခ်င္သူ လူငယ္ေတြဟာ စာအုပ္စင္မွာ ဘယ္စာအုပ္ကို ဖတ္ရင္ေကာင္းမလဲလို႔.. စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ေတြကို အရင္ေလ့လာၾကည့္တာအခါ.. ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ဟာ မိမိသိလိုတာေတြကို သိရွိႏိုင္မယ့္ စာအုပ္လို႔ စာအုပ္နာမည္ကို ၾကည့္ၿပီး ထင္ျမင္ယူဆမိတတ္ၾကတယ္..

ဒီလိုနဲ႔.. ဘာသာေရးစာေပမ်ဳိးစံုကို ေထာင့္စိေအာင္ မေလ့လာမီ.. တနည္းအားျဖင့္.. စာဖတ္ပါးမ၀ခင္..ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အႏွစ္သာရေတြကို ျမင္ႏိုင္ေသးတဲ့ အသိဥာဏ္ မရင့္က်က္မီ.. ဘာသာ၊ သာသနာအေပၚထားအပ္တဲ့ သဒၶါတရား အားမေကာင္းမီ.. အဲဒီစာအုပ္ေတြကို ဖတ္ရႈမိသူ လူငယ္ေတြဟာ..အဲဒီစာအုပ္ေတြရဲ့ အယူအဆမွားေတြကို အဟုတ္ၾကီးထင္ၿပီး.. တကယ့္ကို လက္ေတြ႔ဆန္တဲ့ စာအုပ္ေတြလို႔ ထင္ျမင္ယူဆသြားတတ္ၾကတယ္..တကယ္ေတာ့ အဲဒီစာအုပ္ေတြကို ေရးသားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ဗုဒၶဘာသာကို သညာသိ၊ စာသိမွ်နဲ႔ လမ္းဆံုးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္တဲ့အျပင္.. ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးအေပၚ သဒၶါတရား လြန္စြာနည္းပါးလွတဲ့ အမည္ခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္.. သူတို႔ဟာ ဘာသာရဲ့ အႏွစ္သာရကို လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈ လံုး၀ မျပဳလုပ္ဘဲ အေနာက္တိုင္းက ဘာသာျခား စာေရးဆရာမ်ားရဲ့ လိုရာဆြဲေရးတဲ့ စာအုပ္၊ စာေပေတြကိုသာ.. တကယ့္အားကိုးအားထားျပဳဖြယ္ အႏွစ္သာရ အစစ္အမွန္မ်ားပမာ.. ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ကိုးကားခဲ့ၾကတာပါ..

ျပည္တြင္းက ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္စြယ္စံု တတ္ကၽြမ္းသူ.. လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံ ၿပီးေျမာက္ၾကသူေတြ ေရးသားျပဳစုတဲ့ စာေပေတြကိုေတာ့ မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ၾကတယ္..အႏွစ္သာရကို အထဲထိ ႏိႈက္ၿပီးရွာေဖြဖို႔ သဒၶါတရား အေျခခံေတာင္ မရွိ၊ မျဖစ္ခဲ့ၾကပါဘူး..

အဲဒီဘာသာျခား စာေရးဆရာေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အႏွစ္သာရ သေဘာသဘာ၀အမွန္ကို လက္ေတြ႔က်င္ၾကံမႈအပိုင္း.. လံုး၀မရွိပဲ.. ေပ်ာက္ေသာသူ ရွာေဖြသလို ဗုဒၶဘာသာကို ခုႏွစ္သကၠရာဇ္၊ သမိုင္းအမွတ္အသားေတြထဲမွာ.. ရွာေဖြသံုးသပ္ၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္.. တကယ္ေတာ့ လက္ရွိအထင္အရွား ရွိေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အျဖစ္မွန္ေတြကို အမွန္တကယ္သိခ်င္ရင္.. အရင္အားထုတ္ေလ့လာ ၾကည့္ရမွာပါ.. ေလာကရဲ့ အမွန္တရားေတြကို ျမင္ႏိုင္တဲ့ အသိဥာဏ္ အထိုက္အေလ်ာက္ ရလာေတာ့မွ.. ဗုဒၶရဲ့မဟာဥာဏ္ေတာ္ၾကီးကို အရိပ္အျမြက္ သိနားလည္လာႏိုင္တာပါ.. အႏွစ္သာရကို သင့္တင့္ေအာင္ႏွလံုး သြင္းႏိုင္တဲ့ အသိဥာဏ္ရွိမွ ျပင္ပဗဟိဒၶိကိစၥေတြကို သမာသမတ္က်စြာ ဆင္ျခင္ႏိုင္မွာပါ..


အခုေတာ့ ေလ့လာသိရွိထားတဲ့ သမိုင္းနယ္ပယ္ ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးကိုပဲ ဗဟိုျပဳၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို သံုးသပ္တင္ျပထားတာပါ..အေနာက္တိုင္း စာေပေတြကိုမွ အထင္ၾကီးကိုးကားတတ္တဲ့ ျပည္တြင္းက စာေရးဆရာၾကီးအခ်ဳိ႕ကလည္း ဒီအမွားေတြကို အလြန္တရာ အထင္ၾကီးေလးစားစြာနဲ႔ ကိုးကားၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို ေသးသိမ္ေအာင္ႏွိမ့္ခ် ေဆာ္ကားတဲ့ အေရးအသားေတြကို ေတြ႔ေနရပါတယ္.. ဒီလို ေစာ္ကားရတာကို ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုလို ယူဆၿပီး သူ႔ရဲ့ကေလာင္အမည္အေရွ႕မွာ ..... က်မ္းျပဳဆရာဆိုတဲ့.. ၀ိေသသနပုဒ္ကိုေတာင္ ျဖည့္စြက္ထား လိုက္ပါေသးတယ္..

သူတို႔တေတြဟာ.. ဗုဒၶဘာသာကို အျမစ္ကေန လွန္ခ်င္ေတာ့ အဘိဓမၼာဆိုတာ ဘုရားေဟာမဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ ေတြကို အေျခခံၿပီး ကိုးကားေျပာဆိုၾကျပန္တယ္..တကယ္ေတာ့ အဘိဓမၼာဆိုတာ ၀ိနည္း၊ သုတၱံတို႔ရဲ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ.. ပိုၿပီး သာလြန္ျမင့္ျမတ္ပါတယ္..အဘိဓမၼာကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ သညာသိ ဥာဏ္ရည္အေသြးေလာက္နဲ႔ မရႏိုင္ပါဘူး.. သဒၶါတရားကို အေျခခံၿပီး ၀င္ေရာက္ေလ့လာရတာမ်ဳိးပါ.. သဒၶါတရားမွ အေျခခံမရွိရင္ ဗုဒၶရဲ့ အဘိဓမၼာေတြကို ဘယ္လိုမွ
နားလည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး..

ထုိအေၾကာင္းတုိ႔ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ဥပမာ တခု ေဖာ္ျပအံ့။

____ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကုိ အမည္တတ္ျပီး ေရးသားခဲ႔သူရွိပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ သိသာေစရန္ ေဖာ္ျပပါမည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ ျပဳစုသူကား ဦးေအးေမာင္(စာေပဗိမာန္ဆုရ) ဆုိေသာပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေပ၏။ ထုိပုဂၢဳိလ္သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္ေပၚထြန္းလာေသာ အဓမၼ၀ါဒီမ်ားထဲတြင္ တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေအးေမာင္ရဲ႕ ဗုဒၶႏွင္႔ ဗုဒၶ၀ါဒဆုိတဲ႔ စာအုပ္ၾကီးဟာ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ႏွိမ္ခ်ျပီးဖ်က္စီးေရးသားတဲ႔ စာအုပ္ၾကီး ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္မွ ယခုခ်ိန္ထိ တေလွ်ာက္လုံး ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပိတ္ပင္ထားတဲ႔ စာအုပ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း (၂၀၀၄) ခုႏွစ္တြင္ ပါရမီစာေပမွ တအုပ္လွ်င္ (၆၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင္႔ ျပန္လည္ ျဖန္႔ခ်ီလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ ဆက္လက္ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု သိရေပ၏။

ဒီစာအုပ္ၾကီး၏ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ပိဋကတ္ေတာ္လာ တရားေတာ္တုိ႔ကုိ တပုိင္းတစေလာက္ သိရုံနဲ႔ ေျခေျချမစ္ျမစ္မသိဘဲနဲ႔ ပိဋကတ္ေတာ္လာ တရားေတာ္ေတြက အမွားေတြျဖစ္မွာပါ ဟူေသာ သိမ္ဖ်င္းတဲ႔ အေတြးအေခၚမ်ား ယူဆလာတဲ႔ သူမ်ားသာ တုိးပြားလာပါသည္။ အဘိဓမၼာပယ္၀ါဒ မ်ားလည္း တုိးပြားလာပါသည္။ ဦးေအးေမာင္ရဲ႕ ဗုဒၶႏွင္႔ ဗုဒၶ၀ါဒဆုိတဲ႔ စာအုပ္ၾကီးရဲ႕ ပိဋကတ္ေတာ္လာ တရားေတာ္မ်ားကုိႏွိမ္ခ်ေရးသားထားမႈ၊ ဖ်က္ဆီးေရးသားထားမႈ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ သံဃာေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာ္ကားထားမူ႔ မူလဗုဒၶ၀င္ကုိ ဖ်က္ဆီးထားမႈတုိ႔ေၾကာင္႔ ပိတ္ပင္ထားတဲ႔ စာအုပ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။

ထုိစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ)မွ ျပဳစုစိစစ္၍ ဓမၼရံသီ မဂၢဇင္းတြင္ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ႔ဘူးပါသည္။ ယခုအခါ ထုိေဆာင္းပါမ်ားကုိ ျပန္လည္စုစည္း၍ ဗုဒၶ၏ဗုဒၶ၀ါဒ ဆုိေသာ စာအုပ္အမည္ျဖင္႔ ႏွလုံးလွစာေပမွ တအုပ္လွ်င္ ၁၅၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင္႔ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီေနပါသည္။ ဦးေအးေမာင္ ၏ စာအုပ္သည္ အဓမၼ၀ါဒ တရားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိပါလွ်င္ ထုိစာအုပ္ကုိ ၀ယ္ယူဖတ္ရွဴလွ်င္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္လိမ္႔မည္ဟု အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဗုဒၶဘာသာ စာေပမ်ားႏွင္႔ အကၽြမ္း၀င္မႈ နည္းပါးေသးလွ်င္ ထုိ ဗုဒၶႏွင္႔ဗုဒၶ၀ါဒ ဆုိေသာ ဦးေအးေမာင္ (စာေပဗိမာန္ဆုရ) ဆုိေသာပုဂၢဳိလ္၏ စာအုပ္ၾကီးကုိ မဖတ္လွ်င္ကား အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ ဗုဒၶႏွင္႔ဗုဒၶ၀ါဒ ဆုိေသာ ထုိစာအုပ္ၾကိးထဲမွ ေရႊျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မွတ္သားသင္႔တဲ႔ အခ်က္ေလးေတာ႔ ထုတ္ျပပါမည္။

____" ျမန္မာဗုဒၶ၀ါဒီတို႔ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္ေသာ ဘာသာေရး ဓေလ့ထံုးစံတစ္ခုမွာ ကေလး
သူငယ္မ်ားကို ရွင္ျပဳေသာ ထံုးစံျဖစ္၏ ။ ျမန္မာတို႔သည္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ ရွင္ျပဳေလ့ရွိၾက၏ ။
၀ိနည္းပိဋကတ္၌ ဗုဒၶသည္ ရဟန္းတို႔အား အသက္ ၁၅ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ သူငယ္အား ရွင္မျပဳအပ္ ။ ရွင္ျပဳေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္ေစဟု ပညတ္ေတာ္မူသည္ ။ (ဗုဒၶႏွင္႔ဗုဒၶ၀ါဒ၊ စာ-၅)"_____

၀ိနည္းပိဋကတ္လာ ပညတ္ေတာ္မူခ်က္ႏွင္႔ အျဖစ္အပ်က္အလုံးစုံကုိ ထုတ္ျပပါမည္။ တစ္ရံေရာအခါ တစ္ဦးေသာ အမ်ဳိးသည္ ယဥ္းအနာ`အဟိ၀ါတကေရာဂါ´ ျဖင္႔ ေသေလ၏။ ထုိအမ်ဳိး၌ သားအဖ ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္သာလွ်င္ ၾကြင္းက်န္ကုန္၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ ရဟန္းတုိ႔၏ အထံ၌ ရဟန္းျပဳ၍ အတူတကြ ဆြမ္းခံလွည္႔လည္ၾကကုန္၏။ ထုိအခါ အဖအား ဆြမ္းလွဴသည္ရွိေသာ္ သူငယ္သည္ ေျပးလာ၍ `ဖခင္ ကၽြန္ေတာ္႔အားလည္း ေပးပါေလာ႔၊ ဖခင္ ကၽြန္ေတာ္႔အားလည္း ေပးပါေလာ႔` ဟုဆုိ၏။ လူတုိ႔သည္ `သာကီ၀င္မင္းသာ ဘုရားအႏြယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းတုိ႔သည္ မျမတ္ေသာ အက်င္႔ကုိ က်င္႔ကုန္၏။ ဤသူငယ္သည္ကား ရဟန္းမိန္းမမွ ေမြးဖြား၏` ဟု ကဲ႔ရဲ႕ ကုန္၏။ ရွဳတ္ခ်ကုန္၏။ အျပစ္ျပ ေျပာဆုိၾကကုန္၏။

ရဟန္းတုိ႔သည္ ကဲ႔ကဲ႔ ရွဳံ႔ခ် အျပစ္ေျပာၾကေသာ ထုိလူတုိ႔၏ စကားကုိ ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ထုိအခါ ဘုရားရွင္က ရဟန္းတို႔ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ သူငယ္အား ရွင္မျပဳအပ္ ။ ရွင္ျပဳေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္ေစဟု ပညတ္ေတာ္မူ၏ ။

ထုိအခါ၌ သဒၶါတရားရွိ၍ ၾကည္ညဳိတတ္ေသာ အရွင္အာနႏၵာ၏ အလုပ္အေကၽြး အမ်ဳိးသည္ ယဥ္းအနာ`အဟိ၀ါတက ေရာဂါ´ ျဖင္႔ ေသေလေသာ္ သူငယ္ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သာ ၾကြင္းက်န္ကုန္၏။ ထုိသူငယ္တုိ႔သည္ ေရွးအေလ႔အက်က္အားျဖင္႔ ရဟန္းတုိ႔ကုိ ျမင္ေသာအခါ ေျပးလာသည္ရွိေသာ္ ရဟန္းတုိ႔သည္ ေမာင္းမဲဤႏွင္ထုတ္ၾကကုန္ေသာအခါ ထုိသူငယ္တုိ႔သည္ ငုိေၾကြးၾကကုန္၏။


ထုိအခါ အရွင္အရွင္အာနႏၵာအား `ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ သူငယ္အား ရွင္မျပဳအပ္ ။ ရွင္ျပဳေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္ေစဟု ပညတ္ေတာ္မူ၏။ ဤသူငယ္တုိ႔သည္ ၁၅ ႏွစ္မျပည္႔ေသးကုန္၊ အဘယ္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းျဖင္႔ ဤသူငယ္တုိ႔သည္ မပ်က္စီးကုန္ရာပါအံ႔နည္း` ဟု အၾကံျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူ၏။ ဘုရားရွင္က ျပန္လည္မိန္႔ဆုိသည္မွာ -"ခ်စ္သားအာနႏၵာ ထုိရွင္ျပဳခ်င္ ၾကေသာကေလးတုိ႔သည္ က်ီးတုိ႔ ေခ်ာက္လန္႔ႏုိင္ပါ၏လားလုိ႔ ေမးေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ က်ီးတုိ႔ကုိ ေခ်ာက္လန္႔ျခင္း၌ စြမ္းႏုိင္ၾကပါသည္ဟု ေျဖေလေသာ္ ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မျပည္႔ေသးေသာ္လည္း က်ီးတုိ႔ကုိ ေခ်ာက္လန္႔ျခင္း၌ စြမ္းႏုိင္ၾကပါက ရွင္ျပဳေပးျခင္းကုိ ခြင္႔ျပဳ၏။ ရွင္သာမေဏ ျပဳေပးႏုိင္၏။ ရွင္ျပဳျခင္းငွာ ခြင္႔ျပဳ၏` ဟု ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အထက္ပါ ပညတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည္႔လွ်င္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မျပည္႔လွ်င္ ရွင္မျပဳအပ္ဟူေသာ ပညတ္ခ်က္သည္ မူလပညတ္ခ်က္ျဖစ္၏။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မျပည္႔ေသးေသာ္လည္း က်ီးတုိ႔ကုိ ေခ်ာက္လန္႔ျခင္း၌ စြမ္းႏုိင္ၾကပါက ရွင္ျပဳေပးႏုိင္၏` ဟူေသာ ထုိပညတ္ခ်က္သည္ မူလပညတ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုေခတ္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မျပည္႔ေသးေသာ္လည္း ရွင္ျပဳေပးျခင္းသည္ အျပစ္အားျဖင္႔ တစုံတရာမျဖစ္ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ မူလ ပညတ္ေတာ္မူအပ္ေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္သည္ အထက္ပါကဲ႔သုိ႔ အခက္ခဲရွိမွသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မျပည္႔မီ ရွင္ျပဳလုိက္ ျပဳေပးသင္႔၏။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒ က်မ္းဆရာ ဆက္လက္ျပဆုိအပ္ေသာ ေအာက္ပါမွတ္ခ်က္မွာ မွန္ကန္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ား အေလးအနက္ထားဤ ျပဳသင္႔ေသာ အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။


__"ဤပညတ္ေတာ္မူခ်က္မွာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္လွေပသည္ ။ ရွင္သာမေဏအျဖစ္သည္ တတ္သိလိမၼာေသာ အရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီးျဖစ္သည့္ သူငယ္မ်ားအဖို႔သာလွ်င္ အက်ဳိးရွိသည္ ။ ယခုကာလ၌ မိဘမ်ားက ရွင္ျပဳေသာ သူငယ္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္ငယ္ရြယ္ ဥာဏ္ႏုနယ္ေသးေသာ သူမ်ား ျဖစ္ၾကရကား ဘာသာေရးဘက္၌ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေခ် ။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ အားလံုးလိုလို ရွင္သာမေဏ ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးပါလ်က္ ဘာသာေရးအသိတရား ေခါင္းပါးေနၾက၏ ။ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ျပဳေသာေကာင္းမႈ အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေက်နပ္ၾကေပမည္ ။ သို႔ရာတြင္ ကေလးကို ရွင္ျပဳျခင္းသည္ မိဘမ်ား၏ ေက်နပ္မႈ ၊ ကုသိုလ္ရမႈအတြက္ ျဖစ္ပါသေလာ ။ ကေလး၏ အက်ဳိးစီးပြား ၊ သာသနာေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္သင့္သည္ မဟုတ္ပါေလာ ဟု ေမးဖြယ္ရွိ၏ ။ (ဗုဒၶႏွင္႔ဗုဒၶ၀ါဒ၊ စာ-၅)"___


ဤေနရာတြင္ မိဘမ်ားဘက္ကသာ ျပင္ဆင္သင္႔သည္မဟုတ္ေသး။ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မ်ား ဘက္ကလည္း ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ရွင္ျပဳေပးဖုိ႔ရာ လက္မခံသင္႔ေပ။ ယခုကာလ ရွင္ျပဳၾကေသာ သူငယ္အခ်ဳိ႔ကား သကၤန္းႏုိင္ဖုိ႔၊ သရဏဂုံ ပီသဖုိ႔ ေနေနသာသာ မိခင္ႏုိ႔ပင္ မျပတ္တတ္ေသး။ ညအိပ္လွ်င္ ဖခင္ျဖစ္သူက အတူလာအိပ္ေပးရ၏။ ဆြမ္းစားလွ်င္ ခြင္႔ေကၽြးရ၏။ ညညဆုိလွ်င္ ကေလးငုိသံ တညံညံႏွင္႔ အမွန္ပင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းလွ၏။


Image Hosting by imagefra.me
http://www.sbay-student.org/
www.dhammaanalysis.multiply.com/

Read more ...

November 15, 2009

ဗုဒၶသာသနာကုိဘယ္သူေတြဖ်က္စီးႏုိင္သလဲ

ေမတၱာတံခြန္ | 10:41 PM | | | 1 Comment so far
ကေလာင္ရွင္ = ဓမၼမိတ္ေဆြ-မစုိးရိမ္ေက်ာင္းသားေဟာင္း စုိင္းသိခၤ( ေတာင္ၾကီး )ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ဗုဒၶဘာသာကုိ အၿခားဘာသာၿခားေတြအေနနဲ႕ ဖ်က္စီးလို႕မရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ဗုဒၶဘာသာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ထဲက စုံးၿပဴးဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကပဲဖ်က္စီးလုိ႕ရပါတယ္။ တစ္ၿခားဘာသာၿခား ေတြ အေနနဲ႕ကေတာ့ ဖ်က္ခ်င္ရင္ေတာင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာၿဖစ္တဲ႕ ေစတီပုထုိးေတြ ေက်ာင္းကန္ေတြ ကုိပဲဖ်က္လို႕ရခ်င္ရမယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနတဲ႕ ရတနာသုံးပါကို ၾကည္ညိုတဲ႕စိတ္ကုိေတာ့ သရဏဂုံ ပ်က္ေလာက္ေအာင္ေတာ့ သူတုိ႕ေတြမဖ်က္စီးနုိင္ၾကပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ကို သတ္လုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အသက္ေတြေသရင္ ေသသြားပါေစ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ရတနာသုံးပါး အေပၚမွာ ယံုၾကည္ၿမတ္နုိးတဲ႕ စိတ္ကေတာ့ ေသသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ေစတီပုထုိး ေက်ာင္းကန္ ဆုိတာလည္း ဘာသာၿခားေတြ မဖ်က္ဆီးလည္း တစ္ေန႕ေတာ့ သခၤါရ သေဘာတရားအရ ပ်က္စီးမွာမလြဲမေသြပါ။ ဒီေတာ့ သိေစခ်င္တာ ကေတာ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ နွလုံးသားမွာ တည္ေနတဲ႕ သရဏဂုံကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ထဲက ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံေတြကသာ ဖ်က္စီးနုိင္တာပါ။

ဥပမာတစ္ခု ေၿပာရရင္ေတာ့ဗ်ာ။ ဇမၶဴရာဇ္ေရႊစင္ကို ေက်ာက္သံ ပတၱၿမားက ဖ်က္ဆီးလုိ႕ မရနုိင္သလို အဲဒီေက်ာက္သံ ပတၱၿမားကိုလည္း ဇမၶဴရာစ္ေရႊစင္ကဖ်က္စီးလုိ႕မရနုိင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ အမ်ိဳးမတူတဲ႕ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။

ဇမၶဴရာဇ္ ေရႊစင္အစစ္ကုိေတာ့အဲဒီေရႊနဲ႕တူတဲ႕ဇမၶဴရာဇ္ ေရႊအတုကပဲဖ်က္လို႕ရသလုိ။ ေက်ာက္သံ ပတၱၿမား အစစ္ကုိလည္း ေက်ာက္သံပတၱၿမား အတုကပဲ ဖ်က္စီးလုိ႕ရပါတယ္။ အတုဆုိတာမ်ိဳးကေတာ့ အစစ္နဲ႕ ခြဲၿခားလုိ႕ေတာ္ေတာ္နဲ႕ မရေကာင္းဘူးေလ။

အဲဒီေတာ့ကိုယ့္ရဲ႕ဗုဒၶဘာသာအစစ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာ အတုအေယာင္ေတြက (အေယာင္ေဆာင္ေတြက)
မွတ္ပုံတင္ထဲက ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံေတြကပဲ ဖ်က္စီးေနၾကတာပါ။

ဒီဥပမာကုိ ကြၽန္ေတာ္ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကရဲ႕တုႏႈိင္းမဲ႕ၿဖစ္တဲ႕ ဗုဒၶလုိ႕ေခၚဆုိေတာ္မူထုိက္တဲ႕
မဟာသတၳာ ဘုရားရွင္ကေပးခဲ႔တဲ႕ဥပမာပါ။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

အၿခားဘာသာေတြလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ သူတုိ႕ရဲ႕ ဘာသာတူေတြကပဲ သူတုိ႕ရဲ႕ ဘာသာကုိ အၿခားဘာသာေတြက အထင္အၿမင္ ေသးလာေအာင္  ဖန္တီးၿပီး ဖ်က္စီးေနၾကတာပါ။

အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေၿပာခ်င္တာက  ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႕ အၿခားဘာသာ၀င္ေတြကုိ မုန္းတီးေနမယ့္အစား တုိက္ခုိက္ေနမယ့္အစား ကိုယ္႕ဘာသာထဲကစုန္းၿပဴးေတြကုိ အရင္ဆုံး သုတ္သင္ေစခ်င္တယ္။ သူတုိ႕မေက်နပ္လုိ႕ အၿခားဘာသာထဲ ကူးေၿပာင္းသြားရင္လညး္ ႏွေၿမာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ဘာသာထဲမွာ ရွိေနရင္လညး္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ သာသနမလ၀ိေသာဓနီ ၿဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အႏၱရာယ္ၾကီးမားလွတဲ႕ ဆူးေၿငာင့္ခလုပ္ပဲ ၿဖစ္မွာပါ။

သူ႕ဘာသာသူ ဘာၾကီးပဲ ၿဖစ္ေနၿဖစ္ေန။ ဘယ္ေလာက္ နာမည္ပဲၾကီးေနၾကီးေန။ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ခင္ဗ်ားတုိ႕အတြက္ သရဏဂုံပ်က္ေလာက္တဲ႕ အထိၿဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သုတ္သင္ရ မွာပါပဲ။ သုတ္သင္တယ္ဆုိတာ သူ႕ကုိသတ္ဖုိ႕ ညင္းပန္းနွိပ္စက္ဖို႕ဆုိလုိ တာမဟုတ္ပါဘူး။

သာသနာေတာ္ သန္႕ရွင္း တည္တံ႕ေရး အတြက္ တစ္မ်ုိဳးမ်ိဳးေတာ ့စဥ္းစားရမွာပါပဲ။

အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႕ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ပဲ ကုိယ္တတ္နိင္တဲ႕ အားနဲ႕ အြန္လိုင္းမွာ ေဖာ္၀ပ္ေမးေတြ ပို႕ရင္းသာသနာ ၿပဳၾကရတာေပါ့ဗ်ာ။ သာသနာၿပဳတယ္ ဆိုရာမွာလညး္ သူ႕အသက္ကိုလညး္ထိခုိက္ေစ သူ႕စည္းစိမ္ဥစၥာ ကိုလည္း ပ်က္စီးေစ ဆုိတဲ႕ အၿဖစ္မ်ိဳးကေတာ့မေကာင္းဘူးဗ်ာ့။ အဲလုိမ်ိဳးၿဖစ္ၿပီးမွ သာသနာ တည္တ့ံတယ္ဆုိတာ၊ သာသနာၿပဳတယ္ ဆုိတာ ဘုရားရွင္ နွစ္သက္ေတာ္မူတဲ႕  ခြင့္ၿပဳေတာ္မူတဲ႕
သာနာတည္တ့ံၿခင္းမ်ိဳး၊ သာသနာၿပဳၿခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဗ်ာ့။

အဲဒီေတာ့ ႏွလုံးသား၀ယ္ဘုရားတည္ ဆုိတဲ႕ ေယာဆရာေတာ္ရဲ႕ ႏႈတ္ခြန္းေတာ္ အတုိင္း ခင္ဗ်ားတုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ႏွလုံးသားမွာ သရဏဂုံမပ်က္သေရြ႕ ဘုရားတည္ၿပီးသားပါဗ်ာ။

သရဏဂုံမပ်က္စီးေအာင္လညး္
ဗုဒၶႆအ၀ဏၰံဘာသတိ ။
ဓမၼႆအ၀ဏၰံဘာသတိ။
သံဃႆအ၀ဏၰံဘာသတိ

ဆုိတဲ႕အတုိင္း ရတနာသုံးပါးရဲ႕ ဂုဏ္ကိ္ု ေက်းဇူးမဲ႕ ကဲ႕ရဲ႕တဲ႕စကား ေလွာင္ေၿပာင္တဲ႕စကား ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ဂရုဂါရ၀မထားတဲ႕စကားအၿပဳအမူေတြကို ေရွာင္ရွားၾကရင္းနဲ႕ ရတနာသုံးပါးကုိ ေစာ္ကားလာသူတုိင္းကုိလညး္ ရဲ၀ံ့ၿပတ္သားစြာနဲ႕ ဆန္႕က်င္ၿပီး ေၿပာဆုိုဆုံးမၾကရေအာင္လား အြန္လုိင္းမွ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕။

အနုပညာရွင္ၿဖစ္ရင္လည္း အားမေပးဖုိ႔ သူတို႕ရဲ႕ ထြက္သမ်ွေခြကို ဆန္႕က်င္ဖုိ႕နဲ႕ ေနာင္အခါ ေရွာင္ၾကဥ္လာေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္လုိ႕ကၽြန္ေတာ္ ေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္။ ဘာသာေရး အသိစိတ္ဓါတ္မရွိတဲ႕သူကို အသိစိတ္ဓါတ္ေတြ ရွိလာေအာင္ ခ်စ္ၿမတ္နုိးတတ္လာေအာင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ၾကဳိးစားၾကရေအာင္လားဗ်ာ။

“ဗုဒၶသာသနံစိရံတိဌတု"
သုခိအတၱာနံပရိဟႏၱဳ"
ဓမၼမိတ္ေဆြ-မစုိးရိမ္ေက်ာင္းသားေဟာင္း စုိင္းသိခၤ ( ေတာင္ၾကီး )


Image Hosting by imagefra.me
http://www.sbay-student.org/
www.dhammaanalysis.multiply.com/

Read more ...

ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေး အသင်းချုပ်အကြောင်း

ေမတၱာတံခြန္ | 7:45 AM | | 1 Comment so far
သာသနာနှစ် ၂၅၅၃ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့် (အဘိဓမ္မာ အခါတော်)နေ့ (၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉) တွင် 

တစ်သီးပုဂ္ဂလ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊

အဓမ္မဝါဒဖော်ထုတ်- တားဆီး-ဖယ်ရှားရေးအဖွဲ့၊

ဓမ္မရံသီ နှင့် ဓမ္မရတနာ ဓမ္မကလောင်ရှင်များ အဖွဲ့၊

မြတ်ပန်းရဂုံ ဓမ္မကလောင်ရှင်များ အဖွဲ့၊

သဒ္ဓါဓိက လူငယ်အဖွဲ့၊

မေတ္တာတံခွန် အသင်း တို့ ပူးပေါင်း၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ ရက် (၄အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉) တွင်

အသင်းချုပ်၏ နာယက အဖွဲ့၊

အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့ကို ရွေးချယ်၍ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Read more ...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Search

သြဝါဒါစရိယဆရာတော်များ

-ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ(ဓမၼဒူတ)

-အရွင္ဇနိႏၵသာရ(မုံရြာေနဇာ)

Blogroll

-အရွင္အဂၢဥာဏ(ေျမာင္းျမ)
-အရွင္တိကၡိၿႏၵိယာဘိ၀ံသ (မစုိးရိမ္တုိက္သစ္)၊
-အရွင္နာဒရ (ဟုိပင္)၊
-အရွင္ဣႏၵာစကၠာဘိ၀ံသ(မစုိးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္)၊
-အရွင္နႏၵာဘိ၀ံသ (မစုိးရိမ္တုိက္သစ္)၊
-အရွင္ပညာသိရီ (ဗဟန္း)၊
-အရွင္ဣႏၵာစရိယာဘိ၀ံသ(မစုိးရိမ္စာသင္သား)
-အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
အရှင်တိက္ခဉာဏာလင်္ကာရ၏ သီရိလင်္ကာနှင့် ဘာသာရေးအမွေ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးကို pdf အနေဖြင့် ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ click here သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် မျိုးဆက်သစ်များကို ဘာသာသွေးများ မွေးမြူ ပျိုးထောင်ပေးနေပုံများကို လေ့လာထားသော ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန် အမြော်အမြင်ကြီးသည့် ဆောင်းပါးရှည် ဖြစ်သည်။

Popular Posts

Categories

မစုိးရိမ္စာသင္သား အဓမၼ၀ါဒမုိးျပာ အဓမၼ၀ါဒဓမၼေစတီ အျခားကေလာင္ရွင္မ်ား ဆူနာမီ အဓမ္မဝါဒ မိုးပြာ သုတ အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ) ညြန္ၾကားလြာ သီရိလကၤာႏွင့္ဘာသာေရးအေမြ အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ မွ်ေ၀ခံစား အသင်းအကြောင်း ခ်စ္ငယ္ဒႆန မိစၦာဒိဌိမ်ား လူေသလူျဖစ္ ဝိနိစၧယေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္းပါး ေ၀ဖန္ေရး ၀ိနိစၧယ Dhammasadi ဓမၼမိတ္ေဆြ လူေသလူျဖစ္ အဓမၼ၀ါဒကြင္းဆက္ အမွားႏွင့္အမွန္ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဥပသကာ ဦးေကာ၀ိဒ(ျမိတ္) ေတာင္သာေအာင္ ေဒါက္တာတင့္ဦး E-books ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ စ်င္ဘာသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျပီးသား အဓမၼ၀ါဒမ်ား ညွန်ကြားလွှာ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ား ထက္စုႏွင္းဆီ ဒုႆီသုိ႔သာ ဓမၼကဗ်ာ ဓမၼဓူတအရွင္ပညာေဇာတ ဗာဟိရာနိစၥသုတ္ ဗုဒၶသာသနာ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒ ဘာမွမဟုတ္ဘူးလုိ႔မရႈႏွင့္ ဘာသာျပန္အလြဲမ်ား မက်က္တက်က္အႏၲရာယ္ မင္းတုန္းမင္း မစုိးရိမ္ စာသင္သား မဟာ္စည္ဆရာေတာ္ လြဲခ်က္ကယ္မနာရေအာင္ သတင္းစာ သတၱ၀ါတို႔၏ ၃၁- ဘံု သန္႔ရွင္းသာသနာေဆာင္ရြက္စရာ သမၼဳတိရသံဃာ့အဖြဲ႔ သီတဂူဆရာေတာ္ အခ်က္သုံးခ်က္ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ျပင္ေစခ်င္ အတိတ္အနာဂါတ္ကုိသိျမင္ျခင္းရဲ႕ စြမ္းရည္ အနာဂတ္ေဘး အရွင္ေဃာသိတ အရွင္ေလာကနာထ အရွင္၀ရသာမိ အလဇၨဓမၼအမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္း အလွတရား အာဏာစက္ဓမၼစက္ အေမး+အေျဖ ဥာဏ္၀င္း(ပင္လယ္ဘူး) ဦးေအးေမာင္ ဥဳံအမွန္တရား ေက်ာက္သေဘာၤ၀ါဒ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ ေနာက္ဆုံးေပၚတရား ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ၀ရဇိန္ ၀ိပႆနာအတုလုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား ၀ိဘဇၨ၀ါဒီ
Powered by Blogger.

Categories